Nowa propozycja opłat za odpady komunalne

Nowa propozycja opłat za odpady komunalne

W czerwcu radni podjęli uchwałę o wprowadzeniu nowej metody naliczania opłaty za śmieci – 8 zł od lokalu i 10,35 zł od osoby za odpady segregowane lub za odpady niesegregowane 16 zł opłaty od lokalu i 20,70 zł od osoby zamieszkującej lokal. Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała wybraną metodę i już w najbliższy poniedziałek podczas sesji nadzwyczajnej radni miejscy będą musieli podjąć nową uchwałę w tej sprawie.

Burmistrz proponuje aby osoby segregujące odpady płaciły 16 zł od osoby zamieszkującej dany lokal, a ci, którzy odpadów nie segregują – 32 zł.

Dodatkowo dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne opłaty od pojemnika wynosić mają:

 • odpady segregowane:
  • o pojemności 110 l – 16 zł,
  • o pojemności 120 l – 16 zł,
  • o pojemności 180 l – 20 zł,
  • o pojemności 240 l – 29 zł,
  • o pojemności 1100 l – 128 zł,
  • o pojemności 7000 l – 693 zł,
 • odpady niesegregowane:
  • o pojemności 110 – 32 zł,
  • o pojemności 120 l – 32 zł,
  • o pojemności 180 l – 40 zł,
  • o pojemności 240 l – 58 zł,
  • o pojemności 1100 l – 256 zł,
  • o pojemności 7000 l – 1386 zł.

Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku stanowić ma iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomości (3 pojemniki o pojemności 120 litrów) – 48 zł/rok w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny i 96 zł/rok w przypadku zbiórki nieselektywnej.

W uzasadnieniu do projektu uchwały czytamy iż RIO w dniu 22 lipca 2019 r. wydała orzeczenie o nieważności uchwały Rady Miasta z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody naliczania opłaty za odbiór odpadów. Zakwestionowana uchwała była zgodna z oczekiwaniami części radnych. RIO wskazała, że niedopuszczalne jest łączenie dwóch metod ustalania opłaty – abonament od lokalu plus opłata od osoby. I dlatego w nowym projekcie uchwały pojawiła się propozycja wprowadzenia stałych opłat uzależnionych od liczby osób zamieszkujących dany lokal.

fot. Hans

Przeczytaj również

Komentarze