Nowe wydatki – sesja w czwartek

Nowe wydatki – sesja w czwartek

Burmistrz zwrócił się do Rady Miasta z kolejnym projektem uchwały budżetowej. Tym razem w jednym dokumencie 32 propozycje, w tym kilka całkiem nowych.

Wydatki z budżetu to ponad 3 mln zł i składają się na nie:

 • 5 tys. zł kosztować będę opłaty z tytułu zakupu energii elektrycznej na cmentarzu komunalnym,
 • budowa nowych miejsc parkingowych i modernizacja ulic miejskich:
  • 90 tys. zł miejsca parkingowe przy Przedszkolu nr 2 (Lipowy Zakątek),
  • ok. 480 tys. zł budowa miejsc parkingowych z chodnikami oraz nakładka asfaltowa od ul. Niepodległości: od ul. Kozienickiej do PSP nr 1,
  • 50 tys. zł budowa parkingu za Urzędem Miasta,
  • ok. 80 tys. zł budowa odcinka ul. Armii Krajowej wraz z budową skrzyżowania ul. Reja/Armii Krajowej,
 • 432 337,14 zł zimowe utrzymanie ulic oraz bieżące naprawy i remonty dróg i chodników,
 • 293 tys. zł na realizację zadania: budowa murów oporowych oraz budowa chodnika przy kolumbariach oraz do nowej części cmentarza komunalnego,
 • 21 828,75 zł współfinansowanie zadania realizowanego przez Urząd Wojewódzki w zakresie e-administracji i geoinformacji,
 • 85 tys. zł na zapłatę wynagrodzenia z tytułu doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń z tytułu podatku VAT (dochody osiągnięte z tego tytułu to 500 tys. zł),
 • 240 tys. zł - przebudowa PSP nr 2,
 • 50 tys. zł adaptacja budynku przy ul. Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej,
 • 20 tys. zł montaż kotar w sali gimnastycznej PSP nr 5 w celu podziału sali na 3 mniejsze,
 • 120 tys. zł a dostosowanie i doposażenie PSP nr 1 na potrzeby organizacji nowego roku szkolnego 2019/2020,
 • 13 449,99 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia realizacji projektu unijnego przez MOPS,
 • 1 200 zł zwrot środków do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
 • 80 tys. zł na wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta,
 • 80 tys. zł na utrzymanie zieleni miejskiej,
 • 40 tys. na instalację monitoringu w parku Al. Lipowe,
 • 100 tys. zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia miejskiego pomiędzy Halą Sportową a MOK i budowa oświetlenia przy Cmentarzu Starym,
 • 30 tys. zł na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej,
 • 75 tys. zł na adaptację pomieszczeń w budynku Al. Lipowe 12 na potrzeby klubu seniora,
 • 60 tys. zł czyn społeczny realizowany wraz ze wspólnotami ul. Żeromskiego 4 i ul. Słowackiego 1,
 • 50 tys. zł na przygotowanie dokumentacji projektowej na modernizację targowiska Manhattan,
 • 100 tys. zł dla MOK na działania kulturalno-edukacyjne oraz remont tarasu i świetlenia,
 • 30 tys. zł na dotacje dla biblioteki na promowanie czytelnictwa oraz urządzenie plenerowych czytelni,
 • 200 tys. zł dla CAL w związku ze zwiększeniem zadań z zakresu promocji i Kuriera Pionkowskiego,
 • 200 tys. zł na modernizację basenu miejskiego – szatnie, prysznice oraz wykonanie brodzików do dezynsekcji stóp,
 • 100 tys. zł na wykonanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby biurowe oraz montaż instalacji wentylacyjnej na Hali Sportowej.

W wyniku tych zmian zwiększy się deficyt o kwotę 2 368 126 zł i wynosić będzie 4 016 126 zł. Deficyt ma zostać sfinansowany wolnymi środkami (ok. 2,5 ml zł) oraz kredytem.

Ponieważ miasto nie wyemitowało zaplanowanych wcześniej obligacji komunalnych z tego tytułu powstały oszczędności w budżecie w kwocie 100 tys. zł, które burmistrz chce przeznaczyć na pożyczkę dla spółki ekoPionki (spłata w 2020 r.).

Radni prosili wielokrotnie o rozbicie uchwały budżetowej na mniejsze oraz wyłączenie z pakietu zmian w budżecie w odrębnej uchwale pieniędzy na modernizację PSP nr 2. Burmistrz nie wziął pod uwagę apeli radnych i zamiast proponowanych na dzień 27 marca 22 zmian w uchwale budżetowej, przedkłada 32 zmiany, które mają być procedowane 11 kwietnia.

fot. ChefChen, źródło: RM

Przeczytaj również

Komentarze