Nowi radni nominowani

Nowi radni nominowani

W dniu 13 listopada 2018 r. nowo wybrani radni miejscy odebrali zaświadczenie wyboru do samorządu. W tym celu spotkali się w Centrum Aktywności Lokalnej.

Przewodniczący Wojciech Zapaśnik oraz członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej wręczyli każdemu z 15 radnych zaświadczenia wyboru.

Przy wyborach samorządowych w naszym mieście pracowało w sumie 307 osób – mówił Wojciech Zapaśnik. – Wiecie jak społeczeństwo wybrało, nie burmistrza, który był w ostatniej kadencji, nie chciało dobrej zmiany, wybrało lepszą zmianę. Wybrało sprawdzonego samorządowca, który wykazał się i powiem więcej, człowieka szczęścia, bo zawsze tam gdzie jest idzie za nim sukces.

Burmistrz elekt Robert Kowalczyk podziękował Miejskiej Komisji Wyborczej i wszystkim członkom obwodowych komisji wyborczych za sprawny przebieg prac przy wyborach samorządowych oraz wszystkim mieszkańcom za udział i wybór.

Pełen nadziei rozpocznę tę kadencję 19 listopada i mam nadzieję, że będziemy w sposób mądry i dobry pracowali dla mieszkańców.

Z uwagi na nieobecność Romualda Zawodnika, Jolanta Sarnecka-Buczek zaprosiła nowych radnych na pierwszą sesję Rady Miasta kadencji 2018-23, która odbędzie się w dniu 19 listopada 2018 r. o godz. 14:00 w Centrum Aktywności Lokalnej. Podczas tej właśnie sesji radni oraz burmistrz złożą ślubowanie, a także wybrany zostanie przewodniczący Rady Miasta. Sesję poprowadzi najstarszy spośród radnych, czyli Stanisław Pacan.

Przeczytaj również

Komentarze