Nowy pracownik biura Rady Miasta

Nowy pracownik biura Rady Miasta

W dniu 3 czerwca pracowników Urzędu Miasta zasiliła kolejna osoba z KWW Roberta Kowalczyka. Tym razem to nowy pracownik biura Rady Miasta.

Robert Kowalczyk już w kampanii zapowiadał, że osoby z jego „drużyny” mają pomysł na sprawne zarządzanie miastem i dlatego kandydują do Rady Miasta. Nie wszystkim udało się zdobyć mandat zaufania mieszkańców i wejść w skład 15 osób, których zadaniem jest radzić burmistrzowi.

Robert Kowalczyk zatrudnił już startującą na radną z komitetu Stawiamy na Pionki Kamilę Kaczorowską na stanowisku wiceburmistrza miasta, Dorotę Sadurską na stanowisku prezes spółki miejskiej ekoPionki, Michała Golberta w spółce PWKC jako członka zarządu. Daniel Mazur został członkiem Komisji Antyalkoholowej. Teraz przyszła pora na zatrudnienie kolejnej osoby, która nie weszła w skład RM - Justyny Boguty.

Pracownik biura rady podczas wykonywania swoich codziennych obowiązków, powiązany kontaktami służbowymi z radnymi, burmistrzem, sekretarzem oraz pozostałymi referatami urzędu, a także mający kontakt z klientami, pełni następujące funkcje:

  • informacyjną – polegającą na upowszechnianiu zarówno wśród radnych, jak i pozostałych zainteresowanych osób terminów i tematów wszelkich planowanych zebrań i posiedzeń oraz znajomości procedur związanych z działalnością rady,
  • organizacyjną – polegającą na przygotowaniu sesji czy posiedzeń komisji,
  • reprezentacyjną – bowiem jako pracownik urzędu reprezentuje swojego pracodawcę w stosunku do klientów, a przewodniczącego rady w stosunku do odwiedzających go gości.

Pracownik zatrudniony w urzędzie, bezpośrednio podlegający sekretarzowi, przeważającą część obowiązków wykonuje na zlecenie przewodniczącego rady, dla rady oraz jej komisji. Charakterystyczną cechą tego stanowiska pracy jest nienormowany czas pracy. Często bywa bowiem tak, że posiedzenia komisji czy sesje odbywają się popołudniami i ciągną się do późnych godzin nocnych.

Pracownik zatrudniony w biurze rady może być wyjątkowo narażony na stres poprzez uwikłanie w konflikty powstające między radą a burmistrzem, który jako główny kierownik urzędu jest przecież jego pracodawcą. Dlatego pracownikiem biura rady powinna być osoba o odpowiednio dobranych kwalifikacjach osobistych. W pracy tej niezbędna jest elastyczność, ugodowość, spostrzegawczość, odporność na stres oraz otwartość połączona z wyczuciem w dobieraniu tematów rozmowy. Występujące wśród radnych podziały polityczne sprawiają, że konieczność zachowania dyskrecji jest podstawowym wymaganiem koniecznym do zajmowania tego stanowiska. Pracownik biura rady ponadto bezwzględnie powinien przestrzegać dyscypliny, trafnie ustalać priorytety oraz cechować się wysoką kulturą osobistą.

Przeczytaj również

Komentarze