Nowy prezes PWKC

Nowy prezes PWKC

14 grudnia Rada Nadzorcza PWKC powołała nowego prezesa – członka zarządu Roberta Pyryta.

28 listopada burmistrz Robert Kowalczyk odwołał Radę Nadzorczą PWKC i powołał nową w składzie: Roman Rucki – przewodniczący, Krzysztof Wójcik – zastępca oraz Andrzej Kowalik. Nowa Rada Nadzorcza w dniu 7 grudnia odwołała dotychczasowego prezesa Krzysztofa Kowala. Jego miejsce zastąpił teraz były prezes PWKC.

Powodem odwołania poprzedniej rady, jak mówi Robert Kowalczyk, była przede wszystkim zgoda na zaciągnięcie kredytu obrotowego przez spółkę na zakup węgla. Burmistrz nie wyraził zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego.

Podczas posiedzeń komisji problemowych Robert Kowalczyk poinformował radnych o konieczności przeprowadzenia kontroli finansów spółki miejskiej i zapoznania opinii publicznej z jej wynikami.

Przeczytaj również

Komentarze