Nowy przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji

Nowy przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji

Radny Abramowicz podczas posiedzenia komisji skarg złożył wniosek o odwołanie z funkcji przewodniczącego komisji Pawła Kobylasa. Członkowie komisji wybrali nowego przewodniczącego i został nim… Paweł Abramowicz.

Wniosek o odwołanie dotychczasowego Pawła Kobylasa został podparty uzasadnieniem, że podczas sesji 22 lutego przewodniczący komisji skarg głosował przeciwko niektórym skargom i petycjom jakie trafiły pod obrady.

Bardzo mnie zaskoczyła działalność pana Pawła Kobylasa, który negatywnie zajmował stanowiska wobec wszystkich praktycznie skarg jakie wpłynęły do rady miasta. Jestem zadziwiony, bo pan chyba nie chce pracować w tej komisji. Na to wychodzi i dlatego chciałbym żeby członkowie odnieśli się do tej sytuacji i w związku z powyższym zweryfikować tutaj zaufanie do pana, no chciałbym poddać pod głosowanie wniosek w sprawie odwołania przewodniczącego komisji – mówił Paweł Abramowicz.

W skład komisji wchodzą: Paweł Kobylas – przewodniczący, Krzysztof Bińkowski – zastępca, Paweł Abramowicz, Anna Wierzycka i Iwona Wydmuch. Członkowie odwołali radnego Kobylasa z funkcji, a Krzysztof Bińkowski zaproponował kandydaturę Pawła Abramowicz, który bez wahania wyraził chęć kandydowania. Wybór poparło 4 członków komisji, w tym sam kandydat. Tylko radna Iwona Wydmuch nie brała udziału w głosowaniu, choć była obecna na posiedzeniu.

Nowy przewodniczący z takim poparciem wśród członków komisji na pewno będzie namawiał radnych by każdą skargę i petycję poddawali do rozpatrzenia. Nawet te do których negatywnie odnieśli się radni i odrzucili podczas sesji w 22 lutego, jak np. do petycji by rada miasta Pionki podjęła uchwałę w sprawie, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych – jakby rada miasta Pionki była organem nadrzędnym nad rządem RP i mogła wpłynąć na zakres jego działań i nakazać mu by uzyskał takie gwarancje; petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO w sprawie poparcia ich petycji „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE”, która ma zmusić rząd RP do zaprzestania podawania szczepionki przeciwko COVID-19 i poinformowaniu o prawdzie nt. pandemii oraz o zniesieniu ograniczeń wolności, w tym gospodarczych. Autor tej petycji domaga się by komisja skarg przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w tej sprawie i wydała opinię.

Wpłynęła również skarga od jednej z mieszkanek na działania burmistrza, którą rada przyjęła, trafiła pod obrady komisji i została już rozpatrzona. Pani chce by miasto wyremontowało jej mieszkanie, które zostało zdewastowane przez sąsiada. Dodatkowo mieszkanka jest regularnie okradana, a burmistrz rzekomo zapisał jej własnościowe mieszkanie na brata z którym pani nie utrzymuje kontaktu, bo brat chciał ukraść jej brylanty, które otrzymała w prezencie od narzeczonego, sędzię Sądu Najwyższego za którego nie zdążyła wyjść za mąż, ponieważ zmarł w 2010 r. itp. Radni wysłuchali mieszkankę i stwierdzi, że nie są władni by jej pomóc. To nie pierwsza skarga tej mieszkanki, którą komisja rozpatrywała i za każdym razem pani odmawia pomocy jaką miasto może zgodnie z prawem zaoferować. Żąda od radnych i burmistrza, działań, których nie mogą podjąć i informuje, że pomocy odmawia jej również policja, prokuratura, wojewoda.

Kolejna skarga od mieszkańca dotyczyła braku działań burmistrza w sprawie narażania na utratę zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia środowiska przez dym z komina jednej z piekarni. Sprawa została wyjaśniona jeszcze podczas trwania sesji – zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej wydał starosta, a przedsiębiorca jest zobligowany do zmiany systemu do wypieku chleba.

Nowemu przewodniczącemu życzymy owocnej pracy w sprawach których, jego zdaniem, nie chciał rozpatrywać Paweł Kobylas. Jednak o tym czy dana skarga trafi pod obrady komisji nie decyduje przewodniczący komisji, ale cała rada miasta. Widocznie Paweł Abramowicz chce i będzie rozpatrywał wszystkie skargi, wnioski i petycje, nawet w takich sprawach jak odrzucona przez radnych petycja Polska Wolna od 5G za którą głosował na sesji w pojedynkę, a w sprawie przyjęcia petycji mieszkańców ul. Chemicznej o demontaż progów spowalniających, radny jako jedyny wstrzymał się od głosu. Tak samo wstrzymał się od głosu, kiedy rada podejmowała decyzje o dalszych losach skargi mieszkanki o której pisaliśmy wyżej. Radny Abramowicz wstrzymał się również od głosu w sprawie przyjęcia do rozpatrzenia skargi mieszkańca w sprawie szkodliwego dymu z komina piekarni. Za to głosował w sprawie przyjęcia do rozpatrzenia petycji przedsiębiorców działających na terenie Pronitu w sprawie remontu dróg, choć petycja została rozpatrzona i zorganizowane zostało spotkanie z przedsiębiorcami zanim w ogóle przewodniczący Wojciech Maślanek złożył petycję w formie uchwały pod obrady rady.

Przeczytaj również

Komentarze