O co radni pytali burmistrza?

O co radni pytali burmistrza?

Podczas sesji, która odbyła się 27 lutego radni złożyli burmistrzowi szereg interpelacji. W miesiącu lutym do biura rady wpłynęło również sporo interpelacji i zapytań. Radni proszą burmistrza o sprawy ważne dla mieszkańców, a w odpowiedzi słyszą, że nie ma pieniędzy i składając interpelacje powinni wskazać skąd wziąć na to środki.

Zbigniew Belowski zapowiedział, że swoją interpelację będzie składał do skutku i na każdej sesji. Jego interpelacja dotyczyła odwodnienia ul. Spokojnej. PWKC ma gotowy projekt na tę ulicę, ale nie podejmuje żadnych działań w tym kierunku.

Proszę o podanie terminu rozpoczęcia prac nad odwodnieniem osiedla Centralna Kolonia. Druga interpelacja jest bardziej intymna, ale dotyczy każdego żywego organizmu i należy o tym mówić publicznie – prosił o rozważenie możliwości ustawienia na terenie miasta publicznych toalet. Motywował swoją prośbę tym, że szczególnie dla seniorów jest to sprawa dość kłopotliwa, kiedy idąc przez miasto nie mogą nigdzie skorzystać z toalety, a jedyną „publiczną” jest ta znajdująca się w budynku urzędu miasta.

Stanisław Pacan prosił o przeniesienie siłowni zewnętrznej znajdującej się przed wejściem do basenu na teren za budynkiem. W miejscu po siłowni mógłby powstać parking lub zieleń urządzenia. Dodatkowo siłownia powinna być zamontowana na terenie innym niż trawa i prosił o możliwość ułożenia nawierzchni. Faktycznie, siłownie zewnętrzna posadowione są na trawnikach i korzystający wydeptują trawę, co w konsekwencji powoduje, szczególnie po odpadach deszczu, że błoto uniemożliwia korzystanie z urządzeń.

Iwona Wydmuch prosiła o naprawę ul. Aleje Lipowe na wysokości bloków od 1 do 7. Droga wygląda fatalnie, nie da się nią przejść, a po opadach z poruszaniem się po niej mają także problemy kierowcy, których samochody grzęzną w błocie. Prosiła również o poprawę nawierzchni drogi prowadzącej na cmentarz od ul. Leśnej, która została zniszczona przez ciężki sprzęt wjeżdżający na teren budowy cmentarza komunalnego.

Mieszkańcy mają tam swoje garaże i nie mogą z nich wyjechać. Mieszkańcy proszą, pytają, a temat ciągnie się już bardzo długo. Jest to droga leśna, ale myślę, że ułożenie tam płyt, nawet starych, zmniejszy problem.

Krzysztof Bińkowski prosił o utwardzenie terenu przy ul. Sienkiewicz na którym znajduje się siłownia zewnętrzna. Tam po deszczu zbiera się woda i urządzenia szybko ulegną zniszczeniu.

Tam po deszczu robi się grząsko, no błoto po prostu. Nie wiem czy miejsce na tę siłownię jest niefartowne i nie wiem czy w projekcie było, że powinno być podłoże bezpieczne. Te siłownie są niestety tylko wbudowane w ziemi i boję się, że pod koniec naszej kadencji będzie to po prostu pordzewiałe, bo coś co stoi w wodzie, to niestety będzie niszczało.

Grzegorz Wąsik zwrócił się z kilkoma problemami.

Już poruszałem temat budowy kładki dla pieszych w celu umożliwienia bezpiecznego wejścia na perony i stację PKP od strony ul. dr M. Garszwo. W imieniu mieszkańców proszę o informację na temat możliwości budowy takiej kładki i proszę o informację czy w ślad za moją ustną interpelacją w tej sprawie rozpoczęły się jakiekolwiek rozmowy z PKP na ten temat i z jakim rezultatem.

Radny prosił również o naprawę, a właściwie wyrównanie dojazdu do targowiska miejskiego przy ul. Zwycięstwa od strony tunelu oraz znajdującego się tam „parkingu”. Po zimie stan tej nawierzchni jest fatalny. Kolejne wyrównanie terenu na odcinku 20-30 m znajduje się przy kościele NMP i mieszkańcy proszą o jego zajęcie się tematem wyrównania znajdującego się tam dojazdu do wyasfaltowanego parkingu. Mówił też o wykonaniu nawierzchni pod urządzeniami siłowni zewnętrznej na terenie os. Chemiczna. Urządzenia te również, tak jak na terenie całego miasta, stoją na trawnikach.

Proszę o informację czy istnieje możliwość wykonania odpowiednich nawierzchni.

Kolejna interpelacja radnego Wąsika dotyczyła zmiany organizacji ruchu na os. Chemiczna. Znajdują się tam dwie uliczki jednokierunkowe w tę samą stronę. Chodzi o skierowanie ruchu na jednej z nich w stronę odwrotną aby zapewnić płynność ruchu.

I ostatnia interpelacja. Przychodzą do mnie mieszkańcy, był też jeden u pana burmistrza w tej sprawie. Chodzi o kontrolę palenisk, szczególnie dotyczy to osiedla domków jednorodzinnych pomiędzy blokami na ul. Chemicznej i ul. Garszwo. W sytuacji kiedy temperatury spadają, a powietrze nie ma ruchu, bo nie ma wiatru, nie da się otworzyć okien żeby przewietrzyć mieszkanie. Problem ten nasila się szczególnie wieczorami. Taka prośba ode mnie i od mieszkańców żeby te kontrole po prostu rozpocząć, może w taki sposób uzyskamy jakiś efekt.

Składałam wczoraj do pana burmistrza 9 interpelacji – mówiła radna Wioletta Grzywacz. – Dziś tylko jedną w sprawie naprawy lamp ulicznych przy ul. Polnej. W imieniu mieszkańców proszę o informację dotyczącą naprawy lamp, tj. oświetlenie wzdłuż cmentarza parafialnego. Mieszkańcy proszą o naprawę ponieważ na tym odcinku jest niebezpiecznie, szczególnie w miesiącach jesienno-zimowych.

Kamil Panufnik wnosił o uzyskanie od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczoną nawierzchnię nowego chodnika przy ul. Szkolnej. Szkoda powstała w wyniku pożaru samochodu w dniu 22 grudnia 2018 r.

W pierwszej kolejności chciałbym podziękować panu burmistrzowi, że jego służby zadziałały i naprawiły oświetlenie przy ul. Szkolnej i ul. Kozienickiej – mówił Piotr Nowak. – Pozostaje jeszcze sprawa, o którą już pytałem, przebudowy przystanku autobusowego naprzeciw bloku Kozienicka 28. Chciałem uzyskać informacje jakie zostały podjęte decyzje w tej sprawie. Następna interpelacja może się powtarza, ale dotyczy czystości powietrza. Mieszkańcy z ulic Dębowa, Niepodległości, Słowackiego też proszą o to, aby zintensyfikować kontrolę tego, co się pali w domowych kotłowniach. Chciałem się również dowiedzieć czy nasz stadion uzyskał decyzję o pozwolenie na użytkowanie i zostały całkowicie zakończone roboty budowlane. Są różne informacje na ten temat i stąd pytanie czy miasto posiada decyzję o dopuszczenie do użytkowania całego obiektu? Ostatni temat jaki chciałem poruszyć, to planowana przebudowa ul. Mickiewicza. Na ten cel przeznaczone są w budżecie środki i chcielibyśmy się dowiedzieć jak zostało zaproponowane i zaprojektowane rozwiązanie skrzyżowania ul. Dębowej, Leśnej i Mickiewicza?

Tomasz Łyżwa podziękował za zabezpieczenie słupa elektrycznego przy ul. Chemicznej, który znajduje się w krawężniku.

– Słup ten został wreszcie oznakowany, o co prosiłem poprzedniego burmistrza chyba przez 4 lata. Chciałem złożyć interpelację w sprawie wykupienia trzech działek na przedłużeniu ul. Armii Krajowej i ul. Adasia Guzala. W poprzedniej kadencji rozpoczęły się wykupy działek, a te 3 nie zostały. Chciałbym zapytać kiedy to zostanie zakończone, bo jest to połączenie ul. Chemicznej z Aleją Królewską.

Dawid Jaroszek złoży swoje interpelacje przez biuro Rady Miasta, a na sesji zapytał o inwestycję na cmentarzu.

W dniu wczorajszym komisja infrastruktury odbyła wizytację na terenie budowy cmentarza. Wychodząc, zostaliśmy poproszeni przez osoby, które tam prowadzą działalność o to, aby jeżeli jest taka możliwość, uprzątnąć teren parkingu przed cmentarzem, który został zanieczyszczony przez maszyny i samochody, które wjeżdżają na budowę.

Ostatnie interpelacje złożył przewodniczący rady Wojciech Maślanek:

Chciałbym nawiązać do składanych przez nas, byłem przecież w pana komitecie, obietnic mieszkańcom odnośnie przedstawienia stanu faktycznego finansów miasta i spółek podległych. W związku z licznymi pytaniami mieszkańców, bo mija już 3 miesiące, dziś upływa 100 dni od zaprzysiężenia, składam na ręce pana burmistrza interpelację w sprawie przedstawienia stanu finansowego miasta na dzień 31.12.2018 i spółek miejskich: ekoPionki i PWKC również na dzień 31.12.2018.

Odpowiedź burmistrza

Robert Kowalczyk odpowiedział na zapytania i interpelacje radnych:

Chciałem się odnieść do kilku rzeczy, ale chcę od razu powiedzieć, że nie będę się odnosił do tych rzeczy na które są potrzebne pieniądze, które wymagają inwestycji dlatego, że dobrze państwo wiecie co jest w tym budżecie, co będzie inwestowane i powinniście zdawać sobie sprawę składając interpelacje, że na to w tym budżecie pieniędzy nie ma, chyba, że wskażecie państwo skąd te pieniądze „wziąść”. Natomiast o innych rzeczach bardzo proszę. Jeżeli chodzi o korzystanie z toalet, to jak najbardziej urząd miejski w Pionkach, MOK, CAL to są miejsca, gdzie zawsze można skorzystać z toalety. W tej chwili jest projektowana i najprawdopodobniej budowana toaleta będzie miejska w ramach Zielonych Pionek na tzw. błoniach pionkowskich. Jeżeli chodzi o drogi o których państwo mówicie, o utwardzenie drogi, tutaj szczególnie chcę powiedzieć o dwóch drogach. O drodze na cmentarz od ul. Leśnej, bo tam faktycznie jest tragiczna sytuacja, ale również podobna sytuacja jest na ul. Kościuszki, to chcę państwu powiedzieć, że zamierzaliśmy te drogi właśnie naprawiać. No jednak decyzja podjęta przez państwa spowoduje, że niestety będę zmuszony część pieniędzy właśnie z remontów dróg, które miało również robić …yyy…yyy… ekoPionki, przenieść na zimowe odśnieżanie i zapłacić rachunki. Zobaczymy na ile wystarczy. Na pewno ta droga na ulicy Leśnej szczególnie przed świętami Wielkiej Nocy, gdzie przyjeżdża dużo rodzin do Pionek i będą z tej drogi korzystać myślę, że naprawdę wymaga naprawy. Jeśli chodzi o lampy, to myślę, że oczywiście w trybie pilnym postaramy się te lampy naprawić. Jeśli chodzi o przystanek autobusowy na ul. Kozienickiej, to już nie powinno być z tym problemu, bo dlatego że poleciłem żeby autobus jeździł odwrotnie i wtedy nie będzie potrzeby zatrzymywania się po tej stronie, gdzie nie ma przystanku tylko po tej, gdzie ten przystanek jest. Oczywiście stadion miejski posiada wszystkie zgody na użytkowanie i może być użytkowany, i jest użytkowany, aczkolwiek dobrze wiemy, że wiele rzeczy no niestety wymaga ciągłej kontroli i ciągłych napraw. Jeżeli chodzi o rondo na ul. Dębowej i Kozienickiej, chcę powiedzieć, że wspólnie z projektantem i właścicielami pawilonów tych najbliższych z którymi był konflikt, spotkaliśmy się, uzgodniliśmy wszystko, zostało to zaakceptowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg i Mazowiecki Zarząd Dróg w tej chwili oczekuje na końcowy projekt już od projektanta. Te wszystkie uzgodnienia zostały zrobione i jeżeli projektant prześle te uzgodnienia na planach, bo ma to nanieść, to poproszę i zapoznam państwa radnych z tym, jak to ma wyglądać. Oczywiście teren przy cmentarzu posprzątamy. Jeśli chodzi o wykup działek przy Guzala, to zorientuję się w tej sprawie i tutaj panu radnemu Łyżwie odpowiem na to. Natomiast tutaj pan przewodniczący zadał mi pytania dotyczące stanu, no o tym już mówiłem w moim sprawozdaniu, tak?

Panie burmistrzu, jeżeli chodzi o drogę przy ul. Leśnej, to za aktualny stan tej drogi jest odpowiedzialny ciężki sprzęt wykonawcy, który prowadził i prowadzi inwestycje na cmentarzu komunalnym – uzupełnił Wojciech Maślanek. – Tu skierowałbym również pismo do wykonawcy w sprawie pomocy przy naprawie tej drogi.

Przeczytaj również

Komentarze