Opłaty za ogłoszenia na słupach miejskich

Opłaty za ogłoszenia na słupach miejskich

Do tej pory można było zawieszać wszelkie materiały reklamowe oraz ogłoszenia zupełnie za darmo. Nowe słupy, które stanęły w różnych punktach miasta nie będą już miejscami gdzie nieodpłatnie zamieścimy takie materiały.

Na najbliższej sesji Rady Miasta pod dyskusję poddany zostanie projekt uchwały dotyczący regulaminu umieszczania materiałów informacyjnych i reklamowych na słupach ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Miasta Pionki.

Regulamin ten określa zasady umieszczania ogłoszeń, plakatów, materiałów informacyjnych, reklamowych lub wyborczych. Administratorem 15 słupów ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta jest Miejski Zakład Usług Komunalnych. Umieszczanie wszelkich materiałów będzie odpłatne i odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem administratora słupów. Z opłat zwolnione będą nekrologi oraz ogłoszenia i materiały informacyjne Urzędu Miasta oraz innych jednostek administracyjnych.

Stawkę opłat za ekspozycję materiałów określa burmistrz w rozporządzeniu i może dokonywać zmian raz na kwartał. Każdy materiał rozklejony przez administratora będzie posiadał naklejkę lub pieczątkę umieszczoną w widocznym miejscu.

Słupy ogłoszeniowe w trakcie kampanii wyborczej stanowią bezpłatne miejsce dla obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Aby zamieścić ogłoszenie lub inny materiał reklamowy należy wcześniej złożyć pisemne zlecenie u administratora, czyli MZUK ul. Leśna 5 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy oraz na przynajmniej 2 dni przed planowaną datą ekspozycji dostarczyć materiały (+10% na wypadek zniszczenia przy plakatowaniu lub przez wandali). Umieszczanie materiałów na słupach odbywać się będzie we wtorki i w czwartki po zaksięgowaniu opłaty na koncie administratora.

Samowolne umieszczanie materiałów informacyjnych jest zabronione i będzie karane zgodnie z kodeksem wykroczeń. Takie materiały będą niezwłocznie usuwane.

Nie ma jeszcze cennika zamieszczania materiałów, ale każdy z 15 słupów podzielony został na dwa sektory: sektor A (od strony chodnika) i sektor B (pozostałe).

Materiały mniejsze niż format A4 będzie można wieszać bezpłatnie. Jeśli będą jednak zawierały treści naruszające przepisy prawa lub normy etyczno-moralne zostaną usunięte.

Regulamin ma wejść w życie po Nowym Roku, kiedy to w mieście nie będzie już Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych tylko spółka z o.o., a więc podjęta uchwała będzie musiała zostać zmieniona z uwagi na brak w/w podmiotu. Widocznie osoba przygotowująca projekt uchwały zapomniała o tym, że radni już zdecydowali o likwidacji MZUK.

Przeczytaj również

Komentarze