Oświadczenia majątkowe radnych

Oświadczenia majątkowe radnych

Stan majątku radnych miejskich tej kadencji od dawna jest tematem zainteresowania wyborców. Oświadczenia pojawiły się już w Biuletynie Informacji Publicznej i dotyczą roku 2018 przed objęciem funkcji.

Paweł Abramowicz – zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej, nie posiada nieruchomości, w jego posiadaniu jest samochód Citroen Xara Picasso z 2005 r.

Zbigniew Belowski – zatrudniony w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia na stanowisku z-ca dyrektora d. artystycznych. Posiada blisko 81 tys. zł oszczędności, mieszkanie o powierzchni 60 m² i wartości 100 tys. zł (współwłasność małżeńska) i połowę własności mieszkania o powierzchni 58 m² (100 tys. zł) oraz garaż o wartości 25 tys. zł (współwłasność małżeńska). Z MCSW, do czasu objęcia mandatu radnego, otrzymał wynagrodzenie w wysokości 109 391,08 zł, dieta radnego poprzedniej kadencji – 20 013,28 zł. Radny sprzedał swój poprzedni samochód marki Mercedes za kwotę 18 tys. zł. Posiada samochód Infiniti o wartości 60 tys. zł.

Krzysztof Bińkowski – zatrudniony SPZZOZ i „Zdrowie” sp. z o.o. jako fizjoterapeuta. Zgromadził 14 tys. zł oszczędności. Posiada mieszkanie o powierzchni 34 m² i wartości ok. 55 tys. zł. Dochody radnego z pracy w SPZZOZ to 25 582,10 zł (brutto), „Zdrowie” – 11 593,79 zł (brutto), a dieta radnego – 11 586,56 zł.

Wioletta Grzywacz – prowadzi działalność gospodarczą (Nowa Wola), posiada działki z zabudową o łącznej wartości ok, 1,7 mln zł (dla prowadzonej działalności). Dochód z firmy to kwota ok. 182 tys. zł. Posiada kilka pojazdów mechanicznych dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej, m.in. koparko-ładowarkę oraz kredyt na budowę hali magazynowo-handlowej (do spłaty 73,5 tys. zł).

Dawid Jaroszek – zatrudniony na stanowisku sprzedawca z dochodem 16 830 zł (netto). Posiada mieszkanie o powierzchni ok. 40 m² i wartości ok. 110 tys. zł. Jest właścicielem samochodu BMW X3 z 2007 r.

Paweł Kobylas – zawiesił prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Zaoszczędził 40 tys. zł, posiada dom o powierzchni 124 m² i wartości 530 tys. zł. Żona radnego osiągnęła dochód o łącznej wartości ok. 75 tys. zł (umowa o pracę oraz własna działalność gospodarcza). Radny posiada 2 samochody: Ford C-Max i VW Golf V. W sierpniu 2018 r. na zakup domu zaciągnął kredyt w Banku Spółdzielczym – 420 tys. zł, termin spłaty upływa w 2048 r. oraz kredyt w PKO SA.

Tomasz Łyżwa – prowadzi własną działalność gospodarczą z której osiągnął dochód ok. 32 tys. zł. Zaoszczędził 5 tys. zł, posiada mieszkanie o powierzchni ok. 67 m² i wartości przybliżonej 430 tys. zł oraz działki budowlane i rolne o łącznej wartości ok. 410 tys. zł. Dieta radnego z poprzedniej kadencji to ok. 11 tys. zł. Posiada 2 samochody marki VW – współwłasność małżeńska oraz firmowy (leasing – do spłaty ok. 41 tys. zł) i 204 tys. zł kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania.

Piotr Nowak – prezes zarządu Pionkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zaoszczędził 21 tys. zł (polisa). Posiada mieszkanie o powierzchni 57 m² i wartości 171 tys. zł, 8 działek o łącznej wartości ok. 190 tys. zł. Z pracy w PSM osiągnął dochód 120 100 zł. Jest członkiem dwóch rad nadzorczych oraz posiada dwa samochody - Citroen C-Elysee (45 tys. zł) i Ford Focus (3,5 tys. zł).

Stanisław Pacan – emeryt. Zaoszczędził ok. 19 tys. zł wraz z żoną. Z tytułu emerytury osiągnął dochód ok. 22 tys. zł i 13,7 tys. zł z diety radnego. Posiada mieszkanie (umowa użyczenia) o powierzchni 56 m² i wartości 120 tys. zł i dzierżawi ogródek działkowy o wartości ok. 10 tys. zł.

Kamil Panufnik – specjalista ds. kredytów. Zgromadził 46 tys. zł, 1720 euro i 110 USD oszczędności. Posiada mieszkanie (współwłasność) o powierzchni 51,5 m² i wartości 378 tys. zł. Z tytułu zatrudnienia wraz z żoną (działalność gospodarcza) osiągnęli dochody o łącznej wartości 122 116 zł. Posiada do spłaty kwotę ok. 10 tys. zł za leasing samochodu Opel Meriva. Na zakup mieszkania w Warszawie zaciągnął kredyt w 2009 r. – do spłaty ok. 66 tys. euro z terminem do 2044 r.

Włodzimierz Szałabaj – emeryt. Zgromadził 15 tys. zł oszczędności. Posiada 3 mieszkania o łącznej wartości 365 tys. zł oraz 2 garaże o wartości 30 tys. zł. Z tytułu emerytury otrzymał 72 074,96 zł. Jest posiadaczem samochodu Toyota Avensis z 2006 r.

Grzegorz Wąsik – prezes zarządu spółdzielni „Wspólny Dom”. Zaoszczędził 77 tys. zł (przed opodatkowaniem). Posiada dom o powierzchni 130 m² i wartości 200 tys. zł oraz mieszkania: o powierzchni 64,6 m² i wartości 60 tys. zł. i 55,8 m² wartości 40 tys. zł (współwłasność), boks garażowy o wartości 9 tys. zł. Dochód z pracy (do 19.11.2018 r.) to 44 453,75 zł. Jest właścicielem Seata Cordoba z 2005 r. Do spłaty dwie pożyczki o łącznej wartości ok. 16 tys. zł.

Anna Wierzycka – zatrudniona w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozienicach na stanowisku asystenta rodziny. Posiada oszczędności w wysokości 100 tys. zł (współwłasność), mieszkania: o powierzchni ok. 62 m² i wartości 110 tys. zł. i o powierzchni 37,5 m² i wartości 70 tys. zł. Z tytułu zatrudnienia i umów osiągnęła dochody w wysokości 41 259 zł. Jest właścicielką dwóch samochodów: Seat Altea z 2004 r. i Peugeot z 2005 r.

Iwona Wydmuch – zatrudniona w SPZZOZ Pionki jako pielęgniarka oddziałowa. Posiada mieszkanie o powierzchni 63 m² i wartości 120 tys. zł. Dochody z tytułu pracy i diety radnej poprzedniej kadencji w sumie wyniosły 66 761 zł. Posiada do spłaty ok. 19 tys. zł kredytu.

źródło BIP UM, fot. aleksandra85foto

Przeczytaj również

Komentarze