Pieniądze na budowę ul. Kościuszki. Radna Grzywacz złożyła ponownie wniosek do budżetu miasta

Pieniądze na budowę ul. Kościuszki. Radna Grzywacz złożyła ponownie wniosek do budżetu miasta

Radna Wioletta Grzywacz jeszcze w grudniu chciała, by rada miasta wpisała do uchwały budżetowej pieniądze na budowę ul. T. Kościuszki. Inwestycja ma kosztować ok. 7 mln zł, ale radna chciała wziąć z budżetu 350 tys. zł. Wniosek nie przeszedł przy głosowaniu, więc w dniu 14 lutego ponownie go złożyła, zmniejszając kwotę do 50 tys. zł.

Wnoszenie nowych wniosków w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023, która została zakwestionowana przez RIO i nakazano radzie miejskiej pilne jej naprawienie (czego nie zrobili), jest działaniem bezcelowym. Od kilku miesięcy trwa gorąca dyskusja między organem wykonawczym, a uchwałodawczym, że nie ma pieniędzy, które można rozdysponować dowolnie w budżecie. Radni uparcie składają wnioski na nowe zadania inwestycyjne, twierdząc, że „przesuwają z wolnych środków”. Wysokość tychże wolnych środków będzie znana dopiero na przełomie I i II kwartału 2023 r. I choć w budżecie na rok 2023 RIO znalazło wolne środki do ewentualnego wykorzystania, to chodziło nie o to, że one są jako fizyczne pieniądze ukryte pomiędzy paragrafami, ale jako wartość bilansowa wynikająca z wyliczeń RIO, bo radni policzyli w grudniu, że jest ich znacznie więcej. Z rozliczenia trzech kwartałów 2022 r. wynika, że w sumie w budżecie jest 3.591.909,99 zł wolnych środków i radni w dniu 28 grudnia rozdysponowali tę kwotę na poprawki do budżetu, choć tego samego dnia podjęli również uchwałę, że z tych ponad 3,5 mln zł kwotę ok. 2,5 mln przeznaczają na spłatę deficytu. Pozostało im więc do ewentualnego wykorzystania ok. 1 mln zł i to wskazało RIO w swoim postępowaniu nadzorczym, a które także zostały rozdysponowane w uchwale budżetowej na rok 2023, o czym informowała skarbnik radnych w dniu 21 grudnia podczas połączonego posiedzenia komisji. Pieniędzy, o których mowa, czyli wolnych środków wyliczonych na podstawie sprawozdania z III kwartałów 2022 r. pozostało do dyspozycji dokładnie … 0 zł, ale radni „finansują” nimi swoje wnioski.

– Zgodnie z uwagą zawartą w uchwale 4.54.2023 kolegium RIO w Warszawie z dn. 31 stycznia 2023 r. w zakresie rozdysponowania wolnych środków, tj. do ewentualnego wykorzystania w roku 2023 pozostała kwota w kwocie 1.098.356,54 zł – czytała radna Grzywacz. – Składam wniosek o wprowadzenie zmiany w uchwale budżetowej gminy miasto Pionki na 2023 rok w postaci przesunięcia z wolnych środków kwoty 50 tys. zł z przeznaczeniem na zadanie budowa ul. Kościuszki zgodnie z wykonanym projektem.

Wstępny kosztorys wykonania tej ulicy opiewa na ok. 7 mln zł, więc 50 tys. zł niczego w tej sprawie nie załatwia. Jeszcze w grudniu Robert Kowalczyk mówił, że skoro miasto ma projekt na wykonanie tego zadania, to będzie składało wnioski o wsparcie finansowe ze środków zewnętrznych, jeśli tylko pojawi się taka możliwość. Na razie naborów do rządowych programów nie ma.

Widzę, że państwo nie rozumieją zapisu, który pojawił się w opinii RIO i w przedłożonej państwu uchwale – głos zabrała skarbnik miasta. – Wolne środki, które ewentualnie możemy sobie rozdysponować są na poziomie 1.098.356,54 zł. Te wolne środki w tej uchwale już są (rozdysponowane). Formułowanie wniosków w sprawie przesunięcia wolnych środków jest w ogóle dziwnym pojęciem, bo przesunąć to możemy z czegoś na coś, natomiast wolne środki służą do finansowania zadania albo zadań w budżecie. Tu nie może być nazwy „przesunąć”, to może być co najwyżej „zwiększyć”, ale my nie mamy co zwiększać, bo te wolne środki w treści uchwały w paragrafie 2 pkt 3 już są: ustala się deficyt, który będzie finansowany wolnymi środkami w kwocie 900 tys. zł. Ustala się przychody, a te przychody już tutaj są, więc my nie mamy jak ich rozdysponować drugi raz.

Wyjaśnienia skarbnik niczego nie dały i radni przystąpili do głosowania wniosku Wioletty Grzywacz. Za jego przyjęciem zagłosowali: Abramowicz, Bińkowski, Maślanek, Pacan, Łyżwa, Grzywacz, Wierzycka, Wydmuch i Kobylas. Ponieważ wolne środki do dyspozycji nie istnieją, tym samym radni „przesunęli” zwiększenie deficytu miasta o kolejne 50 tys. zł.

Właśnie m.in. zwiększony deficyt bez pokrycia był elementem rozstrzygnięcia kolegium RIO, na którego treść powoływali się radni. RIO wezwało do naprawy budżetu „co do tytułów oraz wartości, przychodów budżetu i źródeł finansowania deficytu”.

Przeczytaj również

Komentarze