Pieniądze na ul. Targową. Maślanek: rządowi RP wypada podziękować

Pieniądze na ul. Targową. Maślanek: rządowi RP wypada podziękować

W dniu 6 października radni zebrali się na posiedzeniu XLIV nadzwyczajnej sesji by podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia dofinansowania na przebudowę ul. Targowej. Tym razem jednogłośnie podjęto w sumie trzy uchwały.

Zanim skarbnik miasta przeszła do omówienia projektu nr 1 dot. zmian w uchwale budżetowej, przewodniczący Maślanek zabrał głos:

Chciałbym tylko krótko, krótko yyy nawiązać do historii dzisiejszej sesji. Jak tu się szanowni państwo nie cieszyć, że otrzymujemy zewnętrzne środki na ulicę Targową. Yyy i chciałbym przybliżyć historię w ogóle yyy dzisiejszej sesji i okazji dla której została ta yyy sesja dzisiejsza zwołana. W 2019 pan yyy wiceprzewodniczący, pan radny Stanisław Pacan złożył wniosek na komisji yyy budżetu i finansów, które większość radnych tej komisji yyy przyjęła ten wniosek dotyczący yyy przeznaczenia środków na projekt ulicy Targowej. Przypominam, to był rok 2019. Yyy i jeszcze jeden wtedy pan radny Pacan składał wniosek odnośnie szkoły podstawowej nr 2, również komisja wówczas budżetu i finansów pozytywnie zaopiniowała. Yyy i wtedy komisja zwróciła się do pana burmistrza miasta i pani skarbnik o wprowadzenie, o ujęcie tych dwóch pozycji, co organ wykonawczy uczynił. Yyy następnie organ wykonawczy złożył, yyy na, yyy wykonał projekt i złożył wniosek yyy do organów rządowych o pozyskanie środków z rządowych, z rządowych yyy rezerw czy dotacji. Yyy no i na koniec dodam po działaniach pionkowskiego klubu radnych PiS, a szczególnie tu muszę podkreślić zasługi pana radnego Tomasza Łyżwy, pana wiceprzewodniczącego rady u pana wojewody mazowieckiego, bo posiadam takie informacje yyy, yyy organy, organa rządowe dostrzegły potrzebę przekazania środków zewnętrznych yyy i, i przekazania środków na przebudowę drogi gminnej ul. Targowej w mieście Pionki. Yyy jakie to jest dla nas ważne, no to myślę, że niektórzy radni, a myślę, że i pan burmistrz niebawem przekaże państwu.

Robert Kowalczyk odpowiedział, że troszkę ta historia tej drogi nie jest kompletna w wykonaniu radnego Maślanka, ale ważny jest efekt.

I ważne jest to, że jestem tym organem wykonawczym i czuję się tym organem wykonawczym, więc nie będę polemizował – dodał burmistrz Kowalczyk. – Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że pieniądze na tę drogę się znalazły, bardzo serdecznie dziękuję.

Stwierdził, że być może to nie są jedyne pieniądze na ul. Targową, bo kiedy po raz pierwszy miasto złożyło wniosek w ramach programu rządowego na przebudowę ulicy, który przeszedł pozytywnie weryfikację u wojewody, ale został odrzucony przez premiera RP, to zdając sobie sprawę jak ważna jest to ulica dla mieszkańców, ale przede wszystkim dzieci uczęszczających do szkoły nr 5 i przedszkola nr 3, ponownie złożono swój wniosek o dofinansowanie, ale u innego źródła. Wniosek w tej chwili jest rozpatrywany i najprawdopodobniej w ciągu 2-3 tygodni dowiemy się czy otrzymamy kolejne wsparcie finansowe na modernizację drogi gminnej.

Skarbnik wyjaśniła, że w związku z otrzymaniem informacji o otrzymaniu wsparcia, wojewoda zobowiązał miasto do przedstawienia dokumentów potwierdzających wpisanie tego zadania w budżecie i stąd konieczność podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie. W tym roku w budżecie zapisana będzie jedynie symboliczna kwota 10 tys. zł (środki przesunięte z remontu dróg i chodników), a całość (1 mln 850 tys. zł) kwoty zostaje wpisana jako zadanie na rok przyszły.

Stanisław Pacan zapytał burmistrza jak technicznie ma wyglądać realizacja, skoro w tym roku w budżecie zapisane zostanie tylko 10 tys. zł na to zadanie i czy trzeba będzie składać pismo o przesunięcie modernizacji na rok przyszły. Robert Kowalczyk odpowiedział, że droga będzie robiona w systemie dwuletnim, miasto po podpisaniu umowy na dofinansowanie ogłosi przetarg, a realizacja rozpoczęłaby się najprawdopodobniej w okresie, w którym najmniej będzie zaburzała pracę szkoły i przedszkola, czyli w miesiącach czerwiec-wrzesień 2022 r.

Z tego względu też dla ewentualnych wykonawców będzie to czas, by do tego zadania mogli się przygotować i mam nadzieję, że dzięki temu i cena może być dla nas atrakcyjna, a wiecie państwo, że drożeją ceny materiałów itd. – mówił burmistrz.

Radni wzajemnie przekonywali się by zagłosować za przyjęciem tej uchwały, bo ulica Targowa jest bardzo ważna i od lat oczekuje na modernizację.

Jeśli już zostanie podpisana umowa, to dobrze by było ten przetarg ogłosić no w takim okresie jak najszybszym żeby dać możliwość właśnie przystąpienia do udziału w przetargu jak największej ilości wykonawców – głos zabrał radny Łyżwa. – A, no czas realizacji, no myślę, że można by było to w dogodnym terminie ustalić. Przypominam, że tam do szkoły „piątki” no jest alternatywne dojście od ul. Armii Krajowej tak, że myślę, że nawet jakby to było nie tylko w okresie wakacji ten czas realizacji, no to też myślę, że inwestor, znaczy wykonawca też by sobie tam poradził z realizacją. No chciałbym tylko powiedzieć, że cieszę się, że ta inwestycja po wielu perypetiach doszła do skutku, no bo jest to największa szkoła podstawowa w Pionkach. Nie wiem czy państwo wiedzą, ale tam kiedyś na spotkaniu nauczycieli oni się skarżyli, że tam nie ma miejsc parkingowych, że no czasami płacą mandaty, bo nie ma gdzie tych samochodów parkować, no i ta droga wymagała remontu. No tam nowy projekt jest troszeczkę inaczej, że tak powiem przeznaczony do wykonania, będzie więcej tych miejsc parkingowych. Tak, że cieszę się, że ta inwestycja będzie zrealizowana jak najszybciej mam nadzieje, no i zachęcam tutaj kolegów oczywiście do głosowania na tak.

Za to wypada podziękować

Dołączam się do prośby kolegi Tomasza, zachęcam państwa do poparcia przedmiotowego projektu uchwały nr 1 i jeszcze raz podkreślę, dotacje w wysokości milion trzysta czterysta tysięcy zł, które miasto Pionki otrzymało na przebudowę gminnej drogi ulicy Targowej w mieście Pionki, za co serdecznie wypada rządowi Rzeczypospolitej podziękować – mówił radny Maślanek.

W głosowaniu udział wzięli wszyscy radni oddając 15 głosów za przyjęciem uchwały.

Bardzo dziękuję za głosowania – radny Łyżwa wygłosił oświadczenie po głosowaniu. – Chciałbym też podkreślić, że od kiedy w Polsce mamy nowy rząd i rządzi Prawo i Sprawiedliwość sporo pieniędzy do naszego miasta, że tak powiem przybyło, sporo. Nie tylko na inwestycje, ale przypomnijmy projekt 500+, takie działania prorodzinne. Niektórzy mówili, że to się nie da, nie ma pieniędzy, no jednak się dało, funkcjonuje to już 4 lata, piąty rok tak, że zmiany na lepsze myślę, że każdy widzi, że, że obecny rząd i Prawo i Sprawiedliwość jednak jest bliżej ludzi i chce poprawić tu nasze, nasze życie, nasze funkcjonowanie, no i infrastrukturę też.

Do słów Tomasz Łyżwy można dodać jeszcze wypowiedź prezesa NBP Adama Glapińskiego z 5 października, który oświadczył, że „od czasu rozbiorów nie mieliśmy takich sukcesów gospodarczych”. Dodał, że Polska nie musi od nikogo pieniędzy pożyczać, to świat ustawia się w kolejce do nas, choć dług publiczny to już 1,5 biliona zł. Prezes NBP mówił o „polskim cudzie gospodarczym”, większym niż cud niemiecki po II wojnie. Zgodnie ze słowami prezesa Glapińskiego, Polska ma tyle własnych środków pieniężnych, że bez pomocy zagranicznej jest w stanie dokonać rozbudowy elektryki jądrowej. Podobno „my i bez środków unijnych, którymi nas się teraz szantażuje, jesteśmy sobie w stanie zapewnić ten dynamiczny rozwój”. Rada Polityki Pieniężnej podniosła wysokość stóp procentowych o 0,4 pkt, a co za tym idzie wzrośnie wysokość rat kredytów. Podwyżka stóp procentowych to oczywista odpowiedź na szalejącą inflację, która już drenuje kieszenie Polaków. Do tego dochodzi wzrost cen gazu, energii elektrycznej, paliwa. Dziś chociażby za pieniądze z programu 500+, wspomnianego przez Tomasza Łyżwę, można realnie kupić o wiele mniej niż w momencie jego wprowadzania, a póki co rząd nawet nie wspomina o urealnieniu tej kwoty, choć ceny produktów i usług mocno wywindowały.

Autopoprawka związana z przebudową ul. dr M. Garszwo

W uchwale dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej należy wskazać limity dla realizacja zadania przebudowa ul. Garszwo. Na poprzedniej sesji radni zdecydowali, że zadanie to zostanie przesunięte na lata następne z uwagi na konieczność wykonania projektu przebudowy. Żeby zabezpieczyć środki na remont tej ulicy, burmistrz proponuje przesunąć pieniądze przeznaczone na budowę bloku i wpisać je jako zabezpieczenie remontu ul. Garszwo. Jak wyjaśniała skarbnik, miasto przygotowuje wniosek o dofinansowanie na budowę bloku komunalnego do Banku Gospodarstwa Krajowego i kwestia zabezpieczenia środków na ten cel, to zapisy w projekcie budżetu na rok 2022.

Radni nie wzięli udziału w dyskusji przy projekcie WPF, właściwie jak zawsze, i przystąpili do głosowania. Tu ponownie pełna zgodność – 15 głosów za przyjęciem uchwały.

Trzeci projekt uchwały to techniczna zmiana jaką wymusiły Wody Polskie. Radni w sierpniu 2021 r.  podjęli uchwałę w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Słowem kluczowym jest tutaj wyraz „zmiana”, którego nie zaakceptowały Wody Polskie. Wszystkie gminy, które podjęły uchwały dotyczące zmian regulaminów, muszą teraz podjąć uchwałę w której tytule wyrazu „zmiana” nie będzie w ogóle.

Radni również nie podjęli dyskusji nad projektem tej uchwały, bo skoro Wody Polskie tak zdecydowały, to należy sprawę przyjąć i zgodnie zagłosować.

Przeczytaj również

Komentarze