Pilne inwestycje na terenie miasta w 2024 r. o które wnioskowali radni

Pilne inwestycje na terenie miasta w 2024 r. o które wnioskowali radni

Jak każdego roku, do 15 listopada burmistrz ma obowiązek przedstawić radnym projekt budżetu na kolejny rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową. Projekty te są opiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która w tym roku wydała obydwa oceniła pozytywnie. Radni jednak mogą przy przyjmowaniu uchwały budżetowej złożyć swoje poprawki, które są przegłosowywane. W dniu 28 grudnia, podczas sesji budżetowej, z kilkunastu pomysłów radnych przeszedł tylko jeden, choć najciekawszy, sarkastycznie wypłynął od radnego Wąsika, który żartując sobie z corocznego „koncertu życzeń”, mając na uwadze dochody i wydatki miasta, stwierdził, że chciałby, aby w 2024 roku miasto zrobiło po prostu wszystko, co jest do zrobienia.

Radni składali swoje wnioski podając jako źródło finansowania tzw. wolne środki. Jak powiedział na samym początku debaty Robert Kowalczyk – w projekcie budżetu nie ma wolnych środków, a różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi zawrotną kwotę aż 900 zł. Jednak miejscy radni lubią „wydawać” pieniądze, których nie ma, choć Wojciech Maślanek mówił też, że to burmistrz wpisał do budżetu zadania doż, na które jeszcze nie otrzymał dotacji (choć złożył wnioski i ma już zapewnienie, że zostaną sfinansować środkami zewnętrznymi) i „marzy mu się” wykonanie inwestycji z „wirtualnych pieniędzy”. Składając wniosek o dofinansowanie zewnętrzne, zawsze wiadomo na jaka kwotę i ile można spodziewać się dotacji. W przypadku wolnych środków takiej pewności nigdy nie ma, a jak stwierdził Stanisław Pacan – są to środki, które być może pojawią się na przełomie lutego-marca albo się nie pojawią. To jednak nie stanęło na przeszkodzie, by radni zechcieli „wirtualnie wydać wolne środki” na ponad 2,3 mln zł.

 • Stanisław Pacan:
  • chodnik przy ul. Fabrycznej po stronie posesji prywatnych na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Kolejowej, 250 tysięcy zł, finansowanie – wolne środki, za tym wnioskiem głosowali jedynie radni: Abramowicz, Grzywacz, Maślanek i Pacan – nieprzyjęty,
  • budowa miejsc parkingowych przy ul. Żeromskiego 6, koszt 50 tys. zł, finansowanie – wolne środki, za tym wnioskiem głosowali radni: Abramowicz, Łyżwa, Grzywacz, Maślanek i Pacan – nieprzyjęty,
  • wykonanie oświetlenia na ul. B. Prusa od strony Stawu Dolnego, 30 tys. zł, finansowanie – zaplanowane na cały rok środki na remonty oświetlenia ulicznego (60 tys. zł), za tym wnioskiem głosowali: Abramowicz, Grzywacz, Łyżwa, Maślanek i Pacan – nieprzyjęty,
 • Tomasz Łyżwa:
  • dokończenie remontów chodników wzdłuż ul. Boh. Studzianek od ul. Chemicznej do wyremontowanych odcinków chodników po obydwu stronach ulicy, 130 tys. zł, finansowanie – wolne środki, za tym wnioskiem głosowali: Abramowicz, Bińkowski, Grzywacz, Kobylas, Łyżwa, Maślanek, Pacan i Wydmuch – przyjęty,
 • Wojciech Maślanek:
  • remont ul. Aleje Lipowe 12, 14 i ul. Asnyka, 265 tys. zł, finansowanie – wkład własny miast do dotacji na rozbudowę potencjału turystycznego miasta nad Stawem Górnym, ten wniosek poparli: Abramowicz, Grzywacz, Kobylas, Łyżwa, Maślanek i Pacan – nieprzyjęty,
  • wykonanie remontu ul. Nowej, 500 tys. zł, finansowanie – wolne środki, wniosek poparli: Abramowicz, Grzywacz, Kobylas, Łyżwa, Maślanek, Pacan – nieprzyjęty,
  • remont ulic Celulozy i Ciepłowniczej, 300 tys. zł, finansowanie – wolne środki, wniosek poparli: Abramowicz, Grzywacz, Kobylas, Łyżwa, Maślanek, Pacan – nieprzyjęty,
 • Wioletta Grzywacz:
  • budowa ul. Kościuszki zgodnie z wykonanym projektem, 500 tys. zł, finansowanie – wolne środki, wniosek poparli: Abramowicz, Grzywacz, Kobylas, Łyżwa, Maślanek i Pacan – nieprzyjęty,
  • budowa ul. Akacjowej, 300 tys. zł, finansowanie – wolne środki, wniosek poparli: Abramowicz, Grzywacz, Łyżwa, Maślanek, Pacan, Wydmuch – nieprzyjęty (ul. Akacjowa i tak już jest wpisana przez burmistrza do budżetu na rok 2024 w ramach zadania Budowa drogowego układu w rejonie ul. Polnej),
 • Paweł Abramowicz:
  • wymiana 4 słupów oświetleniowych przy bloku Parkowa 8, 20 tys. zł, finansowanie – wolne środki, wniosek poparli: Abramowicz, Grzywacz, Łyżwa, Maślanek, Pacan, Wydmuch, Bińkowski – nieprzyjęty,
 • Paweł Kobylas:
  • budowa ul. Wrzosowej, 600 tys. zł, finansowanie – wolne środki, za wnioskiem głosowali: Grzywacz, Kobylas, Łyżwa, Maślanek, Pacan – nieprzyjęty.

Podsumowując: niektórzy radni chcieliby wydać wolne środki, które w tej chwili wynoszą ok. 900 zł na zadania za kwotę ponad 2,3 mln zł oraz zabrać wkład własny w wysokości 265 tys. zł potrzebny do uzyskania dotacji na ponad 1 mln zł. Przeciwni tym pomysłom by ci, którzy wnikliwie przeanalizowali budżet na rok 2024, a wśród miejskich inwestycji sięgają trochę dalej w rozwoju miasta niż wyłącznie remonty chodników i ulic, które oczywiście są bardzo potrzebne, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że także potrzebują wsparcia środkami z zewnątrz, gdyż budżet miasta nie udźwignie np. budowy ul. T. Kościuszki na którą potrzeba ok. 7 mln zł, a to tylko jeden z zaproponowanych, wielomilionowych zdań do wykonania. Zapisanie tych kwot w budżecie zablokowałoby jednocześnie tzw. wolne środki, które być może pojawią się na przełomie I i II kwartału 2024 r. po rozliczeniu finansów za 2023 r., których radni nawet nie uporządkowali.

Ja tak chciałbym podsumować te nasze głosowania poprawek i wniosków do projektu budżetu. Bardzo źle rada miasta postąpiła odrzucając 99% wniosków. My ten budżet, który mam nadzieję, że zostanie uchwalony przyjmujemy tylko na 3 miesiące – mówił na koniec radny Wojciech Maślanek, choć budżet jest zawsze uchwalany na cały rok i ewentualnie może być modyfikowany w miarę potrzeb poprzez wprowadzanie zmian. – Szkoda, że, szkoda, że nie wprowadziliśmy, ubolewam nad tym, ubolewam nad tym, że rada miasta Pionki swoimi decyzjami, swoimi decyzjami nie pochyla się nad tym co już mamy w budżecie niezrealizowane i to mamy przedsięwzięcia, których nie zrealizowaliśmy od co najmniej 4 lat.

Budżet zaproponowany przez burmistrza został przyjęty w całości z jedyna poprawką dotycząca dokończenia remontu chodnika przy ul. Boh. Studzianek, który miał być wykonany w 2023 roku, ale radni miejscy odrzucili tę propozycję, m.in. przeciwko głosowali: wnioskodawca zgłoszonej poprawki, czyli Tomasz Łyżwa oraz Paweł Abramowicz, Wioletta Grzywacz, Stanisław Pacan, Paweł Kobylas, Iwona Wydmuch, Krzysztof Bińkowski i Wojciech Maślanek.

Wprawdzie niektórym radnym nie podoba się, że media informują mieszkańców o tym, który radny jak głosował i nad czym, to niestety, ale od tej kadencji wprowadzona została konieczność publikowania imiennych wyników głosowań i każdy może je sprawdzić w systemie jawnych głosowań bez konieczności wychodzenia z domu.

Przeczytaj również

Komentarze