Pionki chcą być samowystarczalne energetycznie

Pionki chcą być samowystarczalne energetycznie

W ostatnim czasie wszyscy obserwują znaczący wzrost rachunków za różne źródła energii. Także samorządy chcą uciec od coraz większych kosztów, jakie drenują ich budżety. W tym celu obydwie gminy Pionki i Jastrzębia podpisały porozumienie w ramach Klastra Energii Puszczy Kozienickiej.

Robert Kowalczyk, Mirosław Ziółek oraz Wojciech Ćwierz w ostatni dzień marca podpisali porozumienie, które rozpocznie starania się o pozyskanie środków zewnętrznych na budowę odnawialnych źródeł energii (OZE).

Dla miasta Pionki przystąpienie do klastra energii, to przede wszystkim rozpoczęcie działań zmierzających do tego, by w ciągu najbliższych kilku lat dojść do samowystarczalności energetycznej potrzebnej do zasilania naszych budynków i obiektów użyteczności publicznej. Przed nami bardzo duża praca do wykonania, by Pionki stały się naprawdę samowystarczalne pod względem energetycznym. Podpisanie tej umowy porozumienia, to pierwszy etap, aby ten cel osiągnąć już w kolejnej kadencji – mówi burmistrz Robert Kowalczyk.

Wójt gminy Jastrzębia został koordynatorem całego przedsięwzięcia, które ma ogromne znaczenie dla ponad 35 tys. mieszkańców z terenu miasta i gminy Pionki oraz Jastrzębi. Klastry to walka z wysoką emisją, rozwojem odnawialnych źródeł energii na potrzeby własne samorządów, ale także mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców, którzy także mogą z dofinansowania skorzystać, a także przystąpić do porozumienia. Klastry to również możliwość pozyskiwania środków z funduszy krajowych (w ramach KPO) i unijnych.

Dziś formalnie tworzy się klaster. Każdy z naszych samorządów jest inny, miasto ma swoją specyfikę, nasze gminy wiejskie troszeczkę się pod tym względem różnią, natomiast każdy z nas ma potencjał, który będzie mógł wykorzystać i myślę, że pewne działania będziemy mogli podejmować wspólnie. Potrzebujemy tej taniej energii i od lat pozyskujemy środki, żeby te instalacje fotowoltaiczne montować na naszych obiektach użyteczności publicznej, wszyscy to robią. Natomiast wciąż mamy potrzeby w tym zakresie i klaster otwiera nam możliwości pozyskiwania dotacji – mówił wójt Jastrzębi Wojciech Ćwierz, który zaznaczył, że w tych trudnych ekonomicznie czasach, gminy mają coraz mniejsze możliwości by sięgać po środki zewnętrzne, gdyż zaczyna im brakować pieniędzy w budżetach na tzw. wkład własny, czyli współfinansowania przedsięwzięć z udziałem pozyskanych środków. Klaster daje dużo szersze możliwości finansowe małym samorządom zrzeszonym w takim porozumieniu.

Jakie możliwości dają klastry energii?

Do jednostek samorządu terytorialnego to przede wszystkim rozwój gospodarczy dzięki wsparciu dużych inwestorów, dedykowane finansowanie, rozwój odnawialnych źródeł energii wielkoskalowych i prosumenckich, zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa i przychody z podatków od inwestycji.

Korzyści dla przedsiębiorców – pozyskiwanie dodatkowego wsparcia finansowego na realizację inwestycji w OZE oraz poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw, wzrost samowystarczalności energetycznej, wdrożenie modeli biznesowych i informatycznych odpowiadających za wytworzenie i dystrybucję energii z OZE, zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dzięki możliwości zakupu energii pochodzącej z OZE poprzez dedykowane narzędzie zakupowe.

Korzyści indywidualne dla mieszkańców:

  • możliwość budowy instalacji OZE ze wsparciem dotacyjnym (magazyny energii, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły opalane biomasą),
  • mniejsze rachunki za energię elektryczną oraz cieplną​,
  • przydomowe magazyny energii,
  • odkup energii pochodzącej z OZE na preferencyjnych stawkach,
  • realizacja inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej budownictwa jedno i wielorodzinnego,
  • Prosument Zbiorowy – możliwość budowy instalacji PV na budynkach wielorodzinnych (wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych),
  • rozwój elektromobilności.

Klaster pozwoli nam wspólnie realizować zamierzenia o których myślimy już od dawna i które bardzo chcielibyśmy realizować żeby być samowystarczalni energetycznie, bo mamy przecież różnego rodzaju instytucje od przedszkoli, szkół po ośrodki kultury, które niestety wymagają sporej ilości energii, a patrząc na te dzisiejsze rachunki wierzymy, że powołanie klastra energii pozwoli nam w dość krótkim okresie poczynić takie inwestycje, które spowodują, że za różnego rodzaju energię będziemy mogli płacić mniej. Cieszy mnie to, że udało się naszym trzem gminom taki klaster energetyczny założyć i mam nadzieję, że będzie to z korzyścią dla wszystkich naszych mieszkańców – mówił Robert Kowalczyk.

Podpisanie umowy to pierwszy etap działań, który rozpocznie opracowanie bilansu energetycznego klastra pod kątem każdej z gmin i przygotowanie strategii. Kolejnym etapem będzie przygotowanie wniosku na działania przedinwestycyjne, pozyskanie środków dedykowanych klastrom energii i rozpoczęcie inwestycji.

Przeczytaj również

Komentarze