Pionki przystępują do porozumienia międzygminnego – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+

Pionki przystępują do porozumienia międzygminnego – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+

W związku z propozycją zawarcia porozumienia podczas ostatniej sesji rady miasta na posiedzeniu obecny był wiceprezydent Radomia Jerzy Zawodnik, który przy okazji mógł przyjrzeć się przebiegowi obrad w wykonaniu pionkowskich radnych.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+ to dokument, który obejmuje środki integracji różnych rodzajów transportu, promowania efektywnej mobilności bezemisyjnej, w tym zrównoważonej i bezemisyjnej logistyki miejskiej, zmniejszającej zanieczyszczenie powietrza i hałasu. W praktyce ma on na celu stworzenie systemu transportu zapewniającego wszystkim mieszkańcom miast oraz gmin stanowiących otoczenie dla obszaru miejskiego, takiej opcji transportowej, która umożliwi dostęp do kluczowych celów podróży i usług, poprawi stan bezpieczeństwa, przyczyni się do redukcji zanieczyszczenia powietrza oraz hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii, poprawi efektywność kosztową transportu osób i towarów, wpłynie pozytywnie na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego, gospodarki oraz społeczności obszaru funkcjonalnego miasta Radomia.

To porozumienie jest kwintesencją tego co wydarzyło się na Radomskim Obszarze Funkcjonalnym, na stowarzyszeniu, którego miasto Pionki również jest członkiem – mówił wiceprezydent Radomia omawiając projekt uchwały. – Gminy z powiatu radomskiego i z Radomia zdecydowały, że chcą aby transport publiczny rozwijał się na terenie całego obszaru funkcjonalnego. Nie ukrywam, że zależy nam na tym jako miastu Radom. Chcielibyśmy żeby wszystkie rodzaje transportu publicznego były ze sobą połączone tak, by mieszkańcy różnych gmin mogli bez problemu komunikować się z Radomiem i z innymi gminami tam gdzie pracują, tam gdzie się uczą, tam gdzie robią zakupy i korzystać z transportu publicznego, przede wszystkim z transportu ekologicznego. Oczywiście mamy świadomość, że żeby to dobrze realizować potrzebne są środki finansowe. Dlatego myśląc już o tej nowej perspektywie unijnej chcemy się bardzo dobrze do tego przygotować. Cieszy mnie, że w końcu gminy z powiatu radomskiego bez względu na podziały polityczne doszły do takiego samego wniosku i nie ukrywam, że praktycznie wszystkie gminy, które są dzisiaj w naszym Radomskim Obszarze Funkcjonowania, oprócz miasta Pionki, bo wy jesteście ostatnią, podjęły taką uchwałę o zgodzie na podpisanie tego porozumienia.

Jerzy Zawodnik dopowiedział, że Radom już rozmawia z Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości o programie Polska Wschodnia, gdzie na ekologiczny transport są środki finansowe do pozyskania.

Mamy informację, że na ten nasz obszar funkcjonalny, nie tylko na miasto, ale na cały obszar funkcjonalny możemy uzyskać dofinansowanie ok. 200 mln zł. I oczywiście takie dofinansowanie możemy uzyskać wtedy, kiedy faktycznie ta nasza propozycja będzie dotyczyła wszystkich gmin obszaru funkcjonalnego, w tym miasta Pionki. Dlatego żeby właściwie aplikować o te środki, żeby uzyskać jak najwięcej punktów potrzebny nam jest Plan Zrównoważonej Mobilności. Oczywiście sam Plan będzie kosztował, bo jego przygotowanie związane jest z badaniami firm specjalistycznych, które zajmują się transportem miejskim i to szacujemy, że może kosztować ok. 600 tys. zł. Większość tych środków wykłada gmina miasta Radomia, a w samym porozumieniu jest kwota przypisana miastu Pionki ok. 29 tys. zł, ale chciałbym też wprost powiedzieć, że to jest kwota maksymalna, bo my już dzisiaj mamy przygotowany projekt do innego programu unijnego Infrastruktura i Środowisko w którym składamy wniosek na przygotowanie, na finansowanie przygotowania tego dokumentu. I nie ukrywam, że mamy bardzo duże szanse na to, że otrzymamy takie dofinansowanie, więc ta kwota 29 tys. zł praktycznie zmaleje, bo wtedy byłoby to 15% z tych 29 tys. Ale takiego dokumentu potrzebujemy i chciałbym żeby wszystkie gminy uczestniczyły w tym programie, żeby żadna gmina z powiatu radomskiego nie była ograniczona w żaden sposób. Dlatego też proszę państwa radnych, żeby gmina miasta Pionki także w tym programie uczestniczyła. Teraz w planie jest zrównoważony transport miejski, ale później także w większych projektach infrastruktury, które dotyczyć będą transportu kolejowego, autobusowego, jak i ścieżek rowerowych.

Nikt spośród radnych miejskich nie wziął udziału w dyskusji, ani nie miał pytań do wiceprezydenta Radomia. Załącznik do uchwały oraz jej uzasadnienie najwyraźniej zostały tak skonstruowane, że radni odnaleźli w nich odpowiedź na nurtujące ich kwestie dot. porozumienia.

Za przyjęciem porozumienia zagłosowało 11 radnych. Od głosu wstrzymali się jedynie Wioletta Grzywacz i Paweł Abramowicz. Iwona Wydmuch i Tomasz Łyżwa byli nieobecni. Tym samym rada miasta wyraziła zgodę na przystąpienie do zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego opracowania dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+” w którym są już gminy: Radom, Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia Letnisko, Kowala, gmina Pionki, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów i Zakrzew.

Przeczytaj również

Komentarze