Ponad 20 tys. zł na zakup strojów ludowych z lat 70-tych oraz inne wydatki z budżetu

Ponad 20 tys. zł na zakup strojów ludowych z lat 70-tych oraz inne wydatki z budżetu

2 października odbędzie się 66 sesja Rady Miasta na której radni podejmą decyzję w sprawie wydatków z budżetu oraz regulaminu i cennika usług cmentarza komunalnego.

Miasto otrzymało od Ministerstwa Sprawiedliwości dotację w wysokości 67 053,86 zł na zakup wyposażenia oraz urządzeń ratownictwa dla OSP. Wkład miasta to zaledwie 677,31 zł. Strażacy zostaną również obciążeni kwotą 108 zł z tytułu opłat wnoszonych za odbiór odpadów komunalnych.

Zaplanowana w budżecie kwota dla stowarzyszeń nie została w pełni wykorzystana i dlatego 8 700 zł zostanie przeznaczone na realizację działań związanych z obchodami 100-lecia niepodległości.

Dla potrzeb telewizji lokalnej zaplanowano kwotę 40 tys. zł, ale nie została w pełni wykorzystana. Burmistrz wnioskuje aby 27 220 zł przeznaczyć na działania promocyjne miasta, w tym również na obchody 100-lecia odzyskania niepodległości.

O 23 tys. zł zwiększa się dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup zestawów strojów ludowych. Zakup tych strojów zgodnie z pismem MOK pozwoli ocalić je od zniszczenia oraz może stać się zaczątkiem do utworzenia zespołu tańca ludowego czy też powstania Izby Regionalnej – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

O chęci zakupu przez miasto strojów ludowych mówi się od jakiegoś czasu. Sprawę skomentował Zbigniew Belowski na sierpniowej sesji RM:

Stroje z lat 70-tych, nieoryginalne, szyte przez śp. panią, którą znałem i stroje te znałem również z występów i w Pionkach, i w okolicy, co do których nie mam cienia wątpliwości, bo płótno nie jest wieczne, a to są stroje, które do niczego się nie nadają. To, że coś jest kolorowe i wyblakły kolor ma, to jeszcze nie świadczy o tym, że to się nadaje. Ja te stroje niedawno widziałem – i jak mówi przewodniczący, są w złym stanie, nadszarpnięte „zębem” czasu i nie nadają się do wykorzystania przez zespół ludowy.

Pieniądze na zakup strojów pochodzą ze zmniejszenia środków na odwodnienie budynku Centrum Aktywności Lokalnej.

Przetargi na budowę murów oporowych cmentarza

Z dokumentów przygotowanych przez burmistrza wynika, że ogłoszono trzy przetargi na budowę murów oporowych pod kolumbaria. Do urzędu wpłynęła tylko jedna oferta na wyższą ceną niż założenia kosztorysowe. W ocenie Romualda Zawodnika wyższa cena jest wynikiem krótkiego terminu realizacji budowy, tj. do końca 2018 roku. Powstał więc pomysł aby budowę murów oporowych rozłożyć na 2 lata. W tym roku kalendarzowym na prace inwestycyjne na cmentarzu komunalnym miasto wydało już z budżetu 2 358 964,38 zł.

Stan budżetu miasta

W październiku dochody miasta wynosić będą w sumie 76 820 945,54 zł, a wydatki 85 276 520,28 zł. Wynik budżetu, w naszym przypadku deficyt budżetu wynosi 8 455 574,74 zł. Deficyt ten ma być pokryty tzw. wolnymi środkami, czyli środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunku budżetu miasta na koniec roku budżetowego, które nie zostały „zużyte” na finansowanie wydatków i rozchodów w danym roku budżetowym – 4 344 630 zł oraz kredytami, pożyczkami i obligacjami – 6 226 944,74 zł.

Należy przy tym pamiętać, że zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlegają spłacie lub wykupowi w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte lub wyemitowane.

Dodatkowo w naszym budżecie pojawia się pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 803 tys. zł, koszt obsługi 83 959,45 zł. Pożyczka ma być spłaca w latach 2019-2027 i zmniejszy nam deficyt. Pieniądze te zostaną przeznaczone na likwidację bomby ekologicznej. Miasto starało się o pozyskanie dotacji rządowej na ten cel, ale bezskutecznie. Zanim jednak pożyczka zostanie zaciągnięta, opinię w tej sprawie musi podjąć Regionalna Izba Obrachunkowa.

Przeczytaj również

Komentarze