Powracające progi zwalniające

Powracające progi zwalniające

W naszym mieście temat progów zwalniających budzi pozytywne i negatywne skojarzenia. Znów mowa o progach z ul. Chemicznej. Wojciech Maślanek chce demontażu jednego lub dwóch i zainstalowaniu ich na ul. Leśnej i ul. Partyzantów. Takie rozwiązanie podsuwa w sprawie prośby mieszkańców.

Przewodniczący rady podczas sesji wygłosił interpelację na prośbę mieszkańców.

Zwrócili się do mnie mieszkańcy ul. Leśnej, jak i ul. Partyzantów, że są od jakiegoś czasu, to nawet do radnego Abramowicza yyy zostało też skierowane yyy takie zapytania i prośby yyy o zamontowanie po jednym progu na ul. Leśnej gdyż są organizowane wyścigi. Wyścigi, tam samochody, motocykle rozwijają nadmierną yyy prędkość i stanowią zagrożenie. Yyy myślę, że tu poproszę pana burmistrza, jak będę składał yyy te interpelacje, o wykorzystanie dwóch progów z ul. Chemicznej jeżeli pan burmistrz będzie, wyda taką decyzję, że tam po prostu yyy dwa progi możemy zdemontować i możemy je zamontować na ul. Leśnej. Ale to mówię, porozmawiam z mieszkańcami, zbiorę podpisy i stosowną interpelację yyy wówczas złożę.

Taka wypowiedź przewodniczącego rady, radnego drugiej kadencji zdziwiła pozostałych. Temat progów zwalniających nie pojawił się po raz pierwszy. W ostatnim czasie dość często dyskutowali na sesjach i komisjach o progach w ul. Chemicznej. Radna Anna Wierzycka w imieniu mieszkańców złożyła interpelację w sprawie montażu progów, by za kilka miesięcy złożyć kolejną w sprawie ich demontażu. Teraz kolejny radny zamierza zbierać podpisy by potwierdzić zasadność ich umiejscowienia oraz wolę mieszkańców, że faktycznie są na takie rozwiązanie zdecydowani.

Radny Maślanek w swojej wypowiedzi uznał, że „jak burmistrz wyda decyzję“, co wywołało konsternację wśród części radnych, bo przecież to nie burmistrz wydaje decyzje o zmianie organizacji ruchu i instalacji progów. Nie można także swobodnie decydować, który próg zostanie wymontowany i dowolnie go przenosić. Wojciech Maślanek uczestniczył w komisji z udziałem mieszkańców ul. Chemicznej, gdzie Robert Kowalczyk mówił, że wnosił do starosty oraz zarządu dróg o montaż progów w tej ulicy i zgodnie z przepisami wydano pozwolenie na konkretną ilość progów. Dodatkowo każda zmiana w organizacji ruchu wymaga przygotowania projektu, więc to nie jest tak jak twierdzi przewodniczący, że można pójść, odkręcić próg z Chemicznej i zamontować gdzieś w ul. Leśnej.

Szczegółowe przepisy dotyczące progów zwalniających można znaleźć w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach.

Wnioski dotyczące zmian organizacji ruchu rozpatruje organ zarządzający ruchem na drogach:

  • progi zwalniające na drodze gminnej – starosta,
  • progi zwalniające na drodze powiatowej – starosta,
  • progi zwalniające na drogach publicznych, położonych w miastach na prawach powiatu  – prezydent miasta.

Czas oczekiwania na wydanie decyzji w sprawie reorganizacji ruchu wynosi ok. 1 roku.

Przeczytaj również

Komentarze