Protesty mieszkańców nie zatrzymały sprzedaży działki przy ul. Wspólnej

Protesty mieszkańców nie zatrzymały sprzedaży działki przy ul. Wspólnej

Pomimo mocnych protestów ze strony mieszkańców i zapewnieniom, że działka przy ul. Wspólnej nie zostanie sprzedana i pozostanie jako teren zieleni urządzonej, burmistrz wystawił ją na sprzedaż w ustnym przetargu nieograniczonym za cenę 150 tys. zł + VAT. W dniu dzisiejszym do Urzędu Miasta wpłynęło pismo od radnych, którzy w imieniu mieszkańców proszą o zaniechanie sprzedaży i zorganizowania spotkania burmistrza z mieszkańcami i działkowcami.

O działce przy ul. Wspólnej zrobiło się głośno jeszcze w poprzedniej kadencji, kiedy burmistrz Romuald Zawodnik zaplanował jej sprzedanie dla firmy Soudal. W dniu 18 lipca 2018 r. odbyło się spotkanie mieszkańców z przedstawicielami firmy i władzami miasta. Mieszkańcy apelowali do burmistrza żeby działki nie sprzedawał, bo to teren Natura 2000 i rozbudowa firmy wpłynie niekorzystnie na warunki zamieszkania i odpoczynku. Tego samego dnia złożyli też petycję podpisaną przez 250 osób, które były przeciwne wycince drzew na tym terenie i rozbudowie firmy.

Inwestor zainteresowany inwestycją na tej działce podjął działania zmierzające do tego żeby uzyskać dla tej działki potencjalnej inwestycji zgodę na ujęcie jej w planie specjalnej strefy ekonomicznej. Mam świadomość, że w Pionkach mamy szczególne wyczulenie na ochronę środowiska. Mamy świadomość, że mamy już czas, jest okres przedwyborczy i zawsze przy jakichś tam inwestycjach pojawiają się ludzie zainteresowani tym żeby innych nastraszyć, przestraszyć, żeby im pokazać, że władze miasta nie reprezentują właściwie interesu publicznego – mówił 18 lipca 2018 r. Romuald Zawodnik.

Podczas tego spotkania inwestor zainteresowany zakupem działki poinformował zebranych, że drzewa rosnące na tym terenie są stare i zniszczone, on je wytnie i posadzi nowe, a na zakupionym terenie niczego nie będzie budował. Za to wybuduje na tym, który już jest w jego posiadaniu, a parking dla TIRów oraz drogę dojazdową zrobi na terenie, który dziś jest terenem zielonym. Mieszkańcom pozostanie pas izolacyjny o szerokości aż 150 cm (bo zgodnie z ustawą mniej być nie może). Prywatni przedsiębiorcy mieszkający w pobliżu tego terenu chcieli działki zakupić i pozostawić je w stanie nienaruszonym bądź przeznaczyć na tereny typowo rekreacyjne, np. tzw. małpi gaj. Niestety otrzymali odpowiedź odmowną z urzędu uargumentowaną tym, że działki należą do obszaru Natura 2000 i nie podlegają sprzedaży. Firma Soudal postarała się o zwiększenie terenu Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej o sporne działki i taką zgodę uzyskała, stąd pomysł o rozbudowę firmy, bo na działce przy ul. Wspólnej miały powstać magazyny z których transportowany byłby cały towar wyprodukowany przez firmę. To budziło sprzeciw działkowców i mieszkańców, którzy uważali, że takie natężenie ruchu niekorzystnie wpłynie na ich prawo do spokojnego użytkowania własnych nieruchomości.

Problem działki powrócił w listopadzie 2018 r. kiedy firma Soudal zwróciła się o możliwość sprzedaży działek nr 1461/208, 1461/207 i 1461/217. Burmistrz Robert Kowalczyk spotkał się z radnymi w dniu 14 grudnia i ustalono, że działki te zostaną wpisane w plan zagospodarowania przestrzennego jako teren zieleni urządzonej zgodnie z prośbą mieszkańców oraz działkowców oraz, że nie wszystkie tereny zielone, które chce zakupić jakakolwiek firma pod przemysł powinny być bezmyślnie sprzedawane szczególnie, że dokładnie ta działka została ujęta jako teren Natura 2000. Burmistrz Kowalczyk wyjaśniał, że znajdą się także przeciwnicy takiej decyzji, którzy stwierdzą, że przeznaczenie działki jako wyłącznie teren zielony, zablokuje rozwój firmy, a tym samym zmniejszy wpływy do budżetu oraz powstanie nowych miejsc pracy. Radni stanęli mimo wszystko za ochroną zieleni w mieście argumentując, że na terenie Pronitu wciąż jest mnóstwo działek na sprzedaż. To samo sugerowano w lipcu 2018 r., ale przedstawiciele firmy Soudal stwierdzili wówczas, że z logistycznego punktu widzenia nie opłaca im się kupować działek na terenie Pronitu. Woleliby całą produkcję oraz magazyny skupić na jednym obszarze.

Mnie interesuje żebyście państwo radni ocenili co robimy z tym dalej. Czy chcemy poddać to jeszcze pod ocenę społeczną, czy nie chcemy i decydujemy tutaj sami? (…) Będziemy szli w takim kierunku jaki tu wypracujemy. My tu nie stoimy po dwóch stronach barykady. Być może tak było w poprzedniej kadencji, ale teraz tak nie ma. Tylko musimy brać wszystkie za i przeciw – mówił w dniu 16 grudnia Robert Kowalczyk, a firmie Soudal odpisał w dniu 11 stycznia 2019 r., że w chwili obecnej nie wystawia działek na sprzedaż z uwagi m.in. na brak akceptacji społecznej.

Działki przy ul. Wspólnej zniknęły nawet z uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów. Wszystko wskazywało na to, że działki przy ul. Wspólnej zostaną zapisane jako teren zielony o który prosili mieszkańcy podpisujący petycję (ok. 250 osób) bez możliwości przekształcenia w tereny przemysłowe czy towarzyszące produkcji przemysłowej.

Niestety w Biuletynie Informacji Publicznej pojawił się wykaz nieruchomości wystawionych na sprzedaż z opisem: „nieruchomość niezabudowana o nieregularnym kształcie. Działka w 90% zadrzewiona i zakrzaczona, położona w sąsiedztwie zakładu przemysłowego oraz terenów mieszkaniowych. Teren o zróżnicowanym ukształtowaniu, miejscowo obniżony i podmokły”. Na działce nr 1461/217 znajduje się również przepompownia ścieków.

Radna Wioletta Grzywacz, przewodnicząca komisji infrastruktury oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Stanisław Pacan zwrócili się w dniu 19 kwietnia 2019 r. do burmistrza Roberta Kowalczyka o wstrzymanie przetargu na sprzedaż działki oraz zwołanie spotkania ze stronami zainteresowanymi i wyjaśnienie powodów dla których burmistrz zdecydował się jednak na sprzedaż nieruchomości. Skoro jeszcze w grudniu 2018 r. ustalono wspólnie, że działka nie powinna być sprzedana, bo nie wszystko można przeliczyć na pieniądze, to dziwi fakt zmiany zdania w tym temacie. Wkrótce ruszy akcja zbierania podpisów pod petycją w sprawie zaniechania sprzedaży działek położonych przy ul. Wspólnej.

fot. geoportal.gov.pl

Przeczytaj również

Komentarze