Przewodniczący rady miasta Pionki chce wiedzieć

Przewodniczący rady miasta Pionki chce wiedzieć

Radny Maślanek złożył w ostatnim czasie dwie interpelacje w sprawie projektu Zielone Pionki. Napisał, że skarbnik miasta odpowiedziała mu podczas posiedzenia komisji konkretnie, krótko i na temat, ale uznał jednocześnie, że była to wypowiedź nieprecyzyjna. Chce więc widzieć więcej, choć sam pisze, że ma wiedzę w tym konkretnym zakresie. W odpowiedzi uzyskuje informacje, że po zakończeniu kontroli, do publicznej wiadomości trafią wszystkie dokumenty, łącznie z treściami donosów słanych przez „zainteresowanych” mieszkańców do wszelkich możliwych instancji, wraz z nazwiskami zatroskanych o finanse miasta.

Interpelacje radnych bywają bardzo ciekawe, szczególnie pod względem zawartych myśli oraz bardzo „precyzyjnych” zwrotów. Dlatego treści pism radnego Maślanka należy opublikować w całości, aby każdy czytający mógł sam zapoznać się z ich brzmieniem. Lakoniczne odpowiedzi, które z definicji są konkretne, krótkie i na temat, a więc najbardziej pożądane w ferworze różnego rodzaju dyskusji, przewodniczący rady uznał za niewłaściwe. Być może pomylił znaczenie słowa lakoniczny.

Pierwsza z interpelacji dotyczy braku zwrotu środków na realizację projektu Zielone Pionki:

W odpowiedzi, jaką do radnego Maślanka skierowała wiceburmistrz Kamila Kaczorowska można przeczytać, że do dnia 27 stycznia 2023 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie powinien zwrócić miastu kwotę 1.743.634,42 zł, zgodnie z zawarta umową oraz aneksem. W latach 2016-2021 na realizację projektu wydatkowano środki w wysokości 9.743.607,01 zł, w tym wydatki kwalifikowane 9.705.327,62 zł. Do 27 stycznia 2023 r. miasto otrzymało środki w wysokości 6.505.849,05 zł. Zgodnie z podpisana umową oraz obowiązującymi w NFOŚiGW zasadami w zakresie rozliczania i otrzymywania środków unijnych, samorząd nie może złożyć kolejnych wniosków do czasu rozliczenia poprzednio złożonych. Z uwagi na liczne donosy, które powodują rekontrole przeprowadzonych wcześniej kontroli fundusz nie rozliczył złożonego wniosku o refundację oraz nie uruchomił środków z zaliczki. 18 lipca 2022 r. urząd wystąpił z pismem o udzielenie informacji w jakim terminie zostaną uruchomione procedury umożliwiające wystąpienie o przekazanie środków. Jak informuje wiceburmistrz – na odpowiedź z funduszu miasto nadal oczekuje.

Druga interpelacja radnego Maślanka również dotyczy projektu Zielone Pionki, ale tym razem dopytuje o brak publikacji dokumentów dot. kontroli projektu, które choć nadal częściowe, nie są podawane do publicznej wiadomości. Martwiąc się o koszty papieru, radny chce by burmistrz odpisał krótko, a więc lakonicznie.

Odpowiedzi udzieliła wiceburmistrz. Krótko, zwięźle, na temat i mocno oszczędnie pod względem niemarnowania papieru, o co prosił radny Maślanek, choć sam interpelację wystosował na trzy strony, a ¾ tekstu była to kopia dokumentu dotyczącego zakresu projektu (dostępna na BIP UM). Kamila Kaczorowska wyjaśniła, iż obecnie trwają kontrole realizacji projektu przez Prezesa Zamówień Publicznych w związku z kontrolą prowadzoną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Najwyższej Izby Kontroli, i do czasu ostatecznych postanowień nieuzasadnionym byłoby prezentowanie cząstkowych interpretacji w przedmiocie kontroli. Jak już informował Robert Kowalczyk podczas przedostatnich sesji po zakończeniu wszystkich kontroli i uzyskaniu ostatecznych protokołów oraz decyzji, zostaną one opublikowane wraz z donosami i nazwiskami osób, które te donosy wysłały.

Wiceburmistrz podała pełne nazwy instytucji kontrolujących (po donosach) urząd miasta, bo ostatnio część radnych miała niebywały problem by rozszyfrować powszechnie używane nazwy skrócone.

Przeczytaj również

Komentarze