Pszczoły i nietoperze powróciły do Puszczy Kozienickiej

Pszczoły i nietoperze powróciły do Puszczy Kozienickiej

Świetne wiadomości dla wszystkich miłośników Puszczy Kozienickiej, którymi dzieli się z mieszkańcami Nadleśnictwo Kozienice.

W latach 2016-2018 na terenie Nadleśnictw Puszczańskich oraz w Nadleśnictwie Dobieszyn realizowany był program badawczo-monitoringowy dotyczący występowania chiropterofauny na terenach leśnych pn. „Czynna ochrona i monitoring populacji nietoperzy na terenie Puszczy Kozienickiej i Stromieckiej”.

Inicjatorem programu było Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, które przy wsparciu miejscowych nadleśnictw oraz Kozienickiego Parku Krajobrazowego uzyskało na realizację programu dotację z NFOŚ. Badania prowadzone były pod kierunkiem Błażeja Wójtowicza, licencjonowanego chiropterologa zamieszkującego w rejonie Puszczy.

Wg informacji zawartych w raporcie Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego w trakcie badań zostało potwierdzone występowanie w Puszczy nocka wąsatka oraz karlika malutkiego, tj. gatunku, który dotychczas uznawany był za niewystępujący na tym terenie.

Powyższe sprawia, że Puszcza Kozienicka znalazła się na pierwszym miejscu w skali Polski pod względem różnorodności gatunkowej chiropterofauny – 18 gat. nietoperzy występuje w lasach Puszczy Kozienickiej.

Ponadto, po raz kolejny badana była liczebność kolonii rozrodczej nocka dużego występującej od lat w rejonie Puszczy – kontrola wykazała ok. 1200 osobników, co sprawia, że jest to najliczniejsza kolonia tego gatunku w Polsce.

Miło nam było usłyszeć wiele pozytywnych opinii ze strony chiropterologów podczas spotkania roboczego poświęconego rozpatrzeniu podstaw i możliwości kontynuacji programu badawczo-monitoringowego, które odbyło się w dniu 20 marca 2019 r., również z udziałem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują bowiem, że zasadniczy wpływ na tak dobry stan populacji nietoperzy w rejonie Puszczy mają stosowane od lat metody gospodarki leśnej w puszczańskich nadleśnictwach. Metody gospodarcze stosowane w ramach ochrony bioróżnorodności, takie jak dbałość o śródleśne „oczka wodne”, pozostawianie kęp starodrzewia oraz innych przestojów w ramach prowadzonych cięć rębnych, ochrona drzew dziuplastych, rodzaje stosowanych rębni w ramach cięć odnowieniowych, regularnie wywieszanie skrzynek dla nietoperzy i in., sprzyjają rozwojowi i ochronie chiropterofauny na naszym terenie. Tylko w ramach omawianego programu zostało wywieszone 240 szt. schronów dla nietoperzy, w tym także nowo stosowane budki typu angielskiego. Wymienione czynności gospodarcze prowadzą do poprawy dostępności kryjówek dla nietoperzy, udostępniania terenów żerowych i w konsekwencji przyczyniają się do ochrony chiropterofauny.

Z powyższym związany jest jeszcze jeden, bardzo istotny aspekt. Wg opracowania dr Aleksandra Rachwalda z IBL (SYLWAN 163/19) nietoperze są gatunkami wskaźnikowymi stanu środowiska leśnego. Można zatem domniemywać, że skoro występują w naszych lasach w największych ilościach oraz w największym spektrum gatunkowym w skali kraju, to nasze lasy są stosunkowo mało zanieczyszczone w porównaniu do innych terenów leśnych.

Niespodziewany efekt projektu „Pszczoły wracają do lasu”

W ramach działań w zakresie wymienionego projektu rozwojowego do którego Nadleśnictwo Kozienice przystąpiło w 2017 roku w „Bartnym Kącie” została umieszczona kłoda bartna. Po raz pierwszy w maju bieżącego roku stwierdziliśmy, że została ona zasiedlona przez kolonię dzikich pszczół, które są uznawane za gatunek bardzo rzadki. Rokuje to rozwój lokalnej populacji tego gatunku, który mógłby zasiedlać pozostawione w okolicy drzewa dziuplaste.

Jest to z całą pewnością zaskakująca i ciekawa informacja dla wszystkich miłośników Puszczy Kozienickiej.

źródło A. Mazur, S. Nowak, fot. C. Iwańczuk

Przeczytaj również

Komentarze