Radna Grzywacz przez 5 lat nie dowiedziała się czym zajmuje się zastępca burmistrza

Radna Grzywacz przez 5 lat nie dowiedziała się czym zajmuje się zastępca burmistrza

Czym może zajmować się zastępca burmistrza? Zakres powierzonych zadań należy wyłącznie do burmistrza. W strukturze organizacyjnej urzędu zastępca podlega bezpośrednio burmistrzowi, ale formalnie zatrudnia go urząd miasta. Utworzenie takiego stanowiska jest obligatoryjnie w każdej gminie.

Tyle teoria, ale w praktyce każdy zastępca ma swój zakres obowiązków, który można odczytać ze schematu organizacyjnego urzędu miasta. Wiceburmistrz miasta Pionki nadzoruje pracę komórek organizacyjnych podlegających zgodnie ze schematem struktury organizacyjnej, a więc wydział edukacji, wydział sportu i rekreacji (czyli POSiR) oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Tyle można na szybko znaleźć w BIP UM Pionki. Bardziej szczegółowych informacji można poszukać w regulaminie organizacyjnym urzędu miasta Pionki.

Panie burmistrzu, ja mam też jeszcze takie pytanie, ponieważ będąc 5 lat yyy radną nie dowiedziałam się, a wyczytałam w wystąpieniu pokontrolnym, że pani zastępca burmistrza, pani Kamila Kaczorowska nie miała zajęcia prawdopodobnie przez ten okres czasu, więc bardzo bym prosiła żebyśmy tutaj my, jako radni dowiedzieli się czym zajmowała się przez ten okres czasu pani Kamila Kaczorowska. Dziękuję – mówiła radna Wioletta Grzywacz w dniu 30 stycznia podczas drugiej części LXXXII nadzwyczajnej sesji rady miasta. Wypowiedź radnej jak zawsze cytujemy dosłownie.

– Informuję panią radną, że pani Kamila Kaczorowska od początku właściwie kadencji, a na pewno od stycznia 2019 pełni obowiązki wiceburmistrz miasta Pionki – odpowiedział zgodnie z prawdą burmistrz.

To jest lekceważenie radnych – stwierdziła radna i kontynuowała: – Jeśli pan myśli, że jestem nieprzygotowana, to się pan myli. Odczytam tutaj. Dla zastępcy burmistrza miasta Pionki, czyli pani Kamili Kaczorowskiej nie określono zakresu czynności co naruszyło §13 ust. 1 regulaminu organizacyjnego urzędu miasta Pionki stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 82/2020 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego urzędu miasta Pionki, który yyyy z którym obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia zatrudnionego na danym stanowisku pracownika określa zakres czynności i tutaj co się wnioskuje. I czy dowiemy się, jeszcze raz pytam pana, czy dowiemy się, niech się pani nie śmieje pani Kamilo, bo uważam, że powinniśmy wiedzieć jako radni, dziękuję bardzo.

Zachęcamy radnych, szczególnie na koniec kadencji, by zapoznali się z regulaminem organizacyjnym urzędu lub o zakres czynności poprosili sekretarz miasta, która również odpowiedzi udzieli.

Przeczytaj również

Komentarze