Radna Grzywacz pyta o zapasy węgla w mieście

Radna Grzywacz pyta o zapasy węgla w mieście

Dodatek węglowy i preferencyjny zakup węgla w gminie to dwie różne sprawy. Dodatek węglowy to świadczenie pieniężne wypłacane w Pionkach przez MOPS i tam trzeba składać wnioski o udzielenie wsparcia finansowego. Natomiast zakup w gminie węgla po preferencyjnych cenach, to nic innego jak złożenie zamówienia w urzędzie na potrzebną ilość surowca, wniesienie opłaty oraz dostawa.

Informacje o dodatku węglowym w formie wypłat pieniężnych, a także te dotyczące zakupu węgla po preferencyjnych cenach zamieszczane są na stronach urzędu i w mediach lokalnych. Z tych informacji można m.in. dowiedzieć się w jakiej wysokości wypłacane jest świadczenie pieniężne, komu przysługuje i gdzie należy składać wnioski o jego wypłatę. Również z informacji podawanych na stronie urzędu miasta można pozyskać wiadomości na temat tego, gdzie miasto Pionki kupuje węgiel dla mieszkańców, kto je dostarcza i na jakich zasadach. Dodatkowo można oczywiście zapytać o szczegóły czy to w urzędzie, czy w ośrodku pomocy społecznej.

Podczas ostatniej sesji radna Wioletta Grzywacz chciała pozyskać te informacje od skarbnik miasta, ponieważ w ustawie budżetowej pojawił się zapis mówiący o zwiększeniu dochodów miasta o kwotę 18.360 zł jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych.

Ja chciałam zapytać w związku z dodatkami węglowymi. Chodzi mi tutaj jaki mamy zapas węgla w mieście oraz co zostanie zrobione z węglem, którego mieszkańcy nie wykupią? Chciałabym się dowiedzieć – mówiła radna Wioletta Grzywacz.

Wypłata świadczeń z funduszu, a sprzedaż węgla to jednak dwie odmienne kwestie, co starała się wytłumaczyć skarbnik miasta:

Dodatek węglowy jest świadczeniem wypłacanym przez MOPS i nie jest on spójny ze sprzedażą węgla przez gminę. Z tego co wiem, jeśli nie sprzedamy węgla w ilości zamówionej, mamy możliwość nie zamawiania go. Kiedyś były takie sygnały, że wszystko co zamówimy musimy sprzedać, a teraz będziemy mogli tego węgla po prostu nie sprowadzać.

Miasto Pionki w ramach sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne zbiera wnioski od zainteresowanych mieszkańców. Gmina zawarła umowę na zakup surowca z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach, a do mieszkańców trafia węgiel z kopalni KWW Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit. Na terenie miasta nie ma składowiska węgla z którego mieszkańcy odbierają zamówione ilości. Dystrybucją i transportem węgla do mieszkańców zajmuje się tzw. Kwalifikowany Dostawca Węgla, którego wskazała PPG S.A. Dostawca odpowiada za transport węgla pod wskazany adres w ilości zamówionej lub w takiej, jaką mógł uzyskać z kopalni KWW Piast-Ziemowit.

Czyli pani skarbnik, mamy tutaj rozumieć, że nie wiemy na tą chwilę ile mamy węgla w mieście? – dopytywała radna.

Fizycznie węgla w mieście oferowanego na sprzedaż zawsze było dokładnie zero ton i to się raczej nie zmieni. Miasto przyjmuje zamówienia od mieszkańców i do tej pory zrealizowało ich 171, choć cały czas wnioski sukcesywnie spływają. Przekazuje informacje o zamówionej ilości do PGG S.A., która dostarcza węgiel pod wskazany adres przez wybranego przez siebie dostawcę. Dla Pionek dostawcą jest firma ze Zwolenia i tę informację również można pozyskać ze strony urzędu. Skarbnik miasta nie jest osobą odpowiedzialną za dostarczanie węgla po preferencyjnych cenach, a już tym bardziej nie odpowiada za ilość węgla na składach.

Przeczytaj również