Radna Wioletta Grzywacz pyta o PSZOK

Radna Wioletta Grzywacz pyta o PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), to miejsce, gdzie właściciel nieruchomości z terenu Gminy Miasta Pionki może oddać bezpłatnie odpady komunalne pochodzące ze swojej nieruchomości lub mieszkania. PSZOK nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej. Zasady działania PSZOK określa regulamin zamieszczony na stronie głównej urzędu miasta Pionki.

Radna Wioletta Grzywacz chciała wiedzieć czy regulamin PSZOK określa ilość przyjmowanych odpadów. Robert Kowalczyk odpowiedział, że nie ma limitu i odpady przyjmowane są od mieszkańców miasta Pionki o ile pochodzą faktycznie z gospodarstwa domowego. Jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej wtedy pracownik takich odpadów po prostu nie przyjmuje. A takie przypadki już miały miejsce, np. próbowano oddać jednym transportem kilka materaców, odpady poprodukcyjne czy opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych.

Mam taką prośbę w takim układzie panie burmistrzu, jakby można było to określić w regulaminie żeby nie było później takich sytuacji, że nie są przyjmowane odpady z uwagi na jakąś tam ograniczoną ilość przez pracownika PSZOKu – zaznaczyła radna.

Regulamin PSZOK z dnia 31 lipca 2018 roku jest napisany w sposób bardzo czytelny i jasno wynika z niego kiedy pracownicy punktu mają prawo odmowy przyjęcia odpadów:

  • każdorazowo, jeśli jest on dostarczony w sposób niezgodny z regulaminem,
  • każdorazowo jeśli mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi,
  • jeżeli stwierdzą, że dostarczone odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej i nie powstały w wyniku przebywania na nieruchomości ludzi:
    • ilość dostarczonych odpadów przekracza możliwości wytworzenia przez gospodarstwo domowe,
    • odpady wskazują źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne).

Przeczytaj również

Komentarze