Radni nie zgadzają się na utworzenie POSiR

Radni nie zgadzają się na utworzenie POSiR

O utworzeniu nowej jednostki budżetowej pod nazwą POSiR radni wielokrotnie dyskutowali, szczególnie, że uchwała w tej sprawie pojawiła się po raz drugi w tym roku. Były próby przekonania burmistrza żeby z pomysłem poczekać do otwarcia ośrodka nad Stawem Górnym, ale nie wycofał przed sesją projektu uchwały, bo zdaniem Roberta Kowalczyka utworzenie POSiR przyniesie same korzyści w zarządzaniu obiektami sportowymi i rekreacyjnymi.

Wiceburmistrz nie miała nic do dodania w sprawie projektu i do zabrania głosu w sprawie wyznaczyła kierownika wydziału sportu Andrzeja Iwanowskiego.

Chciałbym państwa prosić o przegłosowanie tego projektu uchwały – mówił kierownik. – Ja już byłem 5 razy przesłuchiwany tutaj przez państwa na wszelkiego rodzaju komisjach. Wszystko co miałem za lub przeciw powiedziałem. Także bardzo serdecznie proszę o przegłosowanie treści uchwały.

Komisja sportu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie stosunkiem głosów 4:1, a komisja budżetowa wydała opinię negatywną stosunkiem głosów 3:2. Żaden z radnych nie zabrał głosu w debacie nad projektem, bo wszystko omówiono podczas posiedzeń komisji.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięli wszyscy obecni na sesji radni: 6 głosów za (Belowski, Pacan, Panufnik, Szałabaj, Wierzycka, Wydmuch), 6 głosów przeciw (Abramowicz, Grzywacz, Kobylas, Maślanek, Nowak, Wąsik), a 2 radnych wstrzymało się (Bińkowski i Jaroszek). Uchwała w sprawie utworzenia POSiR nie została podjęta.

Przeczytaj również

Komentarze