Radni PiS korygują informację

Radni PiS korygują informację

Radni miejscy w styczniu wyrazili zgodę na pomoc finansową dla starostwa powiatowego w ramach remontu ul. Spacerowej i Polnej w Pionkach. Przeznaczyli na ten cel 500 tys. zł i właśnie dowiedzieli się iż w tym roku remontu nie będzie.

Informacja taka znalazła się w projekcie uchwały budżetowej na najbliższą sesję. Radni z klubu PiS nie chcieli uwierzyć w zapis uzasadnienia iż starosta wysłał pismo do burmistrza, że w tym roku remont nie jest planowany, a starostwo zamierza ubiegać się o środki zewnętrzne na ten cel i dokonać inwestycji w 2021 roku.

Jako pierwszy w sprawie wypytywał radny Tomasz Łyżwa, a radna Wioletta Grzywacz dodała, że 2 tygodnie wcześniej byli na spotkaniu u starosty i nie było mowy o rezygnacji z remontu ulic w Pionkach. Radny Łyżwa dopytywał kiedy starosta wysłał takie pismo i w którym roku. Takie pytanie zaskoczyło skarbnik miasta, która przypomniała iż pomoc finansową dla starostwa na ten cel radni miejscy zapisali w budżecie na rok 2020.

Pan burmistrz wystąpił do pana Trelki z pismem: w nawiązaniu do pisma w sprawie wsparcia finansowego zadania pn. budowa obiektu mostowego wraz z budową drogi powiatowej dot. ul. Polnej i Spacerowej informuję, że w budżecie miasta na rok 2020 zabezpieczono na ten cel kwotę 500 tys. zł, w załączeniu przesyłam kopię uchwały. Ponadto w bieżącym budżecie została zabezpieczona kwota w wysokości 500 tys. zł na przebudowę szpitala w Pionkach – odczytywała radnym Beata Pietrus. – I odpowiedź pana starosty na to nasze pismo: w nawiązaniu do pana pisma o zabezpieczeniu w budżecie miasta Pionki 500 tys. zł na wykonanie zadania Budowa obiektu mostowego wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3022 w mieście Pionki informuję, że w budżecie powiatu na 2020 r. zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 100 tys. zł na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod rozbudowę wyżej wymienionej drogi. Jednocześnie informuję, że dla zadania została wydana decyzja zezwalająca na realizacje tej inwestycji drogowej, a zadanie planowane jest jako jedno z trzech do zgłoszenia podczas tegorocznego naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach funduszu dróg samorządowych z planowanym terminem realizacji w 2021 r. Biorąc pod uwagę zasady o których informowałem na spotkaniu z burmistrzami i wójtami gmin w 2019 i 2020 r. odnośnie realizacji tych zadań dla których powiat otrzyma pomoc finansową z budżetów gmin, w załączeniu przesyłam wzór umowy w sprawie deklaracji o udzieleniu przez gminę miasta Pionki w 2021 r. powiatowi radomskiemu pomocy finansowej stanowiącej 35% wkładu własnego powiatu do realizacji powyższego zadania.

W umowie partnerskiej zapisano wartość projektu wynikającą z kosztorysu inwestorskiego przygotowanego w 2019 r., tj. 9 mln 296 tys. 800 zł. Kwota ta do czasu realizacji inwestycji może ulec zmianie, ale na chwilę obecną powiat musi zadeklarować 1 mln 859 tys. zł, a miasto Pionki wspomóc zadanie kwotą 650 tys. zł.

To pismo od pana burmistrza do starosty to kiedy było wysłane? – pytał Tomasz Łyżwa i uzyskał odpowiedź, że w dniu podjęcia przez radnych uchwały, czyli 15 stycznia 2020 r. – Bo ja nie wiem czy dobrze tutaj analizuję, ale powiedzmy no, starostwo nie zrezygnowało z tej inwestycji tylko myśmy po prostu nie zabezpieczyli tych wszystkich środków (…). Starostwo się wycofało z tego ponieważ nie miało wszystkich środków.

Skarbnik miasta wyjaśniała, że nikt nie mówił iż starostwo zrezygnowało z inwestycji, a jedynie planuje ją wykonać w 2021 r. po uzyskaniu dofinansowania z funduszu dróg samorządowych, bo tak wynika z pisma Waldemara Trelki, który wysłał także umowę partnerską wraz z kosztorysem.

Znaczy rozumiem, sprawa jest jeszcze aktualna jak te środki zabezpieczymy – mówił Tomasz Łyżwa choć sugerował, że miasto zabezpieczyło za mało pieniędzy i dlatego starostwo nie może wykonać inwestycji.

My 10 czerwca rozmawialiśmy ze starostą, więc… – głos w sprawie zabrała radna Grzywacz. – Ale słyszeliśmy, że w tym roku będzie – a radny Szałabaj dodał iż słyszał jak starosta podczas sesji rady powiatu mówił, że wycofuje tę inwestycję z budżetu i że mowa była o naszym szpitalu. – Ale kiedy? Kiedy? – dopytywała radna.

Mamy pismo od starosty. Będzie dopiero składał wniosek – dyskusję przerwał Stanisław Pacan i dopytał Beaty Pietrus czy zapis w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Pionki o wsparciu powiatu kwotą 650 tys. zł wystarczy aby zadanie zostało wykonane. Skarbnik Miasta wyjaśniła iż remont ul. Spacerowej to jedno z trzech zadań planowanych przez powiat i nie wiadomo czy uzyska dofinansowanie, ale zapis w WPF wystarczy by starosta mógł starać się o pozyskanie środków z funduszu dróg samorządowych.

Przeczytaj również

Komentarze