Radni piszą interpelacje. Burmistrz odpowiada

Radni piszą interpelacje. Burmistrz odpowiada

Jeszcze w miesiącu lutym radni złożyli kilkanaście interpelacji. Na niektóre już burmistrz odpisał, ale odpowiedzi na napawają optymizmem. Brak środków na dokonanie remontów, to główna przyczyna jaką podaje.

Tomasz Łyżwa złożył zapytanie w sprawie wykupu 3 działek. Są to tereny, które uniemożliwiają połączenie ul. Chemicznej z Al. Królewską. Burmistrz odpowiedział, że wykup działek na tym terenie odbywał się w latach 2016-2017. Właściciele dwóch działek nie zgodzili się na ich sprzedaż za 55 zł/m², a trzecia działka ma nieuregulowany stan prawny. Poza tym w budżecie na 2019 r. nie zarezerwowano pieniędzy na wykup tych gruntów.

Grzegorz Wąsik prosił o wyrównanie drogi i „parkingu” przy tzw. dużym targu oraz przy kościele NMP. Burmistrz odpisał, że wyrównanie dróg nastąpi jeszcze w marcu i ma to wykonać spółka ekoPionki. Jednocześnie zaznaczył, że niepodjęte przez radnych uchwały zwiększające środki finansowe, które miały zwiększyć środki na utrzymanie dróg skutkować będą brakiem pieniędzy na konieczne remonty ulic i chodników, co przyczyni się do ich dalszej degradacji i nawet może przyczynić się do zaistnienia wypadków i zdarzeń drogowych.

Radny Wąsik prosił również o zmianę organizacji ruchu na uliczce osiedlowej pomiędzy ul. A. Guzala i ul. Boh. Studzianek. Prośba została pozytywnie rozpatrzona, a zmiana organizacji zająć się ma jeszcze w tym półroczu spółka ekoPionki.

Wojciech Maślanek zwrócił się do Roberta Kowalczyka o dokonanie remontu cząstkowego ul. Świerkowej (od kościoła NMP do ul. Aleja Królewska). Stan drogi nie pozwala mieszkańcom na korzystanie z drogi dojazdowej do posesji. Remontu ma dokonać spółka ekoPionki jeszcze w miesiącu marcu. Jednocześnie burmistrz informuje, że niepodjęte przez radnych uchwały zwiększające środki finansowe, które miały zwiększyć środki na utrzymanie dróg skutkować będą brakiem pieniędzy na konieczne remonty ulic i chodników, co przyczyni się do ich dalszej degradacji i nawet może przyczynić się do zaistnienia wypadków i zdarzeń drogowych.

Paweł Kobylas prosił o remont ulicy miejskiej przy ul. Leśnej od bloku 11 do 23 oraz remont tarasu przy filii Biblioteki Miejskiej i chodnika pomiędzy budynkami WTZ i MOPS. Z odpowiedzi burmistrza można wyczytać, że niestety, ale w budżecie nie ma środków na dokonanie napraw. Jednakże jeśli zostanie stwierdzony zły stan techniczny powodujący istotne zagrożenie dla użytkowników, miasto zleci dokonania drobnych napraw w ramach dostępnych środków. Oczywiście burmistrz dodał, że zadania polegające na remontach lub budowie infrastruktury drogowej przy budynkach należących do wspólnot, które są przeważnie wykorzystywane na potrzeby tych wspólnych, będą realizowane przy współudziale miasta i wspólnot w podziale 50% na 50%. Ulica Leśna nie jest drogą wykorzystywaną jedynie przez mieszkańców konkretnej wspólnoty. Jest do droga miejska i dojazdowa do instytucji znajdujących się w budynku Leśna 5: siedziba spółki ekoPionki, MOPS, wydział komunikacji. Również taras dobudowany do budynku nie jest wykorzystywany na potrzeby wspólnoty. Jest to wejście do sklepu motoryzacyjnego, biblioteki i sklepu spożywczego. Klatki wejściowe do mieszkań znajdują się z drugiej strony budynku i w ubiegłym roku wspólnota wraz z miastem wykonała remont chodnika.

Radny Kobylas prosił również burmistrza o możliwość dokonania poszerzenia i ułożenia nowej nawierzchni chodnika pomiędzy budynkami przy ul. Leśnej. Chodnik ten, choć faktycznie leży pomiędzy budynkami wspólnot, nie jest wykorzystywany na potrzeby wyłącznie mieszkańców tych bloków. Jest to chodnik, którym każdego dnia przemieszcza się wiele osób: uczniowie LO, mieszkańcy ul. Aleje Lipowe i Leśna zmierzający na przystanek przy ul. Mickiewicza itp.

Wśród interpelacji do burmistrza pojawiły się również takie dotyczące ułożenia nawierzchni przy siłowniach zewnętrznych, które ustawione zostały bezpośrednio na trawnikach, zakupu ulicznych koszy na śmieci, posprzątania miasta czy ustawienia oświetlenia. Na te interpelacje nie ma jeszcze odpowiedzi, choć w niektórych przypadkach radni wskazali środki w budżecie na pokrycie wydatków.

Przeczytaj również

Komentarze