Radni powołali komisje problemowe

Radni powołali komisje problemowe

Każdy radny pracuje przynajmniej w dwóch komisjach problemowych, ale to nie wyklucza jego udziału w pracach wszystkich komisji. Radni nowej kadencji zadeklarowali już swoją chęć w pracach poszczególnych komisji i w najbliższą środę będą wybierać przewodniczących i wiceprzewodniczących.

W tej kadencji powołanych zostało w sumie 7 komisji, w tym jedna doraźna, tzw. statutowa, która będzie działać do czasu opracowania nowego statutu miasta Pionki. Po zakończeniu prac i podjęciu uchwały określającej szczegółowo statut, komisja zostanie rozwiązana i pozostanie ich 6, a nie jak wcześniej proponowano tylko 4.

Składy poszczególnych komisji stałych i komisji doraźnej:

  • komisja statutowa: Piotr Nowak, Włodzimierz Szałabaj, Grzegorz Wąsik, Paweł Abramowicz, Iwona Wydmuch, Wioletta Grzywacz, Stanisław Pacan i Paweł Kobylas,
  • komisja rewizyjna: Piotr Nowak, Kamil Panufnik, Włodzimierz Szałabaj, Grzegorz Wąsik i Paweł Abramowicz,
  • komisja skarg, wniosków i petycji: Krzysztof Bińkowski, Paweł Abramowicz, Anna Wierzycka, Iwona Wydmuch i Paweł Kobylas,
  • komisja budżetowa i finansów: Wojciech Maślanek, Stanisław Pacan, Paweł Abramowicz, Tomasz Łyżwa, Piotr Nowak, Włodzimierz Szałabaj,
  • komisja gospodarki gminy i infrastruktury: Wojciech Maślanek, Grzegorz Wąsik, Tomasz Łyżwa, Wioletta Grzywacz, Dawid Jaroszek i Paweł Kobylas,
  • komisja kultury, oświaty, sportu i turystyki: Stanisław Pacan, Kamil Panufnik, Anna Wierzycka, Zbigniew Belowski, Wioletta Grzywacz,
  • komisja zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa i ochrony środowiska: Dawid Jaroszek, Krzysztof Bińkowski, Iwona Wydmuch, Wioletta Grzywacz, Wojciech Maślanek, Anna Wierzycka.

Przy ustaleniu składu poszczególnych komisji radni podjęli debatę na temat nazewnictwa. Zbigniew Belowski zabrał głos w sprawie pominięcia pomocy społecznej i złożył wniosek formalny o rozszerzenie kompetencji komisji zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska:

Chciałbym wnieść o poszerzenie spectrum zainteresowania tej komisji o to, że zostało pominięte we wszystkich tych komisjach. Proponowałbym nazwać tę komisję, żeby mogła zająć się szerszym zakresem – komisja zdrowia, spraw społecznych, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Budżet MOPS i innych z tym powiązanych kwestii w budżecie miasta, to jest ponad 20 mln zł, a więc jest to bardzo ważna i niebagatelna dziedzina naszego życia społecznego, którego jak gdyby nie zauważamy poprzez nieumieszczenie. Informuję, że rada co roku przyjmuje program działalności m.in. MOPS.

Wiceprzewodniczący Stanisław Pacan wraz z Iwoną Wydmuch poparli propozycję radnego Belowskiego i zaproponowali przeredagowanie nazwy komisji. Głos przeciw należał do Wojciecha Maślanka:

Wyjaśniałem to na początku sesji rady miasta. Komisja zdrowia myślę, że obejmuje i nazwa, i działanie tej komisji aspekty związane z pomocą społeczną. Czy jest sens zmieniać nazwę tej komisji?

Ja zupełnie nie rozumiem uporu – odpowiedział radny Belowski. – Po pierwsze w czasie nieformalnego spotkania, które było w urzędzie miasta, zaproponowałem również wyodrębnienie kwestii kultury, która została pominięta i pan przewodniczący twierdził, że kultura mieści się w oświacie, co jest totalną bzdurą, bo jest to odrębna dziedzina nie tylko życia społecznego, ale również w mieście prowadzony jest odrębny rejestr instytucji kultury i państwo radni po analizie przyjęli moją propozycję. Uważam, że pominięcie już w nazwie tak ważnego, szczególnie w Pionkach, tak ważnego elementu jak pomoc społeczna czy sprawy społeczne jest błędem w założeniach. Kwestia zdrowia to jest zupełnie co innego niż pomoc społeczna szczególnie w takim mieście jak Pionki, które jest dotknięte. Ponad 2 tysiące osób, które są pod stałą opieką MOPS, kilkadziesiąt osób, które są, że tak powiem, objęte opieką bezpośrednią. Kilka tysięcy osób, nie znam liczb, ale do tego można dotrzeć pobierające świadczenie 500 + i wiele, wiele innych spraw, które są ogromne ważne. Gdzie ma zwrócić się bezpośrednio instytucja czy instytucje, które zajmują się tymi problemami, w radzie miasta? Czy jest tak dobrze w mieście, że nie warto się tym problemem zajmować?

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska wielokrotnie wyjaśniała publicznie, że świadczenie 500 + nie jest programem pomocy społecznej czy socjalnej, ale wsparciem w wychowaniu dzieci. Jest to program rządowy, którego wypłatą zajmują się poszczególne gminy przy pomocy ośrodków pomocy społecznej. Trudno uznać program 500 + za program pomocy społecznej, gdyż pieniądze trafiają nie tylko do rodzin objętych innymi programami świadczeń społecznych, ale także do rodzin zamożnych.

Dziwię się panie radny Belowski, że pan się do składu tej komisji nie zapisał – odpowiedział przewodniczący rady Wojciech Maślanek. – Ja ze swojej strony mogę panu odpowiedzieć, że wszystkie sprawy związane z pomocą społeczną i z tymi wszystkimi aspektami będę kierował do tej komisji.

O nagłówek nie ma co się spierać, bo to nie jest bardzo ważna sprawa, ale popieram tutaj pana Zbigniewa, że gdzieś należałoby dopisać tak ważną dziedzinę jaką jest pomoc społeczna, a w żadnej komisji nie mamy dopisane i dla jasności, jeśli ta komisja i tak ma się tym zajmować, to nie szkodzi dopisać te wyrazy i będzie, i wilk syty i owca cała – powiedział wiceprzewodniczący Tomasz Łyżwa.

Wniosek formalny Zbigniewa Belowskiego poprało 11 radnych, przeciwny zmianie nazwy był Wojciech Maślanek, a od głosy wstrzymali się Piotr Nowak, Krzysztof Bińkowski i Paweł Kobylas. Tym samym komisja zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska zmieniła nazwę na komisję zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

W najbliższą środę, tj. 5 grudnia wszyscy radni spotkają się na wspólnym posiedzeniu by ukonstytuować składy komisji, czyli wybrać ich przewodniczących oraz zastępców.

Przeczytaj również

Komentarze