Radni pytają. Wiceburmistrz odpowie na piśmie w ustawowym czasie

Radni pytają. Wiceburmistrz odpowie na piśmie w ustawowym czasie

Radni miejscy mieli kilka interpelacji i zapytań do Kamili Kaczorowskiej. Zakres pytań bardzo szeroki i właściwie podczas obrad nie padła żadna odpowiedź.

Pierwsze pytanie padło ze strony Zbigniewa Belowskiego:

Gdzie w Pionkach jest ulica Orzeszkowa? Wiadomo, że nie ma. Dzwoni do mnie od dłuższego czasu pewien były mieszkaniec Pionek, że na stronie zarówno biblioteki, jak i BIP biblioteka mieści się pod adresem Orzeszkowa 16. Podjęta już była interwencja w urzędzie i w międzyczasie nastąpiła zmiana. Sprawdziłem to dzisiaj i jest tam napis, ale ulica Orzeszkowej 16 i nadal jest niedobrze. Powinno być Elizy Orzeszkowej i tak w dokumentach być musi.

Zbigniew Belowski złożył wniosek od mieszkańców osiedla Centralna Kolonia w sprawie podjęcia pilnych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na terenie osiedla poprzez odwodnienie dróg osiedlowych z wód opadowych i roztopowych oraz kompleksową naprawę dróg i zmianę organizacji ruchu na osiedlu.

Mieszkańcy pragną wskazać, że na przestrzeni ostatnich kilku lat podjęli w swoim zakresie poprzez wspólnoty mieszkaniowe szereg działań dotyczących poprawy budynków, wszystkie budynki na tym osiedlu są ocieplone i pomalowane, tak w zakresie funkcjonalności, bezpieczeństwa, jak i estetyki, a także zmiany otoczenia znajdującego się bezpośrednio przy budynkach. Na terenie naszego osiedla poczynione zostały bardzo szerokie inwestycje poszczególnych wspólnot. Jednakże należy podnieść, iż niektóre z prac mogą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zostać wykonane wyłącznie przez Gminę Miasta Pionki jako podmiot realizujący zadania w szczególności w zakresie utrzymania gminnych dróg, ulic, organizacji ruchu drogowego, wodociągów, rur sanitarnych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Wobec powszechnie znanego problemu z brakiem odwodnienia ulic Centralnej Kolonii, związanymi z nim utrudnieniami poruszania się zarówno pojazdów mechanicznych, jak i pieszych, zasadne jest podjęcie działań przez gminę w tym zakresie. Niejednokrotnie również media lokalne zwracały uwagę poprzez stosowne artykuły i zdjęcia przesyłane przez mieszkańców na brak odpływu nagromadzonej wody z ulic Centralnej Kolonii po opadach deszczu czy po roztopach śniegu. Dlatego też mieszkańcy zwracają się z wnioskiem o wykonanie prac umożliwiających bezpieczne użytkowanie dróg oraz zmianę organizacji ruchu zgodnie z projektem budowlanym wykonawczym, inwestycja rozbudowy dróg gminnych Brzozowej, Sosnowej, Jodłowej, Spokojnej i Zakładowej. Jest taki projekt. Na koniec mieszkańcy również proszą o dokonanie poprawy nawierzchni ulic Centralnej Kolonii do których niewątpliwie uszkodzenia przyczyniają się zalegająca woda opadowa i roztopowa. Łącznie złożono 274 podpisy mieszkańców osiedla. Składam to na ręce pani burmistrz. Powiem szczerze, że widzę pewną nieracjonalność w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Ja nie mam nic do ul. Kozienickiej, ale zauważyłem, że nagle ul. Kozienicka jest remontowana, pewnie to są jakieś drobniejsze pieniądze, ale podkreślam raz jeszcze, mamy możliwość, wykonując te ruchy zamknąć jedno osiedle pod względem inwestycyjnym i to osiedle na którym będziemy coraz częściej przyprowadzać ludzi przyjeżdżających do Pionek chociażby po to żeby pochwalić się pałacykiem Prota czy Kasynem. Poza tym weźcie państwo pod uwagę fakt, że ul. Spokojna w najbliższym czasie, myślę, że szybciej niż nam się wydaje, ze względu na to, że jest to inwestycja prywatna, mówię o budowie dwóch bloków mieszkalnych przy ul. Parkowej, będzie jeszcze większą arterią pieszą i jezdną niż jest do tej pory. Natomiast w części dojazdowej od ZUS do ul. Harcerskiej, gdzie ta nawierzchnia nie jest jeszcze tak bardzo dziurawa, tam szaleńcy rozwijają potworne szybkości. Przy okazji chcę zwrócić uwagę, że ok. godziny 23 na parkingu przed Pronitem jest wycie samochodów i ślizganie się po ulicy. Zwracam się o zbadanie jednej rzeczy dotyczącej naszego osiedla. Przez lasek, który był skazany na zagładę jeszcze parę tygodni temu, przebiega kolektor odpływowy z Pronitu i w ostatnich czasach z tego kolektora wydobywa się potworny smród. Sugestie są, że to z jakiegoś zakładu garbarskiego, więc wygląda na to, że prawdopodobnie ścieki nieoczyszczone są puszczane w kolektor odpływowy. Bardzo bym prosił wydział ochrony środowiska. Tam wystarczy podejść do pani, która ma ten mały sklepik i ona powie dokładnie, bo tam ona nie może nawet w środku wysiedzieć i ludzie na zewnątrz stwierdzają dokładnie to samo.

Radna Wioletta Grzywacz złożyła interpelacje w sprawie naprawy nawierzchni dróg gruntowych: Polnej, Jesionowej, Akacjowej, Klonowej oraz bocznych od ul. Kościuszki.

W dniu 12 marca 2019 r. do biura RM wpłynęła interpelacja w imieniu mieszkańców dotycząca pilnej poprawy stanu nawierzchni tych dróg gruntowych po okresie zimowym. Niestety do tej pory mieszkańcy nie doczekali się wyrównania nawierzchni pomimo zapewnień, że prace remontowe na drogach gruntowych powinny zakończyć się w kwietniu br. W jakim terminie mieszkańcy mogą liczyć na poprawę stanu nawierzchni tych dróg? Chciałam nadmienić, że została wykonana nawierzchnia ul. Łąkowej i nie wiem kto odbierał te prace, ale uważam, że powinna być złożona reklamacja na wykonanie tych prac. Chciałam również zapytać panią burmistrz o ul. Stanisława Wojciechowskiego. Czy obydwie działki zostały wykupione, jak przebiegają rozmowy z mieszkańcami, którzy mają własność tych gruntów?

W związku z tym, że dobiega końca remont parków przy Alejach Lipowych, projekt Zielone Pionki, Krzysztof Bińkowski pytał czy istnieje możliwość wyremontowania chodnika przy posesji Asnyka 1.

To jest nasz teren i jeśli będzie remontowany chodnik przy parku z obydwu stron, to myślę, że ten odcinek też powinniśmy wyremontować.

Paweł Kobylas w imieniu mieszkańców pytał o możliwość wykonania remontu fragmentu chodnika (ok. 70 m) przy ul. Mickiewicza przed wiaduktem. Nawierzchnia jest w fatalnym stanie i jedna z mieszkanek potknęła się o wystające płyty chodnikowe doznając złamania ręki. Prosił również o możliwość wyremontowania ławek w tzw. Młodych Dąbkach, czyli przy wjeździe do miasta od strony Kozienic.

Rozmawiałem na ten temat z nadleśniczym i jest zgoda na remont tej infrastruktury z zastrzeżeniem, że nie może powstać tam nic nowego. Chodzi mi głównie o poprawę stanu ławek, bo w tym lasku odpoczywa wiele osób, głównie starszych z osiedla przy ul. Mickiewicza i Kozienickiej.

Iwona Wydmuch prosiła o montaż spowalniacza na ul. Leśnej na wysokości wejścia do Ogródka Jordanowskiego z uwagi na bezpieczeństwo dzieci.

Kierowcy jeżdżą tam z pełną werwą i mieszkańcy boją się, że dojdzie do wypadku. Przy bloku Aleje Lipowe 24 położony był w zeszłym roku asfalt i on ulega teraz zniszczeniu. Już zgłaszałam w wydziale inwestycji i bardzo bym prosiła żeby zająć się tym tematem, bo szkoda jeżeli to jest jeszcze na gwarancji, to można poprawić, bo to dosyć drogo kosztowało.

Grzegorz Wąsik prosił o uzupełnienie danych w raporcie o stanie miasta. Chodzi o uzupełnienie informacji dot. spółki ekoPionki w zakresie wykazu osób zatrudnionych.

Przy PWKC jest wymieniona struktura zatrudnienia, a przy ekoPionki jest tylko wymienione jakie tam funkcjonują działy. Poprosiłbym o uzupełnienie ile jest osób fizycznych, a ile osób umysłowych zatrudnionych w spółce.

Stanisław Pacan zadawał pytania związane w wypowiedzią Kamili Kaczorowskiej związanej z informacjami dot. prac między sesjami.

Czy w związku z wykonaniem projektu parku przy ul. Al. Jana Pawła, my jako radni będziemy mogli do niego wnieść swoje uwagi? Mam pytania od mieszkańców jak dużo zostanie tam wyciętych drzew i czy byłoby dobrze dokonać wycinki i nasadzeń jak w parku przy Alejach Lipowych.

Wiceprzewodniczący Pacan dopytał również o Dworzec Główny, bo z wypowiedzi Kamili Kaczorowskiej wywnioskował, że miasto czyni starania wydzierżawienia pomieszczeń na dworcu (wiceburmistrz mówiła: „I odbyłam również spotkanie w PKP w Warszawie dotyczące wydzierżawienia powierzchni dworca. Byłaby to powierzchnia na pierwszym piętrze i na poddaszu Dworca Głównego przy ul. Zwoleńskiej. PKP otrzymało dość znaczne fundusze na modernizację całego obiektu. Obiekt będzie oddany pod klucz. To tak wygląda”). Wiceburmistrz odpowiedziała, że to PKP pyta miasto o możliwość dzierżawy.

O co chodzi z dofinansowaniem do ogrodów działkowych? Mówiła pani tak szybko, że właściwie nie wiadomo o co chodzi.

Jest złożony wniosek o dofinansowanie na konkretne wykonanie zadania – odpowiedziała wiceburmistrz. – Może być zrobiona wiata śmietnikowa na terenie ogrodów działkowych, oświetlenie.

Wojciech Maślanek prosił o informację na temat aktualnego stanu pawilonu sportowego na stadionie.

Szczególnie mnie interesuje dach i powierzchnie zewnętrzne trybun. Czy te wszystkie usterki już zostały naprawione i czy obiekt nie niszczeje w dalszym ciągu? Chciałbym tez zapytać o sprawy, które są aktualnie w sądzie z wykonawcą obiektu na stadionie. Wiem, że pierwsza została odroczona i chciałbym żeby pani przedstawiła powód radzie i mieszkańcom oraz jak aktualnie te sprawy w sądzie wyglądają. Przypomnę, że chodzi o zapłatę za dodatkowe roboty i o odsetki od niewypłaconej kwoty 420 tys. zł wykonawcy.

Przewodniczący złożył interpelację o remont ul. Garszwo na odcinku przy oczyszczalni ścieków, która była w fatalnym stanie jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych związanych z przebudową i modernizacją oczyszczalni.

Złożyłem już na piśmie interpelację w tej sprawie, ale chciałbym żeby mieszkańcy o tym wiedzieli. Chodzi o zamontowanie jednego spowalniacza na krótkiej ulicy, która prowadzi od ul. Aleje Lipowe do przedszkola nr 2. Mieszkańcy z bloku nr 18 i 20 zwrócili się z wnioskiem o zamontowanie jednego progu, gdyż w momencie kiedy dzieci są przywożone i odbierane z przedszkola, to tam niektórzy naprawdę nie stosują się do zasad ruchu na takich wewnętrznych drogach osiedlowych. Gdyby była taka możliwość, to chciałbym bardzo żeby pani burmistrz, pan burmistrz przychylili się do tego wniosku mieszkańców.

Pani burmistrz, w informacji z prac pomiędzy sesjami mówiła pani, że w tej chwili będą wykonywane nasadzenia w parkach przy Alejach Lipowych i chciałbym spytać kto to będzie realizował i czy w tej umowie zostały odpowiednio zabezpieczone interesy miasta? Pytam, bo takie krzewy mogą się przyjąć, ale nie muszą i one będą wymagały pielęgnacji. Żeby się nie okazało, że będziemy musieli ponieść dodatkowe koszty, bo mogą być one nasadzane kilkukrotnie – dopytywał Grzegorz Wąsik.

Wojciech Maślanek dopytał jeszcze o kolejną sprawę sądową dotyczącą programu 8.3, czyli dokładniej o zwrot naliczonej korekty.

Wioletta Grzywacz chciałaby wiedzieć kiedy miasto planuje zakończyć oddanie pierwszego etapu budowy cmentarza komunalnego i jakie są koncepcje kaplicy na tym cmentarzu.

Nie będzie żadnej kaplicy – odpowiedziała Kamila Kaczorowska.

W dokumentacji dotyczącej pierwszego etapu budowy jest zaznaczone, że musi powstać budynek kaplicy żeby można było odebrać inwestycję – wyjaśniła radna. – Taką informację uzyskałam od pracowników urzędu.

Zgodnie z porządkiem obrad burmistrz udziela odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych pod koniec posiedzenia, kiedy zostaną już podjęte wszystkie uchwały, a przewodniczący komisji złożą sprawozdania z odbytych posiedzeń. Zazwyczaj od momentu zadania pytania do udzielenia odpowiedzi mija kilka godzin. Tak było i tym razem, choć nie do końca.

Szanowni państwo, drodzy mieszkańcy zakres interpelacji jest bardzo szeroki i w ustawowym czasie 14 dni zostaniecie poinformowani, jak również mieszkańcy taką informację uzyskają za pośrednictwem strony internetowej, zostanie zamieszczona na BIP – jednym zdaniem odpowiedziała Kamila Kaczorowska.

Przeczytaj również

Komentarze