Radny Łyżwa pyta o zatrudnienie

Radny Łyżwa pyta o zatrudnienie

Podczas sesji radny Tomasz Łyżwa chciał wiedzieć jaki jest wykaz zatrudnienia w urzędzie miasta ponieważ wielu mieszkańców pyta o to, a radny nie wie.

W tej sprawie radny złożył interpelację podczas piątkowej sesji:

Mam interpelację, jest bardzo krótka, odczytam. W związku z licznymi pytaniami mieszkańców w sprawie zatrudnienia w urzędzie miasta Pionki składam interpelację i proszę o udzielenie odpowiedzi jaki był stan zatrudnienia w urzędzie miasta na dzień 18 listopada 2018 i jaki jest stan zatrudnienia w urzędzie miasta na dzień 20 grudnia 2018 r. – przeczytał radny, ale chyba pomylił się w odczytywaniu dat. – Po prostu ja nie umiem odpowiedzieć mieszkańcom jeśli mnie o to pytają, bo ja wiem, że za politykę kadrową odpowiada pan burmistrz i pan burmistrz zwalnia ludzi, przyjmuje, może odchodzą. W związku z tym, że są takie liczne zapytania myślę, że w najbliższym czasie, nie wiem czy pan burmistrz chce się odnieść dziś czy na piśmie?

W Biuletynie Informacji Publicznej urzędu znajdują się dane o które prosi radny Łyżwa (druga kadencja w radzie miasta). Jest opublikowany wykaz stanowisk oraz liczba etatów wprowadzony zarządzeniem burmistrza miasta jako załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Pionki.

Przeczytaj również

Komentarze