Remonty dworców i rezerwa celowa na likwidację nitrocelulozy

Remonty dworców i rezerwa celowa na likwidację nitrocelulozy

W dniu 11 lutego 2020 r. odbyła się kolejna konferencja prasowa posła Konrada Frysztaka w sprawie dworców kolejowych w Pionkach oraz pokładów nitrocelulozy.

Celem konferencji było przedstawienie odpowiedzi marszałek Sejmu Elżbiety Witek na interpelację posła dotyczącą pionkowskich dworców.

Otrzymałem odpowiedź od ministra infrastruktury za pośrednictwem pani marszałek Elżbiety Witek. Interpelacja dotyczyła funkcjonowania dworców kolejowych, ale również tego, co dalej będzie się działo z dworcami kolejowymi w kontekście przebudowy dworców kolejowych na terenie naszego kraju – mówił poseł ziemi radomskiej Konrad Frysztak. – Informacji udzielił mi pan Andrzej Bittel, sekretarz stanu. Z informacji tej wynika, że PKP jest już w posiadaniu dokumentacji projektowych na oba dworce. Dworzec Pionki Zachodnie jest w tej chwili na etapie weryfikacji projektu wykonawczego, uzyskana jest decyzja pozwolenia na budowę w listopadzie 2019 r. Jeśli chodzi zaś o dworzec kolejowy Pionki Główne weryfikacja projektu wykonawczego jest również w tej chwili, dokumentacja również posiada pozwolenie na budowę z grudnia 2019 r. Najważniejsze chyba to, co interesuje mieszkańców Pionek i gminy wiejskiej Pionki to kiedy ta inwestycja zostanie wykonana. Według informacji jakie przekazali mi pracownicy ministerstwa infrastruktury wynika, że przetargi na oba te dworce planowane są na przełomie I i II kwartału, tzn. na przełomie marca i kwietnia, a zakończenie obu prac planowane jest na rok 2021, III kwartał. To bardzo ważne z takiego powodu, że są to konkretne daty, które dotychczas nie padały. Mam nadzieję, że te daty zostaną dotrzymane, a ja będę wspólnie z panią burmistrz i panem burmistrzem Kowalczykiem, z radnymi pilnować tego tematu. Pilnować tego przede wszystkim czy przetarg zostanie ogłoszony terminowo i czy terminowo zostaną zakończone prace. Zakres prac, bo o to też pytaliśmy, na obu dworcach będzie następujący: przebudowa Dworca Pionki Główne objęta będzie nadzorem konserwatora zabytków, to z racji tego, że budynek jest zabytkowy, termomodernizacja wewnętrzna, przebudowa węzła cieplnego, wymiana pokrycia dachowego, odnowiona zostanie elewacja zewnętrzna, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, wymieniona instalacja elektryczna, odgromowa, gazowa, wodno-kanalizacyjna i przeciwpożarowa, zabudowa wentylacji i klimatyzacji, rewitalizacja terenów przyległych do dworców, montaż elementów małej architektury - donice, ławki, stojaki rowerowe, budowa miejsc postojowych, wymiana nawierzchni parkingów na placach przed dworcami, dostosowanie budynku dworca do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, wymiana oświetlenia zewnętrznego i bardzo ważne – zabudowa monitoringu, to w kontekście tego, że czasem zamykane są dworce, już takie informacje do mnie docierają, że zdarza się, że dworce są zamykane, bo np. już nie pracuje kasa biletowa. Tego w odpowiedzi na moje pierwsze zabiegi o to żeby dworce zostały otwarte nikt nie doprecyzowywał. Będę ten temat zgłębiał. Ale zabudowa monitoringu pozwoli żeby na dworcach były rejestrowane wszystkie zajścia, które ewentualnie w tych dworcach mogą się zdarzyć, a to pozwoli na ewentualne złapanie wandali. I co za tym idzie traktuję, że po przebudowie dworce nie będę już zamykane, a będą czynne po prostu całą dobę. Zapytałem pana ministra, że na obu tych inwestycjach jest już opóźnienie i czy to powoduje zagrożenie i utratę finansowania. Otrzymałem informację, że nie jest zagrożone finansowanie obu tych inwestycji. Zapytałem i zabiegałem o to żeby spółka wprowadziła rozwiązania zastępcze i mam obietnicę, że w obu lokalizacjach na czas trwania remontów zostaną wprowadzone rozwiązania zastępcze, kontenerowe tak żeby mieszkańcy, podróżni mogli sobie z tych dworców korzystać.

Korzystając z okazji chciałbym powiedzieć również o ważnej rzeczy, która będzie działa się już na jutro rozpoczynającym się posiedzeniu Sejmu. Mianowicie jutro dojdzie do drugiego czytania budżetu państwa, a w piątek do trzeciego czytania i głosowania budżetu państwa. Ja zgłosiłem poprawkę do budżetu państwa jako poseł ziemi radomskiej, reprezentant również mieszkańców Pionek i okolic. Moja poprawka do budżetu państwa, która została zgłoszona nosi tytuł Likwidacja składowiska nitrocelulozy na terenie dawnych zakładów produkcji prochu Pronit w Pionkach. Ta poprawka jest przeze mnie podpisana, była również dyskutowana na komisji ds. finansów, a w piątek będzie głosowana na sali plenarnej. W tej sprawie będę również zabierał głos. Ja wspólnie z panem burmistrzem Kowalczykiem i z panem radnym Szałabajem byłem w tym miejscu, gdzie ta nitroceluloza jest. Dzięki uprzejmości pana burmistrza i pana radnego mogłem tam wejść i zobaczyć. Jestem zdruzgotany tym, że te składowiska tak niebezpiecznych materiałów są tuż po drugiej stronie ulicy, gdzie są zabudowania, gdzie są domy jednorodzinne, ale znowu po drugiej stronie tego lasku są również bloki wielorodzinne i dlatego to bardzo ważna rzecz. Na ten cel chcę zabezpieczenia środków w wysokości 10 mln zł. To pozwoliłoby, według mojej rozmowy z władzami miasta na zlikwidowanie tego problemu, który w tej chwili jest zdiagnozowany, ale co nas czeka na dawnych zakładach trudno w tym momencie mówić. Największy i taki pilny problem to zlikwidowanie tych 350 ton nitrocelulozy i tak jak podkreślałem w piątek będzie głosowanie. Ja wierzę, że pozostali parlamentarzyści ziemi radomskiej poprą moją poprawkę. Mam już obietnicę poparcia mojego środowiska politycznego i będziemy mocno forsować żeby 10 mln zł na rezerwę celową, bo wprost chcę utworzenia nowej pozycji w rezerwie celowej na to, aby te 10 mln do Pionek trafiło. A skąd? Zaproponowałem zmniejszenie wydatków w urzędach naczelnych i centralnych organach administracji rządowej. Ministrowie trochę zacisną pasa żeby mieszkańcy Pionek mogli żyć bezpiecznie.

Poseł jest zaskoczony informacjami jakie uzyskał od mieszkańców Pionek, że dworce czynne są jedynie, kiedy otwarta jest kasa biletowa. Nie tak umawiał się, kiedy forsował z PKP otwarcie zamkniętych poczekalni.

Jutro będę dzwonił w tej sprawie – zapewnił. – Otrzymałem informację, że dworzec i poczekalnia będą czynne, również, że będą czynne kasy biletowe i nie było, że to ma być w tych samych godzinach.

W soboty poczekalnia czynna jest do godz. 15:00, a w dni powszednie do godz. 17:00. Niedziele i święta budynki dworców są zamknięte dla podróżujących.

Wrócę do tej sprawy i będziemy zabiegać żeby ten dworzec był otwarty niezależnie od tego czy otwarte są kasy biletowe – uspokajał poseł mieszkańców przybyłych na spotkanie.

13 grudnia 2016 r. poseł Władysław Kosiniak-Kamysz (klub parlamentarny PSL) również głosił poprawkę do budżetu państwa dot. utworzenia nowej rezerwy celowej „Usunięcie odpadów niebezpiecznych – nitrocelulozy, znajdujących się na terenach byłego Zakładu Tworzyw Sztucznych Pronit S.A. w Pionkach”. Kwota dotacji opiewała wtedy na 1 mln 784 tys. zł i nie spotkała się z przychylnością większości posłów.

Przeczytaj również

Komentarze