Ruszyła przebudowa ul. Zakładowej

Ruszyła przebudowa ul. Zakładowej

Długo wyczekiwana inwestycja właśnie ruszyła – odwodnienie ulicy i budowa nowej nawierzchni jezdni oraz chodników. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. W związku z prowadzonymi robotami mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu kołowym i pieszym.

Realizacja inwestycji jest odpowiedzią na postulaty lokalnej społeczności, głównie mieszkańców osiedla. Brak odwodnienia powoduje, iż po ulewnych deszczach i roztopach niemożliwe jest przemieszczanie się samochodów oraz pieszych. Sytuacja ta ponadto doprowadza do zalewania bloków mieszkalnych. Realizacja inwestycji ułatwi w przyszłości podłączenie kolejnych odcinków sieci deszczowej z osiedla oraz podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zadanie polega na odprowadzeniu nadmiaru wód do kolektora deszczowego na skrzyżowaniu ulic. Zakres prac obejmuje roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty zabezpieczające i montażowe związane z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz wypustów deszczowych, odbudowę nawierzchni jezdni i chodników, wykonanie nakładki asfaltowej. Prace obejmą swoim zasięgiem części następujących ulic: Zakładowa, Brzozowa, Parkowa, Spokojna, Sosnowa, Jodłowa.

Wartość inwestycji to 4.402.940,16 zł. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

fot. Kurier Pionkowski

Przeczytaj również

Komentarze