Sesja w trybie korespondencyjnym

Sesja w trybie korespondencyjnym

13 maja 2021 r. odbędzie się kolejna sesja. Tym razem w trybie korespondencyjnym, co może odrobinę dziwić, gdyż właśnie luzowane są obostrzenia, a dzieci i młodzież wracają do nauki stacjonarnej. Przewodniczący Maślanek zadecydował, że forma korespondencyjna ma tu zastosowanie bardziej niż jeszcze 2 miesiące temu, kiedy media donosiły o dziesiątkach tysięcy zakażonych koronawirusem.

Ostatnia sesja w trybie korespondencyjnym odbyła się w listopadzie ubiegłego roku, kiedy rozpędzała się trzecia fala zachorowań. Sesja w trybie korespondencyjnym wyklucza radnych we wzięciu udziału w posiedzeniu. Ogranicza się do podjęcia decyzji na odległość, a i zadawanie pytań kierownikom wydziałów czy nawet burmistrzowi ogranicza się do nadesłania pytań przed rozpoczęciem posiedzenia. Samo głosowanie to czasochłonny proces logistyczny. Najpierw uprawniony kierowca musi pojechać do wszystkich radnych pod wskazany przez nich adres, by mogli oni podpisać listę obecności i odebrać karty do głosowania. Po podpisaniu listy przez co najmniej połowę ustawowego składu rady, przewodniczący może rozpocząć obrady. Kolejny wyjazd kierowcy, to odebranie kart na których radni oddadzą swoje głosy – tym razem aż na 10 projektów uchwał. W tym czasie, zanim kierowca nie powróci do urzędu, zarządzona zostanie przerwa w obradach (około 1,5 – 2 godzinna). Przewodniczący podczas obrad, na wizji, musi otworzyć koperty dostarczone od radnych i odczytać wyniki.

Najbliższa sesja nie dość, że zawiera sporo istotnych uchwał, to jeszcze jej tryb zwołania powoduje, że potrwa kilka godzin, a można było tego uniknąć i przeprowadzić obrady, jak dotąd, chociażby w którymś z budynków Miejskiego Ośrodka Kultury. Obecność na sesji wszystkich radnych oraz kierowników wydziałów pozwoliłoby rozwiać wiele wątpliwości, które dość często występują u niektórych radnych, choć wystarczyłoby wnikliwie przeczytać projekty uchwał i dopytać w urzędzie o szczegóły.

Co ciekawsze, radni będą odbierali materiały na sesję w biurze rady. Urząd miasta jest już otwarty dla petentów, a sami radni mogą spotkać się w biurze, a więc zachowanie reżimu sanitarnego i ograniczenia kontaktów do minimum, jak to ma miejsce w przypadku sesji w trybie korespondencyjnym, nie ma tu zastosowania. 11 i 12 maja, czyli przed sesją, zaplanowane zostały posiedzenia komisji, które również odbędą się w tradycyjnej formie w sali konferencyjnej urzędu.

Przed miejskimi radnymi podjęcie decyzji dotyczących spraw:

  • wyrażenia zgody na utworzenie kąpieliska oraz kreślenia sezonu kąpielowego dla kąpieliska (projekt w tej sprawie przedkładany jest radnym co roku zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne),
  • określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Miasta Pionki w roku szkolnym 2021/2022,
  • określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki (ul. Spacerowej),
  • wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta Pionki w formie wkładu niepieniężnego do spółki ekoPionki zabudowanej nieruchomości w zamian za objęcie udziałów,
  • sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej działki (ul. Radomska) z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  • sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (ul. Ks. J. Popiełuszki),
  • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego (650.776,00 zł na budowę obiektu mostowego wraz z rozbudową drogi powiatowej Ul. Spacerowa i Polna),
  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2021,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2033.

Po podjęciu decyzji przez radnych w formie oddania głosu na kartach do głosowania i przekazania ich do urzędu, przewodniczący zaplanował zamknięcie obrad. Ponieważ będzie to nadzwyczajna sesja, nie będzie miejsca na odczytywanie pism czy oświadczeń oraz zadawania pytań niezwiązanych z treściami uchwał.

Przeczytaj również

Komentarze