Sieć kanalizacyjna w ul. Świerkowej

Sieć kanalizacyjna w ul. Świerkowej

Od ok. 40 lat mieszkańcy ul. Świerkowej czekają na sieć kanalizacyjną. Lata oczekiwań i pisania petycji do władz miasta, by ktoś wreszcie dostrzegł ich problem i zechciał wprowadzić w XXI wiek. Słali pisma i prośby do każdego z burmistrzów miasta i sami nie wierzą, że wreszcie przyniosło to rezultat.

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o. rozpoczęło w dn. 07.10.2021 r. inwestycję pn. „Budowa Odcinka Sieci Kanalizacyjnej w ul. Świerkowej w Pionkach”. Jej przedmiotem jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej z PVC o średnicy DN 200 mm i długości 365,2 m.

Planowany termin zakończenia prac to 30.11.2021 r. Koszt inwestycji wynosi 241.071,00 zł brutto.

Przeczytaj również

Komentarze