Spotkanie mieszkańców z PWKC w sprawie gruntów pod ciepłownię

Spotkanie mieszkańców z PWKC w sprawie gruntów pod ciepłownię

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze Sp. z o. o. w uzgodnieniu z Pionkowską Spółdzielnią Mieszkaniową zaprasza na zebranie w sprawie przekazania gruntów pod budowę małych osiedlowych kotłowni gazowych, w ramach modernizacji systemu ciepłowniczego w Pionkach.

PWKC zwraca się z uprzejmą prośbą o przybycie właścicieli mieszkań i członków Spółdzielni z budynków ul. J. Słowackiego 3, 7, 9, 11, 13, 15 oraz ul. M. Konopnickiej 12 i 14 na spotkanie dotyczące uzgodnień modernizacji budynku wymiennikowni zlokalizowanej przy ul. J. Słowackiego 7.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 12 grudnia 2019 r. o godzinie 16:30 w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pionkach przy ul. J. Słowackiego 4.

Zarząd PWKC i PSM

Przeczytaj również

Komentarze