Sprzedaż działki przy ul. Wspólnej

Sprzedaż działki przy ul. Wspólnej

Robert Kowalczyk odpowiedział mieszkańcom na ich petycję w sprawie sprzedaży działki nr 1461/217 położonej przy ul. Wspólnej.

W odpowiedzi na Państwa petycję dotyczącą odstąpienia od sprzedaży nieruchomości przy ul. Wspólnej, oznaczonej jako działka nr 1461/217 informuję, że zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym do zadań burmistrza miasta należy m.in. gospodarowanie mieniem komunalnym. To dzięki racjonalnemu gospodarowaniu mieniem, samorząd gminny może się rozwijać pozyskując inwestorów. Przedmiotowy teren od lat zaniedbany, w złym stanie sanitarnym i biologicznym jest miejscem stojących wód opadowych, a także zalegania śmieci i innych odpadów pozostawianych przez mieszkańców Pionek i okolic.

Tymczasem znajduje się on w Tarnobrzeskiej Strefie Ekonomicznej, a zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego powinien zostać zagospodarowany jako teren przemysłowy, rzemieślniczy oraz usług komercyjnych. O to m.in. starali się poprzedni włodarze miasta Pionki oraz radni wybierani w wolnych i demokratycznych wyborach.

Szanując złożone przez wielu mieszkańców Pionek podpisy, pod stanowiskiem dotyczącym wyłączenia ze sprzedaży działki nr 1461/217 bardzo wnikliwie pochyliłem się nad argumentacją przedstawioną w petycji. Przeprowadziłem wiele rozmów zarówno z osobami, które podpisały petycję jak też z osobami, które odmówiły jej podpisania.

Jak wynika z relacji mieszkańców, podpisy zbierały osoby związane politycznie z moją konkurentką na stanowisko burmistrza Miasta Pionki oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie budownictwa, w tym w tej części miasta, strasząc mieszkańców przede wszystkim uciążliwością przejeżdżających samochodów wielkogabarytowych, a także niebezpieczeństwem związanym z zakładem przemysłu chemicznego zlokalizowanym na tym terenie.

Taka argumentacja jest nieprawdziwa, a wręcz wprowadza mieszkańców w błąd, gdyż samochody wielkogabarytowe nie mogą poruszać się po drogach gminnych zlokalizowanych przy ul. Polnej, a zakład produkcji chemicznej, który zlokalizowany jest od 10 lat przy ul. Wspólnej jest cenionym pracodawcą na pionkowskim rynku. Warto w tym miejscu również zaznaczyć, że problematyczna działka znajduje się w uchwale budżetowej na 2019r. jako nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w przetargu nieograniczonym, do którego mogą przystąpić wszyscy bez ograniczeń.

Rozpatrując Państwa petycję starałem się rozważyć wszystkie „za" i „przeciw" i postanowiłem podtrzymać swoją decyzję o sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, gdyż zadaniem burmistrza jest przede wszystkim rozwijanie miasta poprzez stwarzanie warunków dla rozwoju przedsiębiorstw, a co za tym idzie nowych miejsc pracy.

Siłą każdego samorządu są jego mieszkańcy i przedsiębiorcy. Naszemu miastu w ciągu ostatnich 20 lat ubywało zarówno jednych jak i drugich, dlatego najwyższy czas rozpocząć odwracanie tych tendencji.

Robert Kowalczyk

Przeczytaj również

Komentarze