Sprzedaż mieszkań komunalnych – informacja drogą „pantoflową”

Sprzedaż mieszkań komunalnych – informacja drogą „pantoflową”

Radni w dniu 19 grudnia podjęli uchwałę w sprawie podniesienia bonifikaty przy sprzedaży lokali komunalnych. Na wykup mieszkania z 95% bonifikatą mieszkańcy będą mieli czas do końca przyszłego roku. Kierownik wydziału gospodarowania mieniem twierdzi, że informacja najszybciej trafi do zainteresowanych mieszkańców metodą szeptaną i nie ma konieczności powiadamiania ich w innej formie.

Mieszkańcy lokali komunalnych mają szansę nabyć swoje mieszkania za 5% ich wartości (jednorazowa zapłata). Z takiego przywileju mogą skorzystać tylko do końca 2019 r. najemcy, którzy nie posiadają zadłużeń czynszowych, w ostatnich 3 latach przed złożeniem wniosku nie korzystali z pomocy w formie umorzenia zaległości czynszowych, a umowę najmu mają podpisaną na czas nieokreślony. Mieszkania zakupionego z bonifikatą nie będzie można sprzedać w ciągu 5 lat od momentu zakupu.

W programie gospodarowania zasobem mieszkaniowym rada poprzedniej kadencji podjęła uchwałę mówiącą o sprzedaży w roku 2018 aż 60 mieszkań z bonifikatą 60%. Poprzedni burmistrz oraz niektórzy radni przekonywali, że na wykup mieszkania z niższą bonifikatą znajdzie się sporo chętnych i nawet osobiście znają takich, którzy zadeklarowali chęć zakupu po wyższej cenie. Po zatwierdzeniu programu i podjęciu uchwały o obniżce bonifikaty do urzędu zgłosiło się 10 najemców mających chęć zakupić mieszkanie komunalne. Ostatecznie nie doszło do sprzedaży żadnego z tych lokali ze względu na cenę.

Najemca, który wykupi mieszkanie z bonifikatą w przeciągu 5 lat nie będzie mógł go sprzedać, bo będzie musiał zwrócić bonifikatę – mówiła Danuta Zygadło, kierownik wydziału gospodarowania mieniem gminy.

Ile było takich wniosków niezałatwionych przez poprzedniego burmistrza przy tej bonifikacie 95%? – dopytywał Grzegorz Wąsik. – Rozumiem, że takie wnioski wpłynęły o przekształcenie prawa własności.

Danuta Zygadło wyjaśniła, że poprzedni burmistrz postanowił nie przeznaczać mieszkań do sprzedaży w latach 2017-2018, choć wpłynęło ok. 50 wniosków o wykup mieszkania. W tej chwili miasto w swoich zasobach ma 360 mieszkań komunalnych bez lokali z tzw. hotelach, ale nie wszystkie mogą być sprzedane na preferencyjnych warunkach.

Wycena lokalu po stronie najemcy

Wycena mieszkania leży po stronie miasta z tym, że przy sporządzaniu dokumentu do aktu notarialnego będziemy próbowali umówić się, bo to już jest wtedy porozumienie na stopie cywilnej, żeby koszty te ponosił nabywca – wyjaśniała Danuta Zygadło.

Ta bonifikata 95% jest bardzo duża. Za poprzedniego burmistrza nie wszyscy zdążyli skorzystać, bo w pewnym okresie burmistrz zatrzymał sprzedaż, a było troszkę chętnych – głos zabrał Tomasz Łyżwa. – Powiem tak, troszkę mnie zastanawia, bo w budżecie mamy wpisane 680 tysięcy dochodu z planowanych mieszkań. Ja sobie przyjąłem taką średnią cenę takiego mieszkania na ok. 100 tys. mniej więcej, to jeśli chcielibyśmy zrealizować tą kwotę, którą mamy zapisaną w budżecie, to musielibyśmy sprzedać ok. 140 mieszkań z tą bonifikatą 95%. Ja rozumiem, że z tą bonifikatą 60% nie było chętnych chociaż poprzedni pan burmistrz nas zapewniał, że ma takie osoby, a jak się okazało – nikt z tego nie skorzystał. Chciałem zapytać czy znajdzie się tyle chętnych, no nie wiem czy pan burmistrz zakłada, że sprzedamy tych 140 mieszkań, czy ewentualnie tego punktu nie zrealizujemy? My poprawiamy poprzednią uchwałę i tu robimy taki termin roczny z którego mogą skorzystać potencjalni nabywcy. Po okresie tego roku będzie obowiązywała jakby zniżka 60%. Czy jest podyktowany ten rok taki tego wykupu z większą bonifikatą i czy jest szansa żebyśmy uzyskali 680 tys. ze sprzedaży tych mieszkań?

To są plany. Każda taka sprzedaż obarczona jest ryzykiem (…). Mamy mieszkań 360, więc zobaczymy – odpowiedziała kierownik wydziału gospodarowania mieniem. Danuta Zygadło nie wiedziała ile mieszkań z zasobów komunalnych jest zadłużonych, a tym samym nienadających się do sprzedaży. – Ludzie jeśli mają jakieś zadłużenia, próbują je spłacać wiedząc, że mogą je wykupić później.

Zbigniew Belowski w minionej kadencji próbował przekonywać, że warto pozostawić mieszkańcom możliwość wykupu mieszkań komunalnych za 5%. Głównie chodziło mu wtedy o sprzedaż mieszkań zakładowych, które po upadku przedsiębiorstw przeszły w posiadanie miasta, a osoby zamieszkujące je w chwili przydziału musiały wpłacić wkład własny przed odbiorem kluczy.

Jest ciśnienie, jest presja społeczna z której my musimy się wywiązać – mówił. – Ogromna część ludzi została zatrzymana w pół drogi. Stwarzamy szansę jednoroczną żeby wypełnić tę lukę. Sytuacja jest klarowna: mamy rok czasu, nie może być zadłużenia (…). Popatrzcie państwo sami jaki jest efekt pozytywny, kiedy blok należy do wspólnoty. Unormuje się również kwestia przy zmianie własności działek. Ludzie będą mieli świadomość tego, że są również gospodarzami tego terenu wokół budynku, to daje w pewnym stopniu taką perspektywę cywilizacyjnego podejścia do tematu.

Burmistrz realizuje program wyborczy

Wojciech Maślanek przypomniał, że w trakcie kampanii wyborczej kandydat na burmistrza podczas spotkań z mieszkańcami ciągle słyszał pytania o przywrócenie 95% bonifikaty.

W imieniu mieszkańców dziękuje panie burmistrzu za przygotowanie tego projektu uchwały i spełnienie jednego punktu z programu wyborczego – mówił przewodniczący rady.

Wszyscy radni głosowali za przyjęciem uchwały oprócz Wioletty Grzywacz, która wstrzymała się od głosu.

Apel radnego do mieszkańców

Po głosowaniu swoje oświadczenie wygłosił Tomasz Łyżwa:

Do końca nie byłem pewny czy zagłosuję za tą uchwałą, bo tu rachunek ekonomiczny dla miasta jest niezbyt korzystny, ale rozumiem, że sprawa takiej wyższej konieczności społecznej żeby uregulować te sprawy mieszkaniowe w Pionkach jest ważniejsza niż rachunek ekonomiczny. Przy tej okazji chciałem zaapelować do mieszkańców żebyście skorzystali państwo z tego czasu, bo to jeden rok i kto zamierza takie mieszkanie wykupić, to złożyli stosowne wnioski o wykup tego mieszkania, bo później już nie będzie można tego zrobić.

Zbigniew Belowski przypomniał, że opowieści o chętnych chcących zakupić mieszkania za 60% wartości, to były jedynie opowieści. Uzmysłowił wszystkim, że miasto korzysta w określonej puli pieniędzy w budżecie i przy preferencyjnej sprzedaży może i miasto traci określone kwoty, ale jednocześnie korzysta na odpowiedzialności właściciela za swój majątek.

Spróbujmy w tej radzie czasami rozmawiać o niektórych rzeczach nie mówić tylko i wyłącznie w kategoriach finansowych – mówił. – Myślę, że nadszedł czas żebyśmy mówiąc o szkołach, kulturze i innych nie przekładali wszystkiego na budżet, bo to nie jest kwestia wyłącznie finansowa. Z własnego doświadczenia wiem, że ludzka odpowiedzialność za powierzone zadanie czy mienie generuje ogromną aktywność własną, siłę twórczą napędową, która daje dodatkowe efekty, które nie są wymierne w sensie finansowym.

Urzędnicy informację dla mieszkańców mogą wywiesić na klatkach schodowych

Grzegorz Wąsik zaproponował, dla zmniejszenia kosztów wyceny mieszkań, aby dokonać wspólnej wyceny puli mieszkań na sprzedaż. Danuta Zygadło wyjaśniła, że do tej pory miasto wyłaniało w drodze zapytania ofertowego skierowanego do kilku rzeczoznawców, jednorazowe zgłoszenie z tą świadomością, że wybierze najtańszego oferenta, który już później będzie wyceniał kolejne mieszkania.

Mam taką propozycję żeby do najemców mieszkań komunalnych, które mogą być sprzedane, wysłać taką informację, że jest możliwość wykupu, bo nie wszyscy korzystają z internetu, nie wszyscy czytają prasę – mówił Piotr Nowak. – Wysłać taką informację do wszystkich i zobaczyć ile osób się zgłosi, a informacja dotrze w ten sposób do wszystkich osób zainteresowanych. To nie będzie duży koszt.

Nie było jeszcze głosowania nad uchwałą, a już w mieście jest głośno, że takie coś będzie – przekonywała Danuta Zygadło. – Podawanie sobie z ust do ust, to jest chyba najskuteczniejsza metoda. Możemy wywiesić w klatkach.

Proszę państwa, ale naprawdę zostawcie urzędowi te sprawy proceduralne. Naprawdę tu siedzą ludzie, którzy się tym zajmują od lat i nic zdrożnego nie zrobią – odezwał się na koniec burmistrz.

Podjęta przez radnych uchwała o 95% bonifikacie będzie obowiązywała od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Osoby chcące wykupić lokal komunalny muszą w tym czasie złożyć stosowny (nowy) wniosek. Ostateczną decyzję o sprzedaży konkretnego lokalu podejmie burmistrz.

Przeczytaj również

Komentarze