Stołówka dla ubogich

Stołówka dla ubogich

W naszym mieście od 20 lat działa jadłodajnia w której żywią się osoby najuboższe. Liczba korzystających z ciepłego posiłku w stołówce to ponad 20 osób w każdym miesiącu z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych. Ksiądz Stanisław Bujnowski skierował pismo do burmistrza, że zmuszony jest zamknąć stołówkę Caritas z dniem 31 grudnia.

Treść pisma ks. St. Bujnowskiego brzmi dramatycznie. Stołówka ma zostać zamknięta z powodu braku środków na funkcjonowanie. Radni miejscy również na sesjach podnosili temat dofinansowania dla Caritasu, które corocznie otrzymywał ksiądz, a teraz „wstrzymano” wypłaty.

Zgodnie z dokumentami łączna kwota dotacji w roku 2020 z tytułu pomocy społecznej jaka została wypłacana na rzecz Caritas przez miasto to 34 211 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał 18 136 zł, a z Urzędu Miasta udzielono dotacji:

  • 10 marca – 2 500 zł,
  • 1 września – 5 000 zł,
  • 20 października – 1 500 zł,
  • 1 grudnia – 1 500 zł.

Dodatkowo urząd wpłacił do Banku Żywności 2 500 zł i sfinansował kwotą 3 750 zł pięć transportów produktów spożywczych (ponad 60 t), która została rozdysponowana wśród osób potrzebujących. Urząd udostępnił także budynek, który spełniał wymogi magazynowania produktów otrzymanych od Banku Żywności.  

W latach poprzednich Parafialny Zespół „Caritas” wspierany był z budżetu środkami na prowadzenie stołówki dla ubogich, pomoc żywnościową dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, nie objętych pomocą MOPS.

W 2020 r. w ramach środków przyznawanych z konkursu (zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Gminy Miasta Pionki z organizacjami pozarządowymi) zespół Caritas i parafia św. Barbary otrzymali 5 000 zł, a poza konkursem 5 500 zł. W 2019 r. parafia i zespół Caritas otrzymali łącznie 23 000 zł, w 2018 r. 21 000 zł, a w 2017 tylko 12 000 zł.

Władze miasta zapewniają, że choć ks. St. Bujnowski zapowiada zamknięcie jadłodajni, to najubożsi z terenu miasta nie zostaną bez stołówki, która dla wielu osób jest jedynym miejscem w którym mogą spożyć ciepły posiłek. W chwili obecnej prowadzone są rozmowy, a współpraca z Caritas trwa nadal i żadna ze stron nie zamierza z niej rezygnować.

Przeczytaj również

Komentarze