Struzik: To miejsce jest skazane na sukces

Struzik: To miejsce jest skazane na sukces

Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego przyjechał z wizytą gospodarską do Pionek. Głównym celem wizyty było podpisanie umowy na dofinansowanie w kwocie ponad 2 mln zł modernizacji targowiska miejskiego Manhattan. Odwiedził również Ośrodek Staw Górny i budynek dawnej elektrociepłowni znajdującej się na Pronicie.

Wizyta Adama Struzika i Rafała Rajkowskiego wraz z towarzyszącymi im radnymi sejmiku Tomaszem Śmietanką oraz Leszkiem Przybytniakiem, rozpoczęła się od wizyty w urzędzie miasta i podpisania umowy na modernizację targowiska.

Mamy dzisiaj w Pionkach szczególny dzień – odwiedziny marszałka Adama Struzika, wicemarszałka Rafała Rajkowskiego oraz radnych Mazowsza, których bardzo serdecznie w naszym mieście witam – mówiła Robert Kowalczyk. – Ostatni raz 2 lata temu był pan na takiej wizycie gospodarczej w naszym mieście i po tej wizycie dużo się zaczęło w tym naszym mieście dziać. Wspomaga pan to nasze miasto różnego rodzaju środkami finansowymi. Pana przedstawicielem w naszym mieście jest pan wicemarszałek Rafał Rajkowski, który mógłby powiedzieć, że jest stałym bywalcem naszego miasta, z czego bardzo się cieszymy.

To był szczególny dzień dla Pionek, bo w przededniu dnia samorządowca, marszałek wsparł pionkowski samorząd znacznymi środkami finansowymi.

To umowa ważna nie tylko dla naszego miasta, ale również dla naszego regionu, dla całej społeczności miejskiej, jak i wiejskiej, bo dotyczy ona pionkowskiego targowiska z którego korzystają nie tylko nasi mieszkańcy, ale również ci z okolicznych miejscowości – kontynuował burmistrz. – Ważne jest również dlatego, że rolnicy z naszego regionu mogą tutaj swoje produkty sprzedawać. Bardzo serdecznie panu marszałkowi i całemu zarządowi za to dziękujemy.

Adam Struzik mówił, że faktycznie wizyta związana jest bezpośrednio z podpisaniem umowy wsparcia dla tej ważnej inwestycji. Dodał, że zostanie ona zrealizowana w ramach instrumentu równomiernego rozwoju województwa na który samorząd województwa przeznaczył 150 mln zł by wesprzeć w sumie 88 inwestycji ważnych z punktu widzenia środowiska lokalnego. Są to inwestycji różnego typu: edukacyjne, gospodarcze, drogowe, a jednym z takich właśnie projektów jest modernizacja naszego targowiska.

Generalnie opieramy się na takich zasadach jak samorządność, jak solidarność pomiędzy poszczególnymi kategoriami samorządów, jak subsydialność, czyli pomocniczość – mówił Adam Struzik. – To właśnie ta zasada pomocniczości powoduje, że jeśli jakaś wspólnota nie może sobie z jakimś problemem poradzić , to sięga po pomoc w tej kategorii wyższej samorządu. W sumie realizujemy bardzo wiele projektów wsparcia, gdybyśmy wszystkie je zliczyli, a są to np. wsparcie dla zabytków, dla dróg, produkcji rolniczej, dla organizacji pozarządowych, też dla obiektów sportowych, to ta suma byłaby około 0,5 mld zł w tym roku, co przy 4 mld budżecie wojewódzkim, to widać, że my się staramy naszymi środkami dzielić. Pionki są takim miastem w którym ten proces przemian jest bolesny. Trzeba powiedzieć, że w wyniku przekształceń lat 90-tych, restrukturyzacji przemysłu, która tutaj miała miejsce, to ta wspólnota zmaga się ciągle z różnymi wyzwaniami. Myślę, że udało się już bardzo wiele zrobić, bardzo wiele obiektów zrewitalizować, również przy pomocy środków europejskich. Chcę powiedzieć, że w tej chwili prowadzimy negocjacje z polską stroną rządową odnośnie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Dzięki roztropności udało nam się podzielić województwo statystycznie i uratowaliśmy w ten sposób dla Polski i dla Mazowsza myślę, że ok. 1,5 mld euro. Dzisiaj na stole jest propozycja, jeżeli chodzi o Regionalny Program Operacyjny polityki spójności, to jest oczywiście w negocjacjach, ale około 1 mld 660 mln euro. Też dzięki naszym staraniom i wieloletniej walce o to, będzie ta część, poza metropolią warszawską, objęta też programem operacyjnym Polska Wschodnia. Mówię to dlatego żeby burmistrz i rada po prostu przygotowywali w tej chwili projekty pod nowe nabory, pod nowe cele i działania w ramach tej polityki, którą organizuje Unia Europejska w najbliższym siedmioleciu (…). W dalszym ciągu jesteśmy zainteresowani kwestią elektrowni, która jest w Pionkach. Jest to poważne wyzwanie, ale będziemy rozmawiać z panem burmistrzem na ten temat.

Marszałek mówił o tym, że przejęcie budynku elektrowni w Radomiu zaowocowało miejscem, które jest jednym z nielicznych, wysoce eksponowanych i znakomicie wykorzystywanych obiektów. Dopowiedział, że niewykluczone iż samorząd mazowiecki chciałby w Pionkach stworzyć integralną część dla MCSW Elektrownia.

To jest oczywiście ogromne wyzwanie i dzisiaj mogę powiedzieć tylko, że będziemy się starali czy to z Polski Wschodniej, czy z Programu Operacyjnego, naszego wojewódzkiego, być może znaleźć finansowanie do tego. Nie chcę żeby zabrzmiało to już jak deklaracja, bo musimy z władzami miasta spokojnie wszystko uzgodnić.

Adam Struzik złożył również życzenia Robertowi Kowalczykowi i wszystkim współpracownikom oraz całej radzie miasta z okazji jutrzejszego Dnia Samorządowca:

Myślę, że jak będziemy opierali nasz kraj i nasze województwo na samorządności, to będziemy odnosić sukcesy. Nie ma dziś żadnych powodów żeby to województwo dzielić. Te pieniądze, które tutaj są (dofinansowanie modernizacji targowiska), to jest przejaw tej dystrybucji. 87% naszych dochodów pochodzi z obszaru metropolitarnego i tylko 13% z tej pozostałej części. Natomiast wydatki kształtują się odwrotnie – 65% w obszarze poza metropolią i tylko 35% w obszarze metropolii. Dlatego ten, kto nawołuje do podziału województwa, nie ma ani wiedzy, ani fundamentalnej roztropności żeby to województwo dzielić (…). Życzę pomyślności, możecie zawsze na nas liczyć, będziemy razem tę politykę realizowali w sposób przejrzysty i oby w czasie jak najdłuższym.

Wicemarszałek Rafał Rajkowski dodał, że okoliczność podpisania umowy na modernizację targowiska jest zwieńczeniem wszystkich rozmów, które miał okazję przeprowadzić wraz z marszałkiem i burmistrzem.

To jest jakby kolejny etap i dobra informacja dla mieszkańców, bo tego wsparcia ostatnimi czasy jest naprawdę bardzo dużo, bo od inwestycji drogowych do inwestycji, która będzie dotyczyła bloków socjalnych. To są rzeczy na które czekali mieszkańcy przez wiele, wiele lat. O ile mnie pamięć nie myśli, to te pieniążki, które bezpośrednio trafiają do gminy miasta Pionki, była o nie podjęta próba przez pana burmistrza, by pozyskać je w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To się nie udało, ku mojemu również zdziwieniu, bo jeżeli nie na takie inwestycje rozwojowe, to na jakie inwestycje są przeznaczone te pieniądze? Bo możemy oczywiście przeznaczać na baseny, na doświetlenie ulic, jak w wielu przypadkach miało to miejsce w samorządach, które są bardziej przychylnym okiem traktowane przez administrację rządową, a nie o to chodzi. Chodzi o to aby dokonywać diagnozy rzeczywistych potrzeb i w tym przypadku myślę, że każda inwestycja dzięki decyzjom zarządu broni się właśnie pod względem merytorycznych potrzeb wszystkich mieszkańców. Chcę bardzo serdecznie podziękować za dobrą współpracę z samorządem miasta Pionki. Tu również podziękowania dla radnych za kwestię dobrej współpracy w radzie, choć wiadomo, że często z tym bywa bardzo różnie i pewnego rodzaju napięcia towarzyszą, ale nie wyobrażam sobie, że dla rozwoju tej gminy żeby ktoś chciał, albo próbował blokować ważne zadania, które muszą być zrealizowane i na które mieszkańcy czekali bardzo długo. Panie marszałku, przy tej okazji bardzo dziękuję, bo przecież ten instrument to też godziny naszych wewnętrznych rozmów, które inwestycje są ważne i tu podziękowania również dla ambasadorów tej ziemi, kolegów radnych Leszka i Tomka. W tym przypadku uważam, że przebudowa tego targowiska, oczekiwana kilkanaście lat, jak nie kilkadziesiąt, za chwilę stanie się faktem i wszyscy będziemy z tego dumni.

Leszek Przybytniak, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich zaznaczył, że ogromnie cieszy się, że może gościć w Pionkach. Wyraził również nadzieję, że programy, które dedykują samorządowcy Mazowsza gminom i miastom, będą efektywne w jak największym procencie.

My, jako radni, cieszymy się każdą, nawet najmniejszą inwestycją i dziękujemy za to, że samorządowcy Mazowsza podejmują wyzwania dotyczące budowy, rozwoju naszego Mazowsza. Jako przewodniczący komisji ogromnie cieszę się, że podjęliście się przebudowy targowiska, które służy ludziom bezpośrednio i właśnie to jest chyba najważniejsze, że my, jako samorządowcy jesteśmy po to, żeby naszym mieszkańcom żyło się lepiej i lepiej się funkcjonowało. Za to bardzo dziękuję i życzę by w dalszej części naszego funkcjonowania Pionki rozwijały się pozytywnie.

Najbliższe mojemu sercu są Kozienice, gdzie się urodziłem, ale zaraz po Kozienicach są Pionki, bo to najbliższy sąsiad – mówił Tomasz Śmietanka, były burmistrz Kozienic. – Zawsze czuję się u was jak z wizytą u dobrego sąsiada i w relacjach dobrosąsiedzkich od zawsze ze wszystkimi burmistrzami, i za to bardzo serdecznie dziękuję. Panowie marszałkowie nawiązali do Dnia Samorządowca, pamiętajmy, że zgodnie z Konstytucją Polska lokalna i Polska regionalna jest tak samo ważna jak Polska centralna, rządowa, że te dwie Polski stanowią jedna naszą Ojczyznę i pięknie, komplementarnie się uzupełniają w swoich zadaniach, każda w swoich dobrze realizowanych, a samorządy lokalne, terytorialna są najbliżej swoich mieszkańców i to one kształtują tak naprawdę jakość życia wspólnot lokalnych. Jest to fundament Rzeczpospolitej Polskiej, a zwieńczeniem tego jest ten dach w postaci Polski centralnej. Stąd też bardzo się cieszę, że Pionki mają bardzo trwałe i mocne fundamenty, że mają dobre perspektywy, że mają dobrego gospodarza i że samorząd województwa, zarząd województwa, pan marszałek jest przychylny Pionkom, a ja też mam w tym swój skromny udział.

Na zakończenie wizyty w Urzędzie Miasta podpisano umowę na 2 mln 064 tys. zł, które będą wkrótce widoczne w postaci zmodernizowanego placu handlowego przy ul. Sienkiewicza. Robert Kowalczyk podziękował gościom za ciepłe słowa oraz za to, że dbają o nasze miasto. Dodał, że obydwa samorządy nie współdziałają ze sobą tylko dla pozyskania pieniędzy, ale przede wszystkim po to, by coś dobrego zrobić dla mieszkańców.

W imieniu naszych mieszkańców chciałem bardzo serdecznie podziękować i mam nadzieję, że będziecie jeszcze o nas pamiętali.

Ponieważ marszałek przyjechał z wizytą studyjną, chciał również zobaczyć obiekty, którymi jest zainteresowany by je rewitalizować, ale również obejrzał Ośrodek Staw Górny do którego modernizacji również dołożył środki finansowe.

Pierwszy w planie wizyty był Ośrodek Edukacyjny Kozienickiego Parku Krajobrazowego w Augustowie, gdzie znajduje się budynek zabytkowej łuszczarni szyszek, czyli miejsce w którym pozyskuje się nasiona.

Mamy taki pomysł żeby nabyć ten stary obiekt po to, by w przejawie tej kultury leśnej miał swój udział – wyjaśnił Adam Struzik. – Taka wizyta ma swój cel gospodarczy, ale także roboczy by zobaczyć co dalej trzeba zrobić.

Ośrodek Staw Górny zachwycił Adama Struzika, który stwierdził, że jest to miejsce skazane na sukces. Ostatni raz wizytował staw w 2015 r. kiedy szukano pomysłu, co zrobić z niewykorzystanym i zapomnianym potencjałem tego miejsca. Przez lata zaniedbywany plac niszczał i zarastał dziką roślinnością, a woda nie nadawała się do kąpieli, choć amatorów nie brakowało. Dopiero w poprzedniej kadencji pionkowskiego samorządu okazało się, że jednak można doprowadzić wodę do użytkowej czystości i mieć kąpielisko, a także pozyskać pieniądze na rewitalizację terenu obok zalewu. W tej kadencji kontynuowane są prace, które rozpoczęto w latach poprzednich i już w najbliższą niedzielę odbędzie się oficjalne otwarcie ośrodka połączone z obchodami Dnia Dziecka.

Dlaczego Manhattan?

Adam Struzik zapytany o to dlaczego samorząd Mazowsza zdecydował się wesprzeć finansowo modernizację Manhattanu, małego targowiska, które przez lata niedoinwestowane, popadło w ruinę, odpowiedział:

Cywilizuje to przestrzeń, gdzie ludzie sprzedają swoje towary. To jest oferta dla małych przedsiębiorców, dla mikro producentów, dla rolników, a nawet dla gospodyń wiejskich, które chciałyby swoje produkty regionalne lokalnie sprzedawać. To jest takie miejsce pewnej aktywności gospodarczej, tej mikro przedsiębiorczości. A poza tym ludzie zasługują na to, by zakupy robić w przyzwoitych warunkach, ale również w warunkach norm sanitarnych.

Budynek EC-1

Marszałek zachwycił się obiektem dawnej elektrociepłowni 6 lat temu, gdy wizytował nasze miasto. Szukał pomysłu na zagospodarowanie budynku, który jest perłą architektury regionu. Wtedy pojawił się pomysł Zbigniewa Belowskiego – ProjectART, czyli stworzenie miejsca wieńczącego Muzeum Rzeźby w Orońsku i MSCW Elektrownia w Radomiu.

To jest ogromne wyzwanie – mówił Adam Struzik. – Rozmawiamy z panem burmistrzem, bo chcielibyśmy przejąć to miejsce na cele kulturalne i wydaje się, że to jest najbardziej sensowny pomysł, np. jako oddział Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Powstał tam naprawdę piękny obiekt, organizowane są tam znakomite wystawy. Na to jednak potrzeba kilkadziesiąt milionów złotych i to tak ostrożnie szacowanych. Budynek w Radomiu przejęliśmy w tragicznym stanie, dużo gorszym niż ten w Pionkach, a teraz mamy jeden z ciekawszych obiektów.

Faktycznie budynek EC-1 wygląda odstraszająco, jednak wiele osób dostrzega jego ogromny potencjał, który można wykorzystać. Sama bryła obiektu zachwyca i daje mnóstwo możliwości. 6 lat temu Adam Struzik wizytował to miejsce również wewnątrz i trudno mu zrozumieć dlaczego część radnych miejskich, którym powinno zależeć na ocaleniu obiektu, jest przeciwna jego zabezpieczeniu, uznając, że najlepiej jest go wyburzyć.

To jest szczególne miejsce w historii rozwoju Pionek – mówił obecny na spotkaniu Zbigniew Belowski. – Obiekt króluje nad całym miastem i nawet w takim stanie przyciąga wiele osób z różnych stron Polski i nie tylko.

Podsumowanie wizyty

Robert Kowalczyk był zadowolony z wizyty samorządowców Mazowsza, gdyż mogli sami przekonać się, że Pionki nie marnują pieniędzy jakie uzyskały w ramach wsparcia.

Pokazaliśmy co już zrobiliśmy, ale także pokazujemy to, co chcielibyśmy jeszcze w naszym mieście zrobić. Widzimy chęć wsparcia, widzimy to, że marszałkowie i radni doceniają to, co nasi mieszkańcy chcą w tym mieście zrobić i na pewno będą nas wspierać.

Przeczytaj również

Komentarze