Świetlica TPD bez finansowania na 2020 rok

Świetlica TPD bez finansowania na 2020 rok

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci działa w Pionkach nieprzerwanie od 1974 r. W tym roku starostwo wycofało się z finansowego wsparcia świetlicy środowiskowej. TPD stanęło przed widmem likwidacji, a pracownicy otrzymali wypowiedzenia.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to stowarzyszenie, które w Polsce działa od 1919 r. na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin. W Pionkach TPD powstało w 1974 r. i organizowało pomoc rzeczową, a od 1993 r. działa świetlica środowiskowa, która dożywia dzieci 5 razy w tygodniu, pomaga w wyrównaniu braków edukacyjnych, świadczy pomoc opiekuńczo-wychowawczą, zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i ich rodziców, zajęcia z pedagogiem dla dzieci i rodziców, organizuje i zagospodarowuje czas wolny, organizuje akcje „Zima w mieście”, „Lato w mieście” czy imprezy okolicznościowe: Wielkanoc, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Wigilia itp.

Do tej pory blisko 99% środków finansowych na prowadzenie działalności pochodziło z budżetu Starostwa Powiatowego w Radomiu, jednak na 2020 r. TPD Pionki nie zostało w ogóle uwzględnione. W 2019 r. otrzymało dotację w wysokości 198 tys. zł, która pozwoliła na zatrudnienie pracowników, wyżywienie dzieci, zakup materiałów oraz opłaty za media oraz różnego rodzaju usługi. Miasto Pionki udostępnia bezpłatnie lokal o powierzchni ok. 230 m² dla potrzeb 60 dzieci oraz dofinansowuje działania w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych. Oprócz tego TPD pozyskuje pomoc rzeczową od różnych fundacji i tak np. na rok 2020 „Fundacja Tesco” będzie wspierała towarzystwo bonami na łączną kwotę 12 tys. zł do wykorzystania w ich sklepach.

Niestety w tym roku będziemy borykać się z ogromnym problemem, jakim jest brak środków finansowych na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników i prowadzenia świetlicy – mówi prezes TPD Emilia Mąkosa. – Tym bardziej, że od 1 stycznia wzrosły koszty płacy minimalnej oraz opłaty za media. Wszystkie pracownice towarzystwa otrzymały już wypowiedzenia umów o pracę, łącznie ze mną. Nie mamy zagwarantowanych środków na płace na cały rok i stąd taka konieczność.

Widmo podwyżki płacy minimalnej już w zeszłym roku budziło niepokój, bo w TPD nikt nie zarabia więcej niż najniższa krajowa.

Podczas sesji Rady Powiatu, która odbyła się w dniu 29 listopada 2019 r. starosta Waldemar Trelka odpowiadał na pytania radnych dlaczego TPD Pionki nie otrzyma dotacji.

To rzeczywiście była moja propozycja, moja inicjatywa, podpisuję się pod tym abyśmy już nie utrzymywali tego TPD – mówił starosta. – Dawanie pieniędzy, nie chcę powiedzieć, że za nic, ale czy się stoi, czy się leży 180 się należy, to jest jednak sprawianie, że ubezwłasnowolniamy czy poszczególnych ludzi czy całe instytucje, które siłą rzeczy są zmonopolizowane przez jedno źródło dostępu do pieniędzy i jeśli to źródło wysycha i jest panika, szloch i lament. Był czas na to, nie zareagowali, trudno. Moim zdaniem to jest uczciwe i właściwe postępowanie.

Starosta poinformował radnych powiatowych, że już na wiosnę zobowiązał dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu aby poinformował TPD, że nie otrzymają wsparcia finansowego na rok 2020. Prezes TPD nie otrzymała takiej informacji ani pisemnie, ani nawet telefonicznie. Jedynym śladem korespondencji jest pismo z września 2019 r. w którym starosta m.in. informuje, że analizuje potrzebę dalszego finansowania świetlicy w Pionkach.

Radni powiatowi zaproponowali staroście żeby nie redukował dotacji do zera, tylko obciął ją np. o połowę aby TPD mogło spokojnie poszukać innych źródeł finansowania działalności, bo taki drastyczny brak wsparcia jakie jednak od lat było, spowoduje całkowite ograniczenie działalności stowarzyszenia, które działa na rzecz dzieci. Starosta mówił, że w tej chwili jest wsparcie rządowe dla rodzin w postaci programu 500 + i 300 +, nie ma już dużego bezrobocia w powiecie, a pieniądze, które do tej pory otrzymywało TPD wrócą do Pionek, bo przecież ma ruszyć budowa szpitala. Mówił też o tym, że skoro powiat ma dać 100 tys. zł dla TPD Pionki, to proponuje aby również innym gminom przyznać dotacje po 100 tys. zł na utworzenie takich świetlic środowiskowych.

Są osoby, które są zagubione w życiu, gdzie się im nie powiodło, bo mają takich albo innych rodziców, bo różne są losowe nieszczęścia i należałoby im pomóc – mówił na sesji Marek Janeczek. – Może to zatrważać, że to taka duża kwota (198 tys. zł), ale jak spojrzymy na budżet powiatu, to nie jest to jakaś przerażająca kwota w stosunku do całego budżetu i takie odcięcie tej kroplówki nagle, to stanie się, że TPD przestanie automatycznie działać.

W obronie świetlicy środowiskowej stanęła także Katarzyna Konopska z gminy Pionki, która tłumaczyła, że wśród dzieci korzystających z pomocy stowarzyszenia są również dzieci samotnych matek czy rodziców, którzy pracują w ramach prac użyteczno-pożytecznych z MOPS, ale także GOPS, bo w pionkowskim TPD jest także 10 dzieci z gminy Pionki. Opieka wychowawców świadczona jest od godz. 12 do 17, ale jeśli rodzice pracują dłużej, to pracownice TPD zostają z dziećmi poza godzinami swojej pracy.

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zaraz po sesji w powiecie zwróciła się o pomoc do Rady Miasta Pionki i w dniu 11 listopada odbyła się komisja zdrowia, bezpieczeństwa, pomocy społecznej i ochrony środowiska podczas której prezes wyjaśniała sytuację, a radni pozytywnie podeszli do sprawy obiecując pomoc. Radni klubu PiS zadeklarowali, że podejmą rozmowy ze starostą w sprawie wsparcia finansowego dla TPD.

Temat powrócił na ostatniej sesji Rady Miasta Pionki podczas której radna Iwona Wydmuch poinformowała, że do komisji wpłynęło pismo od prezes TPD z prośbą o dofinansowanie towarzystwa.

Wcześniej towarzystwo było przez cały czas sponsorowane, znaczy była dotacja ze starostwa powiatowego, niestety w budżecie jej nie ujęto – mówiła Iwona Wydmuch 20 grudnia. – Komisja zdrowia pozytywnie opiniuje i były 4 głosy za żeby ewentualnie pomóc TPD ponieważ zawsze od 1994 r. było towarzystwo, także uważam, że nasze dzieci pionkowskie, powinno to towarzystwo zostać i my, jako samorząd powinniśmy się przychylić do tej prośby.

Jednak komisja zdrowia, choć pozytywnie zaopiniowała pomoc dla TDP, nie złożyła wniosku o przesunięcie środków w budżecie na 2020 r. właśnie na działalność tego stowarzyszenia.

Burmistrz zapewnia, że znajdzie pieniądze na wsparcie z budżetu miasta dla TPD, prezes Emilia Mąkosa pisze pisma do wszystkich fundacji, które wspierają podobną działalność, przygotowuje projekty aby móc wystartować w konkursach i pozyskać środki na działalność świetlicy środowiskowej.

O pomoc dla TPD zapytaliśmy również wicemarszałka Rafała Rajkowskiego, który w ubiegłym tygodniu odwiedził Pionki:

Rozmawiałem z panem burmistrzem odnośnie TPD i dowiedziałem się, to dosyć przykra informacja dotycząca braku finansowania funkcjonowania tego zacnego stowarzyszenia, które tak wiele dobrego robi. Przykre jest to, że prawie o 200 tys. zł mniej ma TPD, bo taką decyzję podjął pan starosta radomski. Trochę niezrozumiała decyzja, ale oczywiście będę szukał rozwiązania. Jestem już po kilku rozmowach i wydaje mi się, że jest szansa na to, aby towarzystwo napisało dobry projekt w ramach Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej. Może to będzie rozwiązanie, które pomoże funkcjonować w dalszym ciągu, bo niezaprzeczalnym faktem jest, że dużo dobrego robi to stowarzyszenie i chcielibyśmy aby w dalszym ciągu robiło.

Na ogólnopolskiej stronie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci były wychowanek TPD w Pionkach napisał jakiś czas temu jak wiele dobrego stowarzyszenie zrobiło przez te lata dla dzieci. Swój artykuł zakończył słowami: „Nasi Wolontariusze, na co dzień pracują z młodzieżą potrzebującą pomocy w nauce, rozwijają ich zainteresowania i zdolności, przygotowują do wyboru właściwej drogi w życiu. Idąc wieczorem przez osiedle, myślę sobie: Co te dzieci robiłyby, gdyby TPD nie istniało? Gdyby tego światełka wśród ciemności nie było?

Jeżeli Czytelnicy chcieliby wspomóc Towarzystwo Przyjaciół Dzieci chociażby 1% swojego podatku wystarczy, że podczas rocznego rozliczenia PIT wpiszą:

KRS 0000134684
cel szczegółowy: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatu Radomskiego

fot. Free-Photos

Przeczytaj również

Komentarze