Szybka sesja

Szybka sesja

17 lutego odbyła się XXX nadzwyczajna sesja na której radni podjęli jednogłośnie 2 uchwały.

Sesja odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Zakładowej 5 (dawny budynek CAL). Burmistrz złożył dwa projekty uchwał:

  • w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

  • w sprawie:nabycia własności nieruchomości w drodze komunalizacji.

Projekt uchwały nr 1 dotyczy „Likwidacji bomby ekologicznej na terenie po byłych ZTS Pronit” w Pionkach”, która współfinansowana będzie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przygotowany wniosek uzyskał pozytywną decyzję w sprawie przyznania dofinansowania, które wyniesie prawie 3,9 mln zł, a koszt utylizacji określono na kwotę ponad 4,5 mln zł.

Radni jednogłośnie podjęli decyzję o podjęciu uchwały, która jest niezbędna by miasto mogło podpisać umowę z NFOŚiGW.

Projekt uchwały nr 2 dotyczy nabycia własności nieruchomości w drodze komunalizacji położonej w gminie Pionki w obrębie Januszno. Na działkach znajdują się studnie głębinowe, które służą do realizacji zadań własnych gminy w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Ta uchwała również została podjęta jednogłośnie przez 15 radnych.

Przeczytaj również

Komentarze