Targowa niepotrzebna

Targowa niepotrzebna

Miasto w 2020 r. złożyło wniosek w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej. W grudniu minionego roku przyszła informacja, że wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez komisję oceniającą i zarekomendowany do dofinansowania. Listę inwestycji ostatecznie zatwierdzał premier, który uznał, że potrzeby mieszkańców oraz bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej nr 5 i przedszkola nr 3 nie są ważną inwestycją i skreślił pionkowski wniosek z listy.

Decyzja Mateusza Morawieckiego spotkała się z brakiem zrozumienia ze strony rodziców uczniów PSP nr 5, którzy doskonale pamiętają jak 26 czerwca 2020 r. podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego właśnie ul. Targową nadjechał sam premier by wygłosić do dzieci mowę o tym, jak bardzo ważne są Pionki na mapie Polski. Wszyscy liczyli na to, że wizyta prezesa rady ministrów zaowocuje dofinansowaniem.

Po uzyskaniu informacji, że jednak ul. Targowa została skreślona z listy zadań rekomendowanych, burmistrz Robert Kowalczyk napisał do Mateusza Morawieckiego z prośbą o przeznaczenie środków rządowych na realizację wniosku dot. przebudowy drogi gminnej. W ramach argumentów podał, że miasto Pionki sukcesywnie stara się modernizować ulice przy placówkach oświatowych i wychowawczych. W poprzednich latach modernizacji doczekała się ulica przy której znajduje się Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, wyremontowano również parkingi i drogę przy Przedszkolu nr 2, a w chwili obecnej remontowana jest ul. Słowackiego, przy której znajduje się budynek PSP nr 1. Przebudowa ul. Targowej jest kolejnym punktem na mapie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa najmłodszym mieszkańcom naszego miasta. Zgłaszając swój wniosek miasto gruntownie przeanalizowało kryteria naboru, a przede wszystkim potrzeby lokalnej społeczności. Ul. Targowa jest jedną z najczęściej uczęszczanych dróg gminnych, mieszczą się przy niej placówki oświatowo-wychowawcze z oddziałami integracyjnymi. Do szkoły uczęszcza ok. 600 uczniów, w tym uczniowie niepełnosprawni.

Choć Mateusz Morawicki podkreślał wyjątkowość i ważność Pionek, to pomimo tego żaden ze złożonych wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie uzyskał aprobaty w oczach rządzących. Oprócz ul. Targowej, wydział inwestycji złożył wnioski na modernizację targowiska Manhattan, trzech bloków komunalnych, ul. Al. Lipowe i adaptację budynku szkolnego przy ul. Leśnej. Co ciekawsze, inne gminy otrzymały wsparcie nawet na kilka inwestycji w ramach jednego programu, Pionki na żaden. Na liście wniosków z dofinansowaniem znalazły się bogate gminy lub inwestycje, których priorytetowość budzi wątpliwości. Wyniki naboru sprzeczne są z jakąkolwiek sprawiedliwością społeczną oraz strategią zrównoważonego rozwoju kraju.

Na stronie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg można przeczytać m.in., że fundusz stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej. Utworzenie funduszu ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i jest narzędziem pozwalającym szczególnie na pomoc mniej zamożnym samorządom w rozwoju ich infrastruktury i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów na pismo burmistrza odpisała, że decyzja premiera ma charakter uznaniowy. Widocznie uznania nie uzyskał żaden z wniosków, a już szczególnie ul. Targowa, której modernizacja spełnia warunki wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży dla wszystkich powinno być najwyższym priorytetem, ale najwidoczniej wyniosłe słowa premiera nie znalazły pokrycia w zderzeniu z rzeczywistością.

Przeczytaj również

Komentarze