Trochę faktów i cyfr. Oceniać powinniśmy nie za upadki, a za wzloty

Trochę faktów i cyfr. Oceniać powinniśmy nie za upadki, a za wzloty

Debata nad raportem, to również wystąpienia radnych, którzy wyciągają wnioski i pozytywnie patrzą na rozwój miasta. Krytykująca wszystko kurcząca się grupa opozycyjnych radnych z kpiącym uśmiechem wysłuchiwała kolejnego mówcy, który jednak zauważa więcej pozytywnych zmian, niż kilka drobnych potknięć i uznaje, że każdy z nas popełnia błędy.

Dawid Jaroszek poprosił o głos w dyskusji, by wyrównać szalę oceny jaką wystawili Robertowi Kowalczykowi jego przeciwnicy w radzie.

Pozwolicie, że może teraz troszeczkę faktów i cyfr – rozpoczął radny Jaroszek w odpowiedzi na domniemania swoich przedmówców o złym gospodarowaniu, niechęci do „radnych nieprzychylnych” i plotek z sąsiednich gmin, że nikt nie chce startować w przetargach w mieście Pionki. – Spotkaliśmy się tutaj na jednej z dwóch najważniejszych sesji w ciągu roku. Dziś jako radni akurat będziemy udzielać burmistrzowi Robertowi Kowalczykowi wotum zaufania oraz absolutorium. I o ile my, jako radni wchodząc dziś do tego budynku wiedzieliśmy już w jaki sposób zagłosujemy, wiedzieliśmy czy opowiemy się na tak, czy na nie, być może nasi szanowni mieszkańcy nie do końca wiedzą na czym polega udzielanie wotum zaufania bądź absolutorium. Dlatego w bardzo krótkich, żołnierskich słowach pozwolę sobie na skierowanie właśnie do naszych mieszkańców krótkich informacji, bo to przed nimi odpowiadamy jako radni, a pan Robert Kowalczyk jako burmistrz tego miasta. I to właśnie im należą się szersze wyjaśnienia. Wotum zaufania to nic innego jak wyrażenie oceny pracy burmistrza, natomiast samo z siebie absolutorium, to akceptacja budżetu, który dokonywany jest poprzez organ uprawniony na podstawie przedstawionego sprawozdania rachunkowego organowi wykonawczemu i oznacza nic innego, jak stwierdzenie prawidłowości działania finansowego.

To tyle tytułem wprowadzenia, a teraz postaram się do meritum sprawy. Udzielając wotum zaufania oraz absolutorium za miniony rok 2021 warto przypomnieć, że ten rok, tak jak wspomniała koleżanka (przyp. red. Wioletta Grzywacz) nie należał do najłatwiejszych ze względu na różnorodne problemy związane z pandemią COVID-19. Mimo to Pionki mogą się w roku 2021 pochwalić wieloma, bardzo wieloma rzeczami. Przebudowa targowiska miejskiego Manhattan ponad 3 mln zł. Przebudowa ul. Słowackiego z Placem Konstytucji 3 Maja ponad 2 mln zł. Szeroko rozumiany termin Zielone Pionki i przede wszystkim nasze przepiękne parki ponad 3 mln zł. Likwidacja bomby ekologicznej etap III, istotny temat dla naszego zdrowia, jak i środowiska – kwota niecałe 4 mln zł. Same tylko te cztery punkty dają nam ponad 13 mln zł. Idąc dalej szanowni państwo, modernizacja lodowiska miejskiego – 780 tys. zł. Przebudowa wszelkiego rodzaju dróg i chodników miejskich – ponad 2,1 mln zł. Te oraz wszelkie inne, mniejsze czy większe inwestycje w roku 2021 dały nam kwotę ponad 20 mln zł. Przy tych wszystkich wyszczególnieniach nie sposób pominąć Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, zarząd powiatu radomskiego dzięki którym wykonanie tych wszystkich inwestycji było o wiele prostsze, z prostej przyczyny, ze względu na dofinansowanie. Na podstawie przedstawionych inwestycji o których mówiłem, właśnie współpraca burmistrza Roberta Kowalczyka chociażby ze spółdzielniami mieszkaniowymi oraz takimi osobami jak wicemarszałek Rafał Rajkowski, skutkuje szanowni państwo tylko jednym – niczym innym jak rozwojem miasta. Rozwój to zadowolenie przede wszystkim mieszkańców, przynajmniej w moim odczuciu, a o to w tym wszystkim przecież chodzi, prawda, na zmianę naszego wspólnego otoczenia na przyjaźniejsze. Dlatego śmiało mogę powiedzieć, że burmistrz Robert Kowalczyk wprowadza miasto Pionki w kolejny etap pozytywnych zmian. Oczywiście zdarzają się problemy, trudności, jak w życiu codziennym. Nie wszystko zawsze toczy się tak, jakbyśmy tego chcieli. Ale nie myli się tylko ten, sami dobrze wiemy, który nie robi nic. Pewnych sytuacji, naprawdę proszę wierzyć, nie jest sposób uniknąć. Ale widzimy to, wyciągamy wnioski z popełnionych błędów i idziemy dalej. W moim odczuciu, szanowni państwo, burmistrz Robert Kowalczyk nie patrzy na miasto Pionki przez pryzmat tylko i wyłącznie jednej części. Patrzy na miasto w poczuciu globalnym. Wystarczy spojrzeć na tablice rejestracyjne aut, które zaparkowane są przy naszym ośrodku Staw Górny. Takie duże miasta jak Radom przyjeżdżają do nas, aby móc skorzystać z naszej nowoczesnej infrastruktury i to jest właśnie nasz wspólny powód do dumy. I to jest właśnie powód do tego abyśmy udzielili wotum zaufania panu burmistrzowi Robertowi Kowalczykowi. Nikt nigdy nie był w stanie zadowolić wszystkich. Ale tak ten świat stworzony jest, że jedni tworzą, a drudzy niestety hejtują. Summa summarum historia oceni to sama, a my szanowni państwo zróbmy to właśnie dziś. Reasumując na koniec mogę powiedzieć w ten sposób, w 2018 roku zadłużenie naszego miasta wynosiło 20 mln zł, natomiast w roku 2021 o dziwo wynosi tyle samo. Podejmując decyzję o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium pomyślcie proszę o skali inwestycji, które w ubiegłym roku poczyniliśmy przy jednoczesnym minimalnym wzroście zadłużenia.

Od siebie na koniec szanowni państwo mogę dodać tylko tyle, oceniać powinniśmy nie za upadki, a za wzloty, nie jednostkowo, a sumarycznie. Kończąc moją wypowiedź pozwolę sobie zacytować słowa byłej pani premier, która kiedyś powiedziała „te pieniądze im się po prostu należały”, a ja dziś z pełną świadomością mogę powiedzieć, że zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium panu burmistrzowi Robertowi Kowalczykowi należy się. I tak też zagłosuję.

Wypowiedź radnego Dawida Jaroszka spotkała się z aplauzem ze strony publiczności obecnej podczas obrad.

Przeczytaj również

Komentarze