Ul.Spacerowa – trwają prace uzupełniające

Ul.Spacerowa – trwają prace uzupełniające

W poniedziałek uroczyście otwarto ul. Spacerową w Pionkach, która przeszła całkowitą metamorfozę. Zaraz potem wykonawca rozpoczął poprawki wskazane przez inspektora nadzoru.

Zablokowany chodnik na mostku, tablice informujące o trwającej budowie oraz zakaz przejścia zaniepokoiły mieszkańców, którzy z mediów dowiedzieli się o uroczystym otwarciu inwestycji. Starosta powiatowy poinformował wówczas wszystkich, że wykonawca zakończył roboty przed planowanym terminem.

Budowa ul. Spacerowej od ul.Wspólnej do ul. Polnej utrudniała życie okolicznym mieszkańcom, a także osobom posiadającym ogródki działkowy i garaże w tej okolicy. Niemniej wszyscy zrozumieli, że aby poprawić drogę konieczne są pewne niedogodności. Z radością więc przyjęli informację, że można już swobodnie korzystać z drogi oraz ciągu pieszo-rowerowego.

22 listopada uroczystego otwarcia dokonał starosta radomski Waldemar Trelka oraz obecni goście m.in.: Marek Suski, Adam Bielan, Stanisław Karczewski czy Andrzej Kosztowniak. Przecięcie wstęgi, przemówienia, radość, że udało się zakończyć prace przed terminem napawały wszystkich dumą. Nieporządek poza pasem drogowym i pozostawione materiały wskazywały na pośpiech w ostatnim etapie prac i świadczyły o tym, że inwestorowi i wykonawcy zależało na oddaniu inwestycji w jak najszybszym czasie. Zamiast prac porządkowych rozpoczęły się jednak prace uzupełniające, wskazane przez inspektora nadzoru (informacja z Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych przekazana przez rzecznika Starostwa Powiatowego w Radomiu).

W chwili obecnej kierowcy jadący przez mostek powinni uważać na pieszych oraz rowerzystów, którzy zmuszeni są z korzystania z jezdni, gdyż ciąg pieszo-rowerowy został wyłączony z użytkowania na czas trwania robót. Również przy wyjeździe z ul. Fabrycznej na zakręcie w kierunku starego cmentarza trwają prace naprawcze.

Przeczytaj również

Komentarze