Uroczyste oddanie hali gimnastycznej w Dniu Nauczyciela

Uroczyste oddanie hali gimnastycznej w Dniu Nauczyciela

11 października w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Pionkach artystycznie i uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Na przecięcie wstęgi z okazji oddania hali gimnastycznej dyrekcja szkoły zaprosiła licznie przybyłych gości, m.in. przedstawicieli władz samorządowych, którzy dołożyli środki na modernizację sali sportowej z budżetu miasta.

Marzena Murawska, dyrektor szkoły PSP nr 5 przywitała wiceburmistrz Kamilę Kaczorowską, ks. proboszcza Mariusza Wincewicza, kierownik zarządzania Wydziału Oświatą Barbarę Siek, przewodniczącego Rady Miasta Wojciecha Maślanka wraz z radnymi: Anną Wierzycką, Iwoną Wydmuch, Grzegorza Wąsika, Stanisława Pacana, Włodzimierza Szałabaja, Pawła Kobylasa, Piotra Nowaka.

Można powiedzieć, że ci, którzy znaleźli dziś dla nas trochę czasu, są naszymi przyjaciółmi – mówiła Marzena Murawska witając gości. W dalszej kolejności przedstawiła przybyłych policjantów: – Są właściwie członkami naszej rady pedagogicznej, Mirosław Płachta i Jarosław Pochylski. Witam wszystkich rodziców, którzy zaszczycili nas swoją obecnością i was, szanowne koleżanki i koledzy, nauczyciele.

Uroczystość rozpoczęła się od przecięcie wstęgi, czyli oficjalnego oddania hali gimnastycznej do użytkowania.

Aby to miejsce dobrze służyło użytkownikom nie obędzie się bez poświęcenia tej sali i bez krótkiej modlitwy – mówiła dyrektor, a ks. proboszcz Mariusz Wincewicz poprowadził modlitwę. – Pragnę pogratulować wszystkim, którzy przyczynili się do odnowienia tej szkoły. Myślę, że każdemu z nas są bliskie słowa św. Tymoteusza „w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem”.

Marzena Murawska mówiła do licznie zgromadzonych gości i uczniów, że jest taki dzień w roku, kiedy o nauczycielach mówi się pozytywnie w mediach, składa życzenia życząc wytrwałości, pomysłów na nietuzinkowe lekcje, cierpliwości do uczniów.

Ten dzień mija szybko i codzienna mrówcza praca nad kształtowaniem młodych charakterów, przekazywania wiedzy uczniom i wykonywanie wielu innych działań związanych z wszystkimi obszarami działań szkoły, pochłania naszych nauczycieli. Za tę pracę dziś pragnę wam podziękować drogie koleżanki i drodzy koledzy. Każdy z was jest niepowtarzalny. Praca każdego z was przynosi owoce widziane w sukcesach uczniów w konkursach, zawodach, na egzaminach ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym. Wasi uczniowie byli najlepsi, cieszymy się z tego ogromnie. Kształtując młode charaktery zwracacie uwagę na każde dziecko, indywidualizujecie pracę z uczniem, kierujecie się zasadą, że każdy człowiek jest jedyny i niepowtarzalny. Do każdego trzeba dotrzeć aby odkryć jego talent i go rozwinąć. Dziękuję państwu za każdą chwilę poświęconą uczniom i budowaniu dobrej atmosfery w tej szkole. Nasze szkolne działania wspiera samorząd miasta Pionki. Dziękuję władzom miasta za finansowe wsparcie naszych inicjatyw, za dofinansowanie do zrealizowanych projektów (…). Praca w tej szkole służy przede wszystkim wam, drodzy uczniowie. Nowoczesne środki dydaktyczne w które wyposażana jest nasza szkoła pomagają wam w przyswajaniu wiedzy i nabywaniu umiejętności w kształceniu kompetencji jakże niezbędnych w XXI wieku. Uczcie się, bo jak powiedział nasz patron Jan Paweł II – wiedza otwiera horyzonty i sprzyja duchowemu rozwojowi człowieka. Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć.

Zwróciła się również do rodziców. Bez ich pomocy szkoła nie mogłaby zrealizować wielu inicjatyw i są ogniwem łańcucha splatającego społeczność szkolną. Władzom samorządowym i wojewódzkim życzyła wytrwałości w służbie dla innych ludzi.

Bycie radnym, to służba. Pełnienie władz to służba. Wiem co mówię, bo też jestem radną powiatu radomskiego i wiem, że służyć drugiemu człowiekowi, to zaszczyt. Trzeba mieć przy tym dużo pokory do siebie, aby zrealizować to, czego nasi wyborcy od nas oczekują. Każda radość, każdy gest, który w oku drugiego człowieka zauważymy przyjazny dodaje nam siły i dlatego tej radości państwu radnym, władzom naszego miasta najwięcej życzę z całego serca.

Uczniowie wręczyli przedstawicielom władz samorządowych podziękowania w postaci drobnych upominków. Podziękowali też rodzicom za wkład w rozwój szkoły i pomoc w różnych działaniach w naprawianiu szkolnej infrastruktury.

Wszystkim nauczycielom chcę podziękować za inicjatywy, które budują pozytywne relacje oraz dobrą atmosferę do pracy i nauki. Życzę wytrwałości w dążeniu do wyznaczanych sobie celów, realizacji planów i radości z sukcesów uczniów – mówiła Marzena Murawska chwilę przed wręczeniem nagród dla nauczycieli od burmistrza i dyrekcji.

Jest mi niezmiernie miło, że mogę brać udział w tak dostojnej uroczystości – głos zabrała wiceburmistrz miasta. – Chciałabym również z tego miejsca powiedzieć, że pan burmistrz bardzo przeprasza za swoją nieobecność, aczkolwiek bardzo chciał w niej dzisiaj uczestniczyć. Zatrzymały go niestety sprawy urzędowe w Warszawie. Prosiliśmy panią dyrektor o możliwość przełożenia tej uroczystości, lecz niestety nie zostało to uwzględnione. Pani dyrektor, pani wicedyrektor, czcigodny księże proboszczu, księża, nauczyciele, wychowawcy oraz pracownicy administracji z okazji Dnia Edukacji Narodowej w imieniu pana burmistrza Roberta Kowalczyka, jak również i w swoim, składam państwu wyrazy uznania i szacunku za trud codziennej pracy pedagogiczno-wychowawczej. Ponad to pragnę podziękować wszystkim nauczycielom, logopedom, bibliotekarzom, specjalistom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pracownikom sekretariatu, pracownikom administracji i obsługi za zaangażowanie w wykonywaniu codziennych obowiązków jakże ważnych dla całej społeczności szkolnej. Bez państwa pracy nie byłoby tak dobrych warunków i wyników w naszej szkole. Życzę państwu wytrwałości, spokojnej pracy wykonywanej w poczuciu bezpieczeństwa, ale zarazem stabilizacji i sukcesów, ale przede wszystkim satysfakcji jaką daje niewątpliwie praca z dziećmi i młodzieżą (…). Dziś jest dzień szczególny, bo mamy okazję uczestniczyć w otwarciu nowo wyremontowanej sali gimnastycznej. Rada Rodziców zwróciła się do pana burmistrza z prośbą o dofinansowanie zakupu dwóch kotar, które przedzielą salę gimnastyczną. Natomiast my ze swojej strony, kierownik wydziału inwestycji i mienia gminnego, pan Dariusz Dygas wraz z zespołem pozyskaliśmy środki z urzędu marszałkowskiego z programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019 na znacznie większą modernizację tej sali. Pozyskaliśmy na ten cel ponad 95 tys. zł. Jak państwo mogą zauważyć została również wymieniona nawierzchnia sali gimnastycznej, pani dyrektor Marzena Murawska osobiście wybierała kolor nawierzchni. Ponad to cala sala została odmalowana i usunięte zostały trybuny, chociaż o mały włos nie udałoby się tego dokonać. Przy tej okazji pragnę również podziękować Radzie Rodziców, Radzie Miasta oraz wszystkim pracownikom wydziału inwestycji za zaangażowanie i pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Rada Rodziców zaoszczędzone środki finansowe będzie mogła spożytkować na inny cel. Koniec wieńczy dzieło, chciałoby się patetycznie powiedzieć i dziś możemy oglądać efekty tej pracy w postaci pięknie odnowionej sali gimnastycznej, której całkowity koszt zamknął się w kwocie ponad 250 tys. zł. Z pewnością będzie ona służyć wielu pokoleniom młodzieży uczącej się w naszej szkole.

Dzisiejsze święto, to święto nauczycieli – głos zabrała Barbara Siek. – Wszystkich nauczycieli i wszystkich pedagogów, ale również pracowników administracji i obsługi. Z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie podziękować za całokształt pracy wszystkim nauczycielom oraz tym, którzy osiągają szczególne sukcesy czy to we współzawodnictwie w konkursach przedmiotowych, czy to w zawodach sportowych, czy też konkursach artystycznych, ale również tym, którzy ciężko swoją mozolną pracą wspierają proces dydaktyczny, czyli wszystkim specjalistom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wszystkim wychowawcom świetlicy, bibliotekarzom, jak również pracownikom administracji i obsługi.

Po życzeniach i podziękowaniach nastąpił moment wręczenia nagród burmistrza i dyrektora szkoły. Kilkunastu nagrodzonych nauczycieli nie kryło wzruszenia i zadowolenia z wyróżnienia. Na koniec głos zabrał także przewodniczący RM Wojciech Maślanek:

W imieniu rady miasta Pionki chciałbym na wstępie bardzo serdecznie podziękować pani dyrektor za zaproszenie na tak podniosłą uroczystość. Chciałbym, dalej chciałbym wyrazić podziw nad trafnością inwestycji jaka była niewątpliwie modernizacja hali sportowej, która będzie służyła obecnym uczniom i myślę następnym pokoleniom szkoły podstawowej nr 5. Szanowni państwo i żeby nie przedłużać uroczystości chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia całemu środowisku oświaty, nauczycielom, pracownikom oświaty. Życzę wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia. Chciałbym wyrazić wyrazy szacunku, podziwu za trud, za codzienną pracę, bo niewątpliwie zawód nauczyciela w moim przekonaniu myślę, że nie tylko w moim, jest chyba jednym z najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych zawodów.

Po części oficjalnej uczniowie szkoły mogli podziękować swoim nauczycielom pięknym spektaklem artystycznym. Oprócz talentów wokalnych, recytatorskich czy tanecznych, zaprezentowali umiejętności gry na instrumentach, znajomości języków obcych, a także tańca synchronicznego i elementów baletu w wykonaniu chłopców z klasy sportowej. Przygotowanie tak wspaniałego występu kosztowało ich, a także opiekunów, wiele pracy i poświęconego czasu, ale efekt przerósł chyba najśmielsze oczekiwania. Wraz z uczniami bawiła się cała sala i proszono o bis.

Przeczytaj również

Komentarze