Utrudnienie w ruchu

Utrudnienie w ruchu

W związku z rozbudową ul. Spacerowej i ul. Polnej wraz z budową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3522W Pionki – Podgóra w m. Pionki, wykonawca robót planuje zamknięcie w/w odcinka drogi dla ruchu pojazdów drogowych w terminie od 19.05.2021 r. do 30.11.2021 r.

Ruch prowadzony będzie wyznaczonym objazdem przez miasto Pionki ul. Wspólną i Zwoleńską oraz przez miejscowości Sucha Poduchowna i Czarna Kolonia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

W związku z powyższym prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac oraz o zwrócenie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.

Przeczytaj również

Komentarze