UWAGA! Utrudnienia w ruchu samochodowym i pieszym na ulicach Dębowej i Kozienickiej

UWAGA! Utrudnienia w ruchu samochodowym i pieszym na ulicach Dębowej i Kozienickiej

Nadleśnictwo Kozienice informuje o możliwości wystąpienia utrudnień w ruchu samochodowym i pieszym na ulicach Dębowej i Kozienickiej oraz odcinku drogi wojewódzkiej 737 (dojazd do Załamanka) w dniach 27-31 marca 2023 r. Utrudnienia te będą związane z usuwaniem drzew stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa powszechnego z terenu rezerwatu „Pionki”.

Drzewa do usunięcia wyznaczone podczas przeglądu stanu zdrowotnego drzew w dniu 14 marca br. – drzewa stanowiące zagrożenie i przeznaczone do usunięcia zostały oznaczone na gruncie nr kolejnym farbą koloru pomarańczowego. Przeprowadzanie takich przeglądów wynika z uregulowań wewnętrznych Nadleśnictwa – podobne przeglądy przeprowadzane są cyklicznie w terenach na styku Lasów Państwowych z terenami innych własności (w szczególności terenami zurbanizowanymi), wzdłuż dróg publicznych, szlaków turystycznych, obiektów turystycznych, itp.

Potwierdzeniem potrzeby realizacji takich działań w pobliżu miasta Pionki była petycja mieszkańców ul. Kozienickiej dot. poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w sąsiedztwie rezerwatu Pionki, a także liczne informacje dotyczące występujących w ostatnich miesiącach utrudnień na drodze 737 związanych z upadkami drzew na drogę w czasie występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Przyczynkiem do złożenia petycji było zdarzenie z dnia 26 lutego br. kiedy to dąb z terenu rezerwatu wywrócił się w poprzek ulicy Kozienickiej oraz uszkodził ogrodzenie na prywatnej posesji. W wyniku oględzin okazało się, że przewrócone drzewo miało praktycznie w całości zgniłe korzenie, co spowodowało brak jego stabilności (upadek drzewa nastąpił przy bezwietrznej pogodzie). Przedmiotowe drzewo zostało pozostawione na gruncie w rezerwacie (tj. przy ul. Kozienickiej na wprost posesji nr 21) celem ewentualnych oględzin przez osoby zainteresowane. Powyższy incydent stanowi jednak ewidentne potwierdzenie pogarszającego się stanu zdrowotnego drzewostanów w rezerwacie, które z powodu zaawansowanego wieku (nawet powyżej 220 lat), postępujących zmian klimatycznych oraz występujących coraz częściej ekstremalnych zjawisk pogodowych (huragany, okiście, susze) tracą stabilność i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Powyższą informację Nadleśnictwo przekazuje celem zapoznania się osób zainteresowanych na gruncie i zgłaszania ewentualnych uwag dot. planowanych czynności (e-mail: kozienice@radom.lasy.gov.pl lub telefon 48 612 39 08.

Przeczytaj również