W sprawie utworzenia POSiR

W sprawie utworzenia POSiR

Podczas komisji w dniu 14 maja, kiedy radni chcieli wiedzieć co zmieniło się od lutego, że burmistrz powraca do odrzuconej uchwały i być może powie im coś więcej na jej temat. Robert Kowalczyk odpowiedział, że ta uchwała już była omawiana poprzednio, ale chce żeby POSiR został powołany do życia z dniem 1 stycznia 2020 r.

Piotr Nowak znów pytał o koszty utworzenia tej jednostki, o które dopytywał w lutym i nie uzyskał odpowiedzi.

Na dzień dzisiejszy otrzymujemy znów suchą uchwałę z której nic nie wynika. Nie wiemy jaki budżet tej jednostki, jakie będzie zatrudnienie. Ta uchwała jest do przyjęcia, ale bez uzasadnienia finansowego, a tylko z ogólnymi uzasadnieniami, to ja nadal podtrzymuję swoje stanowisko jakie wyraziłem przy poprzednim głosowaniu nad utworzeniem POSiR.

Jak będzie wyglądało zatrudnienie i jak będzie wyglądał budżet nowej jednostki, to zdecydują radni uchwalając plan budżetu na 2020 r. Przynajmniej tak twierdzi burmistrz.

Była komisja, był pan kierownik i mówił o tym wszystkim – stwierdził Robert Kowalczyk. Faktycznie taka komisja odbyła się i radni uzyskali informację, że w tej chwili wydział sportu zatrudnia 28 osób, a koszty 8 obiektów to 1,8 mln zł rocznie przy przychodach 145 tys. zł.

Skarbnik miasta dodała, że zadaniem własnym gminem jest realizowanie zadań z zakresu zdrowia i utrzymania obiektów sportowych i może być ono realizowane poprzez wydział sportu w urzędzie lub poprzez inną jednostkę.

To zadanie było, jest i będzie, bo mamy obiekty sportowe. Jaki będzie ich koszt utrzymania, to trudno oszacować w tym momencie. W zeszłym roku na wydatki bieżące wydano 1,8 mln zł i w tym roku będzie bardzo podobna kwota – mówiła Beata Pietrus. – Jeżeli pan kierownik powiedział o wydatkach rzędu 1,8 mln zł, to nie powiedział o wydatkach, które są ujęte w budżecie miasta z tytułu zatrudnienia osób z wydziału sportu, czyli tych pracujących w urzędzie miasta. Niestety nie mogę powiedzieć jaka to jest kwota.

No właśnie o to chodzi, że chcemy wiedzieć jakie to są pieniądze w sumie – dodał Piotr Nowak, a Grzegorz Abramowicz odpowiedział, że to te same pieniądze, bo wszystkie są w budżecie. Andrzej Iwanowski w dniu 10 maja poinformował radnych, że zwiększy się zatrudnienie.

To będzie zależało od państwa – powtórzył za burmistrzem Grzegorz Abramowicz, a radna Wioletta Grzywacz dodała, że przecież radni nie ingerują w zatrudnienie.

Większość radnych w dniu 27 lutego zadecydowała o odrzuceniu uchwały o utworzeniu tej jednostki i dziwi mnie fakt, że pan burmistrz po trzech miesiącach powraca z tym samym projektem – stwierdził Wojciech Maślanek. – Dobrze działający wydział sportu, który radzi sobie obecnie i radził w poprzedniej kadencji ze wszystkimi zadaniami, to mamy na jego miejsce utworzyć nową jednostkę budżetową od stanowiska dyrektora poprzez wszystkie inne osoby funkcyjne. Poczekajmy. Pan kierownik Iwanowski wyraźnie powiedział, że potrzeby kadrowe będą związane z oddaniem stawu w całości, a ten może być oddany za 2 lata. I myślę, że kondycja budżetu do tej pory poprawi się i wtedy powrócimy do utworzenia POSiRu.

Skarbnik miasta porównywała funkcjonowanie POSiR do szkół na które miasto łoży duże pieniądze czy do MOPS, który finansowany jest z dotacji.

Jednostka budżetowa nie dostarczy takich dochodów, które by wystarczyły na jej funkcjonowanie – podkreślała Beata Pietrus. – Wydaje mi się, że funkcjonowanie takiej jednostki, które funkcjonują w wielu miastach, to pan dyrektor realizuje pewne zadania, a w tej chwili to pan burmistrz jest zaangażowany w pełni w funkcjonowanie tych obiektów sportowych. Taki dyrektor nie może zaciągać zobowiązań ponad plany finansowe. No i ułatwiłoby to generalnie pracę i funkcjonowanie tych obiektów sportowych. Na pewno nie zmieni to kosztów, przynajmniej na tym etapie, zaplanowanych w budżecie.

Radni zaopiniowali projekt budżetu dot. utworzenia POSiR: za był Włodzimierz Szałabaj, przeciw Wojciech Maślanek, Piotr Nowak i Paweł Abramowicz, od głosu wstrzymał się Stanisław Pacan.

Przeczytaj również

Komentarze