Ważny komunikat dotyczący odbiorców telewizji kablowej Tele-Pion

Ważny komunikat dotyczący odbiorców telewizji kablowej Tele-Pion

Burmistrz Robert Kowalczyk wydał komunikat skierowany do odbiorców lokalnej telewizji kablowej w związku z brakiem realizacji wyroku sądowego przez Stowarzyszenie Tele-Pion, operatora sieci telewizji kablowej.

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA PIONKI
DOT. STOWARZYSZENIA TELEWIZJI KABLOWEJ TELE-PION

Uprzejmie informuję, że Stowarzyszenie Telewizji Kablowej Tele-Pion nie zrealizowało wydanego przez Sąd wyroku - nakazu opuszczenia lokalu, zajmowanego bez tytułu prawnego. W związku z powyższym komornik sądowy - działając na podstawie przywołanego wyroku Sądu - w asyście Policji przeprowadził w dniu 7 marca 2023 roku przymusową eksmisję Stowarzyszenia Telewizji Kablowej Tele-Pion z lokalu położonego przy ul. Aleje Lipowe 13 (siedziba Stowarzyszenia Telewizji Kablowej Tele-Pion), stanowiącego własność Miasta Pionki.

Pomimo opisanego powyżej działania (zaniechania) ze strony Stowarzyszenia Telewizji Kablowej Tele-Pion, Urząd Miasta - kierując się dobrem mieszkańców odbierających sygnał telewizyjny za pośrednictwem wskazanego Stowarzyszenia - nie podejmie w najbliższych czasie działań mających na celu natychmiastowe wyłączenie sygnału telewizyjnego.

Tym niemniej Urząd Miejski prosi o kierowanie do zarządu Stowarzyszenia Tele-Pion interwencji w celu pilnego rozwiązania zaistniałej sytuacji.

 

Burmistrz Miasta Pionki
Robert Kowalczyk

Przeczytaj również

Komentarze