Wiceburmistrz wycofała projekt uchwały w sprawie przebudowy ul. Fabrycznej

Wiceburmistrz wycofała projekt uchwały w sprawie przebudowy ul. Fabrycznej

Złożony przez burmistrza projekt uchwały zawierał zapisy dotyczące przebudowy ulicy na którą miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 50% kosztów inwestycyjnych oraz udzielenia gwarancji kredytu obrotowego dla ekoPionki. Radni dyskutowali nad poręczeniem kredytu, a Kamila Kaczorowska wycofała cały projekt uchwały.

Radni gorąco dyskutowali nad zasadnością udzielenia poręczenia dla spółki i prosili o wykreślenie z projektu uchwały tego punktu. Mówili o tym już wcześniej podczas posiedzeń komisji. Pieniądze na remont ulicy jak najbardziej, ale gwarancja poręczenia kredytu dla spółki musi być przedyskutowana na podstawie dokumentów, które nie zostały nadal dostarczone radnym. Bez wiedzy na temat stanu finansów spółki radni nie chcą podejmować decyzji w tej sprawie.

W związku z tym, że tak dużo budzi kontrowersji uchwała nr 1 korzystam z przysługującego mi prawa nadanego paragrafem 37 ust. 2 regulaminu Rady Miasta, wycofuję projekt uchwały nr 1 – stwierdziła Kamila Kaczorowska.

Pani burmistrz ma do tego prawo i kończymy procedowanie nad projektem uchwały – powiedział Wojciech Maślanek. – Natomiast chciałbym się zwrócić do pani burmistrz z gorącym apelem, gdyż tu jest duże przedsięwzięcie pod nazwą Rozbudowa ulicy Fabrycznej na odcinku od Wspólnej do Polnej i mamy przyznane pieniądze od wojewody, także chciałbym aby w tej sprawie złożyła pani wniosek o sesję nadzwyczajną.

Radni nie byli zadowoleni z wycofania projektu uchwały, bo chcieli przegłosować pieniądze na modernizację i prosili tylko o wykreślenie z projektu poręczenia kredytu dla spółki. Wiceburmistrz swoją decyzją postawiła wszystko na jedną kartę – albo radni głosują przygotowany projekt w całości, albo nie głosują niczego.

I teraz będzie, że radni nie chcą dać pieniędzy na ul. Fabryczną – padł komentarz po wycofaniu projektu.

Teraz procedujemy nad projektem uchwały nr 2 – zapowiedział Wojciech Maślanek, a wiceburmistrz stwierdziła: „nie mam nic do dodania w tym temacie”. – Chciałbym nadmienić tylko pani burmistrz, że uchwała nr 2 jako Wieloletnia Prognoza Finansowa jest tożsama i praktycznie połączona z wycofanym projektem uchwały nr 1 – podpowiedział przewodniczący RM.

Jeżeli jest tożsama, to jest wycofana – odpowiedziała Kamila Kaczorowska.

Wycofuje pani projekt uchwały nr 2? – dopytywał przewodniczący, bo tylko wnioskodawca może taki projekt wycofać, a ponieważ wiceburmistrz nie zareagowała na zapytanie, to jeszcze raz padło. – Pani burmistrz, to ja jeszcze raz zapytam czy wycofuje pani projekt uchwały nr 2?

Tak, wycofuję.

Radni przeszli do procedowania nad projektem uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu.

Również – powiedziała Kamila Kaczorowska.

Pani wiceburmistrz skorzystała ze swoich uprawnień i wycofała również projekt uchwały nr 3 – dopowiedział dla spełnienia formalności Wojciech Maślanek.

Tym sposobem w chwili obecnej miasto Pionki nie posiada środków finansowych na modernizację ul. Fabrycznej.

Przeczytaj również

Komentarze