Wiceburmistrz zdaje relację

Wiceburmistrz zdaje relację

Podczas VIII sesji Rady Miasta Roberta Kowalczyka zastąpiła wiceburmistrz Kamila Kaczorowska. To było jej pierwsze wystąpienie przed radnymi podczas którego złożyła informację z prac urzędu pomiędzy sesjami. Będzie impreza za 60 tys. zł, rozbudowa targowiska Manhattan, działkowcy mogą otrzymać pieniądze zewnętrzne i zostanie wyremontowany Dworzec Główny. Jest też nadzieja, choć szanse są znikome, na powstanie szkoły muzycznej.

Szanowni mieszkańcy, panie przewodniczący, droga rado, chciałabym przedstawić pokrótce, aczkolwiek tych punktów sobie trochę przygotowałam jak wygląda bieżąca sytuacja realizacji zadań – mówiła Kamila Kaczorowska. – I co następuje. Trwa modernizacja budynku B, czyli to jest budynek Stowarzyszenie Żeglarzy, gdzie przebywają nad Stawem Górnym. Ogłoszono również przetarg na modernizację budynku A. Przetarg na plac wodny został unieważniony. Kolejny punkt, to realizacja Zielone Pionki. Mamy tutaj skwer przy Alejach Lipowych już zakończony. Pracę budowlane się zakończyły. Zamontowano monitoring, obecnie trwają nasadzenia zieleni i jest w trakcie opracowywania dokumentacja projektowana Aleja Jana Pawła na park miejski Błonia i Plac Konstytucji 3 Maja. I tutaj trzeba zaznaczyć, że właśnie otrzymaliśmy zgodę, otrzymaliśmy z PKO S.A. umowę użyczenia celem użytkowania wieczystego działki położonej na Placu Konstytucji 3 Maja, więc też możemy dalej przystąpić do dalszych czynności. Kolejny punkt to budowa cmentarza komunalnego. Wykonane jest dojście do cmentarza w kwocie 35 tysięcy. Remont szkoły podstawowej nr 2 obecnie jest stan surowy zamknięty, do realizacji pozostała wykonanie montażu stolarki drzwiowej, okiennej, wykonanie elewacji i roboty wykończeniowe. Kolejny punkt to bieżące remonty ulic i chodników. Mamy tutaj na ulicy Kozienickiej, Aleje Lipowe, parking przy urzędzie miasta, na ul. Żeromskiego i przy przedszkolu nr 2 Lipowy Zakątek. Następują prace przy adaptacji pomieszczeń na Alejach Lipowych nr 12 na potrzeby klubu seniora i tutaj mamy również w tym punkcie remont toalet w urzędzie miasta i już te prace zostały, jeżeli chodzi o zapytanie ofertowe poczynione, także będziemy w niedługim czasie przystępować do realizacji. Trwa również przygotowanie dokumentacji ofertowej dotyczącej rozbudowy targowiska Manhattan, basenu miejskiego i remont dachu na CAL oraz na ul. Niepodległości. Przeznaczonych zostało do sprzedaży kolejnych 34 mieszkań komunalnych z czego zleconych już jest na ten czas 12 mieszkań. Na dzień dzisiejszy wszystkich wniosków mamy złożonych 140. Pierwsze podpisanie planowanych aktów notarialnych ma nastąpić w czerwcu, ale nie wiemy dokładnie jeszcze w której połowie. Gmina Miasta Pionki nabyła do zasobów komunalnych działkę numer 627 przy ul. Kościuszki. Jest to działka z przeznaczeniem pod projektowaną drogę. Będzie ona nosiła nazwę Stanisława Wojciechowskiego w związku z planowaną przez PWKC budową wodociągu na tym terenie. Przygotowywane są materiały do złożenia wniosków na zasiedzenie kolejnych dróg gminnych i to będzie na ulicy Leśnej i Poziomkowej. I odbyłam również spotkanie w PKP w Warszawie dotyczące wydzierżawienia powierzchni dworca. Byłaby to powierzchnia na pierwszym piętrze i na poddaszu Dworca Głównego przy ul. Zwoleńskiej. PKP otrzymało dość znaczne fundusze na modernizację całego obiektu. Obiekt będzie oddany pod klucz. To tak wygląda. Jesteśmy po kontroli WIOŚ dotyczącej realizacji trzeciej części zadania, czyli likwidacji bomby ekologicznej na terenie byłego Pronitu. Uzyskano efekt ekologiczny. Kontrola zakończona jest pozytywnie i w tym zakresie również byłam na spotkaniu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w temacie aneksowania tej umowy o rozszerzenie wniosku na dalszą realizację tego zadania ponieważ mamy tutaj informację, że obmiar prac związanych z wydobyciem nitrocelulozy na tym terenie jest znacznie większy niż szacowano w pierwotnej wersji. Więc robimy wszystko żeby zebrać całą dokumentację i doprowadzić do takiego momentu żebyśmy mogli aneksować tą umowę i rozszerzyć zakres czynności na pozostały teren. Również w miesiącu maju byłam na spotkaniu w Departamencie Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Warszawie. Rozmowa dotyczyła utworzenia szkoły muzycznej w naszym mieście. No i musimy powiedzieć, że oczekujemy na odpowiedź z ministerstwa już od ponad dwóch miesięcy. Pani dyrektor no nie dała nam tutaj jakby pozytywnej, pozytywnego sygnału, że jest szansa na utworzenie, wręcz są tendencje do zamykania takich szkół, ale nie tracimy nadziei. Dodatkowo chcieliśmy zaznaczyć swoją obecność, że no my, nam bardzo zależy i mamy nadzieję, i liczymy na państwa wsparcie również nas wesprzecie w tych działaniach. Atmosfera do podjęcia pozytywnej opiniującej decyzji jest niestety niesprzyjająca. Także to taka jedna nie dość dobra informacja. Przygotowywane do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego są niezabudowane działki. Jest to działka 1605/8 przy ul. Zakładowej róg Słowackiego oraz działka zabudowana o numerze 1640… 1464/420 na terenie byłego zakładu Pronit. Wszczęliśmy również procedurę wyboru operatora do części gastronomicznej w CAL. I kolejny punkt odnoszący się do ostatniej nadzwyczajnej sesji w radzie miasta. Jak już państwo wiecie, otrzymaliśmy wszystkie wymagane zgody abyśmy mogli utworzyć kąpielisko na terenie ośrodka Staw Górny i zgodnie z podjętą uchwałą państwa radnych, to kąpielisko będzie czynne w okresie od 24 czerwca bieżącego roku do 31 sierpnia. Ogłosiliśmy również zapytanie ofertowe na zakup 32 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 8 sztuk o pojemności 240 l dla odpadów biodegradowalnych i 24 sztuki o pojemności 1100 l. Sporządzony i wysłany został również wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu nr 3 wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu, na dokonanie doposażenia i poprawy standardów pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków w szkołach i ma się tutaj na myśli jadalnie, stołówki szkolne w której funkcjonuje jadalnia w PSP nr 2 w Pionkach. Całkowity koszt zadania będzie wynosił 32 715,42 gr i wnioskowana jest kwota 25 tys. Wkładu własnego 7 717,45 gr. Sporządzono i wysłano również wniosek o pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych, i na utworzenie takiej pracowni językowej w PSP nr 1 w Pionkach. Całkowity koszt zadania będzie opiewał na 44 000,61 gr i wnioskowana kwota dofinansowania to jest 30 842,70 gr, wkładu własnego zatem będzie 16 218,30 groszy. Podjęliśmy również działania naprawcze na stadionie lekkoatletycznym celem uzyskania certyfikacji tego obiektu. No i jak już wspominałam, otrzymaliśmy zgodę z PKO S.A. na umowę użyczenia celem użytkowania wieczystego działki położonej na Placu Konstytucji 3 Maja. Mamy złożone wnioski również i tak pierwszy wniosek dotyczy przebudowy ul. Słowackiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość to jest 2 miliony 184 tysiące. Wniosek na modernizację sali gimnastycznej w PSP nr 5 do marszałka województwa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej. Tutaj mamy kwotę 243 tysiące. Mamy również złożony wniosek na organizację imprezy do marszałka województwa na 60 tysięcy. I jest w trakcie przygotowywania wniosek dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Zgoda”, „Relaks” i „Krzewinka”, gdzie w udziale 20% wkładu własnego działkowców, 40 % wkładu ze strony marszałka województwa i 40% ze strony gminy miasto. I tyle z mojej strony.

Przeczytaj również

Komentarze