Wreszcie przewodniczący rady złożył projekt w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy komisji rewizyjnej

Wreszcie przewodniczący rady złożył projekt w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy komisji rewizyjnej

19 maja radni podejmą uchwałę w sprawie przyjęcia przygotowanego i złożonego w styczniu planu pracy najważniejszej komisji rady miasta. Zapewne pojawi się argument o tym, że kilkumiesięczne opóźnienie było spowodowane tym, że sesje odbywają się w trybie nadzwyczajnym.

Na ostatniej sesji, która odbyła się 9 maja, Wojciech Maślanek pytał radnych czy wnoszą jakieś zmiany do zaproponowanego porządku obrad. Bo przecież radni mogą wnosić swoje projekty uchwał, ale rzadko z takiej możliwości w ogóle korzystają.

Przypominam, jest to tryb nadzwyczajny, wymagana jest zgoda wnioskodawcy – mówił we wtorek przewodniczący rady. I faktycznie, w trybie nadzwyczajnym na wniesienie zmian czy projektów zgodę musi wyrazić wnioskodawca zwołania sesji, czyli burmistrz.

Grzegorz Wąsik, wywiązując się ze swoich obowiązków przewodniczącego komisji rewizyjnej, w styczniu zwołał radnych by wspólnie ustalić i zatwierdzić obowiązkowy plan pracy tejże komisji na cały rok. Oczywiście komisja oprócz własnego planu, musi realizować także kontrole zlecone przez radę. Do tej pory, czyli od stycznia do maja, rada nie zlecała żadnych kontroli, ale właśnie pojawił się projekt uchwały w sprawie skontrolowania urzędu w zakresie wstrzymywania środków finansowych dla miasta z projektu Zielone Pionki, podpisany przez Wojciecha Maślanka jako przewodniczącego rady.

To nie jedyny powód „nagłego” złożenia projektu uchwały zatwierdzającego roczny plan pracy komisji rewizyjnej. Przecież komisja zaplanowała kontrolę projektu „Rewitalizacja historycznego budynku Kasyna”, a wiadomo, że podczas remontu doszło do wielu nieprawidłowości, które dzisiaj wpływają na stałą degradację obiektu mimo ogromnych nakładów finansowych poniesionych na rewitalizację realizowaną na przełomie dwóch kadencji pod kontrolą różnych władz miasta. Prawidłowość rewitalizacji miała być przeprowadzana od lutego do kwietnia, ale przecież nie mogła być zrealizowana skoro radni nie przyjęli planu pracy. W maju komisja rewizyjna powinna zająć się już badaniem sprawozdania finansowego z wykonania budżetu miasta za rok 2022 i wypracować wnioski dotyczące absolutorium dla burmistrza. W maju i czerwcu radni mieli skontrolować finansowanie Pionkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2022 r.

Przez roztargnienie, niedopatrzenie lub jakieś inne działanie, przewodniczący rady „zapomniał” chyba, że każdego roku, na przełomie stycznia i lutego, rada powinna przyjąć plan pracy komisji i być może wnieść do niego swoje uwagi lub zasugerować dodatkowe działania w tematach, które budzą jakieś wątpliwości. Nie miała szansy tego uczynić, bo dopiero pod koniec maja zajmie się w ogóle zatwierdzeniem planu pracy. Komisja rewizyjna na koniec roku musi wypracować podsumowanie swoich prac i ciekawe jakie będzie wytłumaczenie braku realizacji postawionych celów w pierwszym półroczu roku 2023. Gdyby przewodniczący rady na przestrzeni ostatnich miesięcy wniósł do porządku obrad projekt uchwały dotyczący rocznego planu pracy najważniejszej komisji w radzie, to zapewne burmistrz wyraziłby zgodę, aby został on procedowany nawet podczas sesji nadzwyczajnej. Nigdy taki postulat się jednak nie pojawił, choć plan pracy komisji trafił do przewodniczącego rady zaraz po przyjęciu, czyli w styczniu 2023 roku. Niektórzy radni twierdzą, że komisje nie mogą pracować, bo burmistrz blokuje im takie możliwości nie dostarczając w wyznaczonym (krótkim) terminie obszernych materiałów, a teraz okazuje się, że raptem jedną kartkę trudno było przyjąć przez tyle miesięcy, by komisja rewizyjna w ogóle mogła rozpocząć swoją pracę. I to tym razem wcale nie z winy burmistrza, tylko przewodniczącego rady.

 

Po weekendzie rozpoczną się zapewne posiedzenia różnych komisji w celu omówienia projektów uchwał na piątkową sesję, która tym razem odbędzie się jednak w trybie zwyczajnym i może potrwać wiele godzin, bo porządek obrad jest dość obszerny.

 

Przeczytaj również

Komentarze